Informacje dotyczące instalowania dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP

Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP to ważna aktualizacja obejmująca wydane wcześniej aktualizacje z zakresu zabezpieczeń, wydajności i stabilności systemu Windows XP.

Jak uzyskać dodatek SP3

Zalecanym (i najprostszym) sposobem uzyskania dodatku SP3 jest włączenie funkcji automatycznych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie aktualizacji automatycznych.

Funkcja aktualizacji automatycznych służy do automatycznego pobrania dodatku SP3, gdy jest dostępny dla danego komputera. Do rozpoczęcia instalacji wystarczy kilka kliknięć, a sam proces instalowania jest automatyczny. Jeśli aktualizacje automatyczne są wyłączone, możesz zainstalować dodatek SP3, klikając łącze aktualizacji systemu Windows w witrynie poświęconej systemowi Windows.

Aby można było zainstalować dodatek SP3, trzeba mieć zainstalowany dodatek Service Pack 1a (SP1a) lub Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP. Dodatki te są również dostępne po włączeniu funkcji aktualizacji automatycznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego i innych dodatków Service Pack dla systemu Windows, przejdź do Centrum dodatków Service Pack.

Uwagi

 • Dodatek SP3 nie jest dostępny dla 64-bitowej wersji systemu Windows XP. Jeśli korzystasz z 64-bitowej wersji systemu Windows XP z dodatkiem SP2, oznacza to, że masz najnowszy dodatek Service Pack i uprawnienia do korzystania z pomocy technicznej oraz otrzymywania aktualizacji do 8 kwietnia 2014 r. Aby sprawdzić, jaka wersja jest używana na danym komputerze, zobacz temat Czy na moim komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows?

 • Najwyższy komfort pracy na komputerze zapewnia system Windows 7. Więcej informacji na temat opcji dostępnych w danym kraju lub regionie można znaleźć na stronie Sklep.

Aby sprawdzić, czy dodatek SP3 dla systemu Windows XP jest już zainstalowany

 • Kliknij kolejno przycisk Start, prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Jeśli w sekcji System znajduje się pozycja Dodatek Service Pack 3, oznacza to, że dodatek SP3 jest już zainstalowany na komputerze i nie ma potrzeby wykonywania poniższych instrukcji.

Pokaż wszystkie

Przed rozpoczęciem

Przed zainstalowaniem dodatku SP3 zalecane jest wykonanie następujących czynności:

 • Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta administratora, upewnij się, że wszyscy inni użytkownicy komputera są wylogowani, a następnie zamknij wszystkie otwarte programy.

 • Utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych plików i umieść ją w lokalizacji zewnętrznej, takiej jak zewnętrzny dysk twardy, dysk DVD lub CD albo dysk flash USB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Tworzenie kopii zapasowej plików i folderów” w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

 • W przypadku korzystania z komputera przenośnego podłącz go do gniazdka ściennego i nie odłączaj ani nie uruchamiaj komputera ponownie w czasie instalacji.

 • Jeśli jest używana karta sieci bezprzewodowej innej firmy, upewnij się, że jest ona obsługiwana w systemie Windows XP z dodatkiem SP3. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę sieci Web producenta urządzenia.

 • Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP Professional, zaleca się utworzenie zestawu automatycznego odzyskiwania systemu (Automated System Recovery, ASR). Zestaw ten może ułatwić naprawę systemu w przypadku niepowodzenia instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Tworzenie zestawu automatycznego odzyskiwania systemu za pomocą programu Kopia zapasowa” w Centrum pomocy i obsługi technicznej. Funkcja ASR jest niedostępna w systemie Windows XP Home.

 • Niektóre programy antywirusowe mogą uniemożliwić lub spowolnić instalację dodatku SP3. W związku z tym można spróbować tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe. Należy jednak mieć świadomość zagrożeń, jakie są z tym związane, oraz pamiętać o włączeniu oprogramowania antywirusowego po zakończeniu instalacji dodatku Service Pack.

 • Upewnij się, że na dysku jest dostępna wystarczająca ilość wolnego miejsca do zainstalowania dodatku SP3 (większość tego miejsca zostanie zwolniona po zakończeniu instalacji). Aby udostępnić wolne miejsce na dysku, zobacz „Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku” w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

  Ilość wolnego miejsca na dysku wymagana do zainstalowania dodatku SP3 (szacunkowo):

  Metoda instalacjiSzacunkowa ilość wymaganego wolnego miejsca na dysku
  Metoda instalacji

  Windows Update

  Szacunkowa ilość wymaganego wolnego miejsca na dysku

  1840 MB

  Metoda instalacji

  Pobieranie dodatku SP3 z witryny sieci Web firmy Microsoft

  Szacunkowa ilość wymaganego wolnego miejsca na dysku

  1500 MB

  Metoda instalacji

  Instalacja dodatku SP3 z dysku CD

  Szacunkowa ilość wymaganego wolnego miejsca na dysku

  1765 MB

Instalowanie dodatku SP3 przy użyciu witryny Windows Update (zalecane)

Jeśli na komputerze włączono funkcję automatycznego instalowania aktualizacji, funkcja ta wyświetli monit o zainstalowanie dodatku SP3. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie aktualizacji automatycznych.

