Aktualizacja klucza produktu systemu Windows


Wykonaj następujące kroki, aby zmienić klucz produktu w systemie Windows 7:

Uwaga: Jeśli zakupiona wersja systemu Windows 7 jest inna niż zainstalowana na komputerze — na przykład kupiono system Windows 7 Home Premium, a na komputerze jest teraz zainstalowany system Windows 7 — musisz wykonać niestandardową instalację, aby zaktualizować klucz produktu.

Ważne: Do przeprowadzenia procesu aktualizacji klucza konieczny będzie nowy klucz produktu. Przykłady miejsc, gdzie można znaleźć klucz produktu, są opisane w witrynie sieci Web How To Tell.

  1. Kliknij przycisk StartIlustracja pokazująca przycisk Start, prawym przyciskiem myszy kliknij polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Przewiń w dół, do końca wyświetlonego okna, a następnie w sekcji Aktywacja Windows kliknij Zmień klucz produktu. Jeśli zostanie wyświetlony monit o uprawnienia przed kontynuowaniem procesu, kliknij przycisk Kontynuuj.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zmienić klucz produktu i uaktywnić posiadaną kopię systemu Windows 7.