Informacje dotyczące instalowania dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP

Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP to ważna aktualizacja obejmująca wydane wcześniej aktualizacje z zakresu zabezpieczeń, wydajności i stabilności systemu Windows XP.

Jak uzyskać dodatek SP3

Aby można było zainstalować dodatek SP3, trzeba mieć zainstalowany dodatek Service Pack 1a (SP1a) lub Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego i innych dodatków Service Pack dla systemu Windows, przejdź do Centrum dodatków Service Pack.

Uwagi

Aby sprawdzić, czy dodatek SP3 dla systemu Windows XP jest już zainstalowany

 • Kliknij kolejno przycisk Start, prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Jeśli w sekcji System znajduje się pozycja Dodatek Service Pack 3, oznacza to, że dodatek SP3 jest już zainstalowany na komputerze i nie ma potrzeby wykonywania poniższych instrukcji.

Pokaż wszystkie

Przed rozpoczęciem

Przed zainstalowaniem dodatku SP3 zalecane jest wykonanie następujących czynności:

 • Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta administratora, upewnij się, że wszyscy inni użytkownicy komputera są wylogowani, a następnie zamknij wszystkie otwarte programy.

 • Utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych plików i umieść ją w lokalizacji zewnętrznej, takiej jak zewnętrzny dysk twardy, dysk DVD lub CD albo dysk flash USB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Tworzenie kopii zapasowej plików i folderów” w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

 • W przypadku korzystania z komputera przenośnego podłącz go do gniazdka ściennego i nie odłączaj ani nie uruchamiaj komputera ponownie w czasie instalacji.

 • Jeśli jest używana karta sieci bezprzewodowej innej firmy, upewnij się, że jest ona obsługiwana w systemie Windows XP z dodatkiem SP3. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę sieci Web producenta urządzenia.

 • Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP Professional, zaleca się utworzenie zestawu automatycznego odzyskiwania systemu (Automated System Recovery, ASR). Zestaw ten może ułatwić naprawę systemu w przypadku niepowodzenia instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Tworzenie zestawu automatycznego odzyskiwania systemu za pomocą programu Kopia zapasowa” w Centrum pomocy i obsługi technicznej. (Narzędzie ASR jest niedostępne w systemie Windows XP Home Edition.)

 • Niektóre programy antywirusowe mogą uniemożliwić lub spowolnić instalację dodatku SP3. W związku z tym można spróbować tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe. Należy jednak mieć świadomość zagrożeń, jakie są z tym związane, oraz pamiętać o włączeniu oprogramowania antywirusowego po zakończeniu instalacji dodatku Service Pack.

 • Upewnij się, że na dysku jest dostępna wystarczająca ilość wolnego miejsca do zainstalowania dodatku SP3 (większość tego miejsca zostanie zwolniona po zakończeniu instalacji). Aby udostępnić wolne miejsce na dysku, zobacz „Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku” w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

  Ilość wolnego miejsca na dysku wymagana do zainstalowania dodatku SP3 (szacunkowo):

  Metoda instalacjiSzacunkowa ilość wymaganego wolnego miejsca na dysku
  Metoda instalacji

  Pobranie dodatku SP3 z witryny internetowej firmy Microsoft

  Szacunkowa ilość wymaganego wolnego miejsca na dysku

  1500 MB

  Metoda instalacji

  Instalacja dodatku SP3 z dysku CD

  Szacunkowa ilość wymaganego wolnego miejsca na dysku

  1765 MB

Ręczne instalowanie dodatku SP3 przy użyciu Centrum pobierania Microsoft lub dysku CD

W przypadku wystąpienia problemów z uzyskaniem dodatku Service Pack za pośrednictwem witryny Windows Update,, dodatek SP3 można pobrać jako autonomiczny pakiet instalacyjny z witryny internetowej Centrum pobierania Microsoft, a następnie zainstalować go ręcznie. Ten pakiet instalacyjny jest przeznaczony dla specjalistów z branży IT i deweloperów, ale można go pobrać i zainstalować.

Aby ręcznie zainstalować dodatek SP3 przy użyciu autonomicznego pakietu instalacyjnego lub dysku CD

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku pobierania dodatku SP3 z witryny sieci Web kliknij opcję Otwórz lub Uruchom, aby rozpocząć instalację natychmiast, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Aby zainstalować program później, kliknij opcję Zapisz i pobierz plik instalacyjny na komputer. W celu zainstalowania dodatku Service Pack kliknij dwukrotnie pobrany plik.

  • W przypadku instalowania dodatku SP3 z dysku CD dodatku Service Pack 3 włóż dysk do komputera, na którym jest uruchomiona bieżąca wersja systemu Windows XP. Kreator instalacji aktualizacji oprogramowania powinien zostać wyświetlony automatycznie. Jeśli kreator nie zostanie wyświetlony, kliknij przycisk Start, kliknij dwukrotnie polecenie Mój komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy stację dysków CD lub DVD, a następnie kliknij polecenie Autoodtwarzanie.

 2. Na stronie Windows XP Service Pack 3 kliknij przycisk Dalej.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 4. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ, aby uruchomić ponownie komputer.

 5. Jeśli oprogramowanie antywirusowe zostało wyłączone, włącz je.

Odinstalowywanie dodatku SP3

W przypadku samodzielnego zainstalowania dodatku SP3 można go odinstalować. Jeśli jednak dodatek SP3 był oryginalnie zainstalowany na komputerze, odinstalowanie go jest niemożliwe.

Aby odinstalować dodatek SP3

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, kliknij pozycję Windows XP Service Pack 3, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Ostrzeżenie

 • W przypadku wybrania opcji odinstalowania dodatku SP3 zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające listę programów, które zostały zainstalowane po instalacji dodatku SP3. W przypadku kontynuowania te programy mogą nie działać prawidłowo.

Zachowywanie bezpieczeństwa i aktualności komputera

Z dniem 8 kwietnia 2014 roku pomoc techniczna i aktualizacje dla systemu Windows XP będą niedostępne. Dowiedz się, jak zachować ochronę.