Wyłączanie płynnego przewijania

Wyłączając płynne przewijanie, można poprawić działanie czytników ekranu i programów do rozpoznawania głosu. Jeśli płynne przewijanie będzie włączone, czytniki ekranu będą czasami odczytywać część następnego łącza i/lub nadmiarowe informacje wraz z następnym łączem. Jeśli płynne przewijanie będzie wyłączone, czytniki ekranu będą poprawnie odczytywać łącza, nawet gdy następne łącze będzie znajdować się poza bieżącym ekranem. Także programy do rozpoznawania głosu mogą działać lepiej. Oto procedura włączania i wyłączania tej opcji.

Pokaż wszystkie

Aby włączyć płynne przewijanie przy użyciu myszy

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Sprawdź, czy w Panelu sterowania jest używany widok klasyczny, w którym są wyświetlane wszystkie ikony Panelu sterowania. Jeśli tak nie jest, kliknij łącze Przełącz do widoku klasycznego, które znajduje się w lewym okienku Panelu sterowania.

  3. Kliknij ikonę Opcje internetowe, aby otworzyć okno dialogowe Opcje internetowe. Kliknij kartę Zaawansowane i przewiń w dół do nagłówka Ustawienia: Przeglądanie. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Użyj płynnego przewijania.

  4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć płynne przewijanie przy użyciu klawiatury

  1. Wyświetl menu Start, naciskając klawisze Ctrl+Esc (lub klawisz logo systemu Windows). Następnie otwórz Panel sterowania, naciskając klawisz S.

  2. Sprawdź, czy w Panelu sterowania jest używany widok klasyczny, w którym są wyświetlane wszystkie ikony Panelu sterowania. Jeśli tak nie jest, przejdź do lewego okienka Panelu sterowania i użyj łącza Przełącz do widoku klasycznego, naciskając klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Naciskaj klawisze strzałek, aby przejść do ikony Opcje internetowe, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  3. W oknie dialogowym Opcje internetowe przejdź na kartę Zaawansowane, naciskając klawisze Ctrl+Tab. Naciskając klawisz strzałki w dół, przejdź do ustawienia Użyj płynnego przewijania. Włącz lub wyłącz ustawienie w polu wyboru, naciskając klawisz Spacja. Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać ustawienia.

  4. Zamknij Panel sterowania, naciskając klawisze Alt+P, K.