Dostosowywanie wyglądu systemu Windows XP

Zmiana wyglądu systemu Microsoft Windows XP jest możliwa. Można zmienić wszystko naraz, wybierając kompozycję, lub dostosować wygląd systemu Windows XP, dostrajając pojedyncze ustawienia.

Zmiana kompozycji

Kompozycje mogą posłużyć do zmiany każdego aspektu wyglądu komputera, w tym kolorów, dźwięków, wskaźników i tła pulpitu. Aby zmienić kompozycję, znajdź najpierw taką, która Ci się podoba. Wiele kompozycji jest dostępnych w witrynie Centrum pobierania firmy Microsoft, a także w innych miejscach w sieci web. Po pobraniu kompozycji zainstaluj ją tak, jak każdy inny program. Gdy kompozycja zostanie zainstalowana, można ją zmienić ręcznie.

Zmiana kompozycji

 1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W oknie dialogowym Właściwości: Ekran kliknij kartę Kompozycje, kliknij listę Kompozycja, a następnie wybierz kompozycję, której chcesz użyć.

 3. System Windows XP pokaże podgląd kompozycji. Jeśli wygląd Ci odpowiada, kliknij przycisk OK. W przeciwnym razie kliknij przycisk Anuluj.

  Nowa kompozycja zostanie zastosowana natychmiast.

Zmiana wyglądu ekranu

Kompozycje mogą posłużyć do zmiany każdego aspektu wyglądu komputera. Można także zmienić pojedyncze elementy, jak kolor okien lub rozmiar czcionki.

Zmiana wyglądu systemu Windows XP

 1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W oknie dialogowym Właściwości: Ekran kliknij kartę Wygląd.

 3. Aby zmienić kolory używane na ekranie, kliknij listę Schemat kolorów, a następnie kliknij nowy kolor.

 4. Aby zmienić rozmiar tekstu, kliknij pole rozwijane Rozmiar czcionki, a następnie kliknij nowy rozmiar.

 5. Kliknij przycisk Zaawansowane.

 6. W oknie dialogowym Wygląd zaawansowany kliknij listę Element, aby wybrać aspekt wyglądu, który chcesz zmienić. Najważniejsze elementy są następujące:

  • Obiekty 3W (trójwymiarowe). Kolor przycisków i okien.

  • Pulpit. Kolor pulpitu, jeśli nie ma na nim zdjęcia.

  • Aktywny pasek tytułu. Kolor, rozmiar i czcionka paska tytułu aktywnego okna. Możliwe jest przejście między dwoma kolorami.

  • Ikona. Rozmiar i czcionka ikon na pulpicie.

  • Nieaktywny pasek tytułu. Kolor, rozmiar i czcionka na pasku tytułu nieaktywnych okien. Możliwe jest przejście między dwoma kolorami.

  • Menu. Rozmiar tekstu w menu.

  • Pasek przewijania. Szerokość pasków przewijania.

  • Etykietka narzędzia. Rozmiar tekstu wyświetlanego po aktywowaniu obiektu wskaźnikiem.

 7. Po dokonaniu zmian w ustawieniach kliknij przycisk OK.

 8. W oknie dialogowym Właściwości: Ekran kliknij przycisk Zastosuj, aby wypróbować ustawienia. Jeśli Ci się nie podoba, kliknij przycisk Anuluj i wróć do kroku 5, aby zmienić ustawienia.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości: Ekran.

Jeśli znudzi Ci się nowy wygląd komputera, możesz zawsze ponownie zmienić kompozycję lub wybrać kompozycję Windows –XP, aby wrócić do dobrze znanego błękitu.