Oryginalny system Windows

Ten artykuł dotyczy innej wersji systemu Windows niż używana przez Ciebie.

Dowiedz się więcej o swojej wersji

Co to jest sprawdzanie oryginalności i jak działa?

Sprawdzanie oryginalności to proces online umożliwiający weryfikację, czy kopia systemu Windows jest oryginalna, a krytyczne pliki licencyjne systemu Windows są nieuszkodzone ani nie zostały usunięte. Proces trwa tylko chwilę i umożliwia firmie Microsoft utworzenie dopasowania profilu sprzętu komputera do 25-znakowego klucza produktu znajdującego się na Certyfikacie Autentyczności. Dopasowanie to jest anonimowo archiwizowane, co umożliwia w przyszłości jego sprawdzenie w przypadku próby aktywacji lub sprawdzania oryginalności oraz zapewnia, że zainstalowany na komputerze klucz produktu systemu Windows pasuje do oryginalnego klucza produktu zakupionego systemu Windows. W ten sposób sprawdzenie oryginalności zwiększa pewność, że klucz produktu nie jest używany przez inną osobę w niewłaściwy sposób, np. do aktywacji fałszywej lub nieoryginalnej kopii systemu Windows. Firma Microsoft może prosić o sprawdzenie oryginalności systemu Windows po jego aktywacji, po zażądaniu przez użytkownika pobrania oryginalnego systemu Windows z Centrum pobierania Microsoft lub po zażądaniu przez użytkownika pobrania niezwiązanych z zabezpieczeniami plików za pośrednictwem usługi Windows Update. Podczas sprawdzania oryginalności nie są zbierane żadne informacje umożliwiające personalną identyfikację.

Po zakończeniu sprawdzania oryginalności wyświetlana jest strona sieci web informująca o wyniku. Przykładowo, jeśli zainstalowany na komputerze użytkownika system Windows został zweryfikowany jako oryginalny, zostanie wyświetlona strona potwierdzająca, że system Windows jest oryginalny. Jeśli jednak sprawdzanie oryginalności systemu Windows na komputerze zakończyło się niepowodzeniem, zostanie wyświetlona strona informująca o negatywnym wyniku, w tym o prawdopodobnych scenariuszach, które mogły się do tego przyczynić, oraz o niestandardowych zaleceniach dotyczących rozwiązania problemu. Oprócz tego zostaną wyświetlone specjalne oferty firmy Microsoft dotyczące zakupu oryginalnego systemu Windows, jeśli zainstalowany na komputerze system Windows nie jest oryginalny.

Ponadto w przypadku, gdy system Windows nie jest oryginalny, w konfiguracji komputera może być wprowadzonych kilka zmian. Po niepomyślnym sprawdzeniu oryginalności systemu Windows może być wyświetlany komunikat na pulpicie przypominający, że system Windows nie jest oryginalny. Przypomnienia będą również wyświetlane podczas logowania się użytkownika i regularnie w trakcie używania systemu Windows; ponadto tapeta pulpitu zostanie zmieniona na jednolicie czarne tło. Użytkownik może ponownie ustawić ulubioną tapetę jako tło pulpitu lub zmienić jego kolor, lecz czarne tło zostanie przywrócone po 60 minutach. Ponadto nie będzie możliwe pobieranie opcjonalnych aktualizacji (niezwiązanych z zabezpieczeniami) z witryny usługi Windows Update. Takie działanie systemu Windows będzie kontynuowane, dopóki będzie on nieoryginalny.

Uwaga: Pierwsze sprawdzenie oryginalności zainstalowanego na komputerze systemu Windows, aby ten proces przebiegł prawidłowo, wymaga pobrania dodatkowych składników oprogramowania. Jeśli zainstalowany na komputerze system Windows został uznany za nieoryginalny, pobrane składniki umożliwiają przywrócenie krytycznych plików licencyjnych systemu Windows, które mogły zostać uszkodzone, przeniesione lub usunięte. Ponadto od czasu do czasu oprogramowanie to będzie sprawdzać oryginalność systemu Windows w celu upewnienia się, że uruchomiony na komputerze użytkownika system jest oryginalny i taki pozostaje.