Odtwarzanie dysków DVD na komputerze

Jeśli na komputerze przenośnym wyposażonym w odtwarzacz dysków DVD jest zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, można oglądać na nim materiały DVD.

Odtwarzanie dysków DVD na komputerze

 1. Włóż dysk DVD do komputera.

 2. Jeśli nic się nie stanie, otwórz okno Mój komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stacji DVD, a następnie kliknij polecenie Autoodtwarzanie.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij opcję Odtwórz dysk wideo DVD Video przy użyciu programu Windows Media Player i zaznacz pole wyboru Zawsze wykonuj wybraną akcję. Następnie kliknij przycisk OK.

  System Windows XP odtworzy dysk DVD w programie Windows Media Player. Opcje odtwarzania filmu są następujące:

  • Watch the movie full-screen (Oglądaj film w trybie pełnoekranowym). Kliknij prawym przyciskiem myszy pole wyświetlania filmu, a następnie kliknij polecenie Pełny ekran.

  • Return from full-screen mode (Powróć z trybu pełnoekranowego). Kliknij prawym przyciskiem myszy pole wyświetlania filmu, a następnie kliknij polecenie Zamknij tryb pełnoekranowy.

  • Pause the movie (Wstrzymaj odtwarzanie filmu). Kliknij przycisk Wstrzymaj w lewym dolnym rogu.

  • Resume playback after pausing (Wznów odtwarzanie po przerwie). Kliknij przycisk Odtwarzaj w lewym dolnym rogu.

  • Skip to a different place in the movie (Przewiń do innego miejsca w filmie). Aby szybko przewinąć film do przodu lub do tyłu, przeciągnij suwak.