Włączanie funkcji Duży kontrast w celu poprawy rozdzielczości ekranu

Odczyt zawartości ekranu można ułatwić, używając schematu kolorów Duży kontrast. Można zwiększyć kontrast ekranu, używając alternatywnej kombinacji kolorów, albo zmienić rozmiary czcionek w celu zwiększenia ich wyrazistości.

Pokaż wszystkie

Aby włączyć funkcję Duży kontrast przy użyciu myszy

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Sprawdź, czy w Panelu sterowania jest używany widok klasyczny, w którym są wyświetlane wszystkie ikony Panelu sterowania. Jeśli tak nie jest, kliknij łącze Przełącz do widoku klasycznego, które znajduje się w lewym okienku Panelu sterowania.

 3. Kliknij ikonę Opcje ułatwień dostępu, aby otworzyć okno dialogowe Opcje ułatwień dostępu. Kliknij kartę Ekran, a następnie zaznacz pole wyboru Użyj funkcji Duży kontrast.

 4. Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia funkcji Duży kontrast. Zaznacz pola wyboru odpowiednich opcji.

 5. Kliknij przycisk OK, ponownie kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć funkcję Duży kontrast przy użyciu klawiatury

 1. Wyświetl menu Start, naciskając klawisze Ctrl+Esc (lub klawisz logo systemu Windows). Następnie otwórz Panel sterowania, naciskając klawisz S.

 2. Sprawdź, czy w Panelu sterowania jest używany widok klasyczny, w którym są wyświetlane wszystkie ikony Panelu sterowania. Jeśli tak nie jest, przejdź do lewego okienka Panelu sterowania i użyj łącza Przełącz do widoku klasycznego, naciskając klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Naciskaj klawisze strzałek, aby przejść do ikony Opcje ułatwień dostępu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. W oknie dialogowym Opcje ułatwień dostępu przejdź na kartę Ekran, naciskając klawisze Ctrl+Tab, a następnie zaznacz pole wyboru Użyj funkcji Duży kontrast, naciskając klawisz D.

 4. Naciśnij klawisz U, aby użyć przycisku Ustawienia.

 5. W oknie dialogowym Ustawienia funkcji Duży kontrast zaznacz pole wyboru Użyj skrótu, naciskając klawisz U. Wybierz schemat wyglądu z dużym kontrastem, naciskając klawisz T, na następnie naciskając klawisze strzałki w górę i strzałki w dół. Naciśnij dwa razy klawisz Enter, aby zapisać ustawienia i zamknąć okna dialogowe.

 6. Zamknij Panel sterowania, naciskając klawisze Alt+P, K.