Jeśli monit o zainstalowanie dodatku SP3 nie zostanie wyświetlony, należy wykonać następujące kroki:

Aby zainstalować dodatek SP3 przy użyciu witryny Windows Update

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.

 2. Kliknij opcję Ekspresowa (zalecane).

 3. Jeśli komputer jest aktualny, dodatek SP3 dla systemu Windows XP będzie jedną z automatycznie zaznaczonych aktualizacji. Kliknij opcję Zainstaluj aktualizacje. Jeśli komputer nie jest aktualny, w witrynie Windows Update zostaną zaoferowane inne aktualizacje, które należy zainstalować w pierwszej kolejności. Zainstaluj te aktualizacje, a następnie powtórz kroki 1 i 2 w celu uzyskania dodatku SP3 dla systemu Windows XP.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 5. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ, aby uruchomić ponownie komputer.

 6. Jeśli oprogramowanie antywirusowe zostało wyłączone, włącz je ponownie.

Ręczne instalowanie dodatku SP3 przy użyciu Centrum pobierania Microsoft lub dysku CD

W przypadku wystąpienia problemów z uzyskaniem dodatku Service Pack za pośrednictwem witryny Windows Update, dodatek SP3 można pobrać jako autonomiczny pakiet instalacyjny z witryny sieci Web Centrum pobierania Microsoft, a następnie zainstalować go ręcznie. Ten pakiet instalacyjny jest przeznaczony dla specjalistów z branży IT i deweloperów, ale można go pobrać i zainstalować.

Dysk CD zawierający dodatek SP3 można również zamówić w firmie Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny sieci Web firmy Microsoft.

Aby ręcznie zainstalować dodatek SP3 przy użyciu autonomicznego pakietu instalacyjnego lub dysku CD

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku pobierania dodatku SP3 z witryny sieci Web kliknij opcję Otwórz lub Uruchom, aby rozpocząć instalację natychmiast, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Aby zainstalować program później, kliknij opcję Zapisz i pobierz plik instalacyjny na komputer. W celu zainstalowania dodatku Service Pack kliknij dwukrotnie pobrany plik.

  • W przypadku instalowania dodatku SP3 z dysku CD dodatku Service Pack 3 włóż dysk do komputera, na którym jest uruchomiona bieżąca wersja systemu Windows XP. Kreator instalacji aktualizacji oprogramowania powinien zostać wyświetlony automatycznie. Jeśli kreator nie zostanie wyświetlony, kliknij przycisk Start, kliknij dwukrotnie polecenie Mój komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy stację dysków CD lub DVD, a następnie kliknij polecenie Autoodtwarzanie.

 2. Na stronie Dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows XP kliknij przycisk Dalej.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 4. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ, aby uruchomić ponownie komputer.

 5. Jeśli oprogramowanie antywirusowe zostało wyłączone, włącz je.

Odinstalowywanie dodatku SP3

W przypadku samodzielnego zainstalowania dodatku SP3 można go odinstalować. Jeśli jednak dodatek SP3 był oryginalnie zainstalowany na komputerze, odinstalowanie go jest niemożliwe.

Aby odinstalować dodatek SP3

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy, kliknij pozycję Dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows XP, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Ostrzeżenie

 • W przypadku wybrania opcji odinstalowania dodatku SP3 zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające listę programów, które zostały zainstalowane po instalacji dodatku SP3. W przypadku kontynuowania te programy mogą nie działać prawidłowo.

Zachowywanie bezpieczeństwa i aktualności komputera

Należy korzystać ze wszystkich oferowanych przez system Windows funkcji pozwalających chronić Twój komputer:

 • Zainstaluj program antywirusowy. Programy antywirusowe skanują komputer w poszukiwaniu wirusów próbujących przedostać się do wiadomości e-mail, systemu operacyjnego lub plików oraz pomagają chronić komputer. Aby znaleźć program antywirusowy, przejdź na stronę Dostawcy oprogramowania zabezpieczającego dla systemu Windows w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.

 • Nie otwieraj załączników wiadomości e-mail. Wiele wirusów ma postać załączników wiadomości e-mail i rozprzestrzenia się natychmiast po otwarciu takiego załącznika. Najlepiej jest nie otwierać żadnych załączników, które nie są oczekiwane. Programy Microsoft Outlook i Poczta systemu Windows mogą blokować potencjalnie niebezpieczne załączniki.

 • Korzystaj z zapory.‌ Zapora systemu Windows lub dowolny inny program pełniący funkcję zapory mogą ostrzegać przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Oprogramowanie zapory może blokować wirusy, robaki i hakerów próbujących pobrać potencjalnie niebezpieczne programy na komputer użytkownika.

 • Korzystaj z najnowszej wersji programu Windows Internet Explorer. Program Internet Explorer 8 zawiera ulepszone funkcje zabezpieczeń i ochrony prywatności, takie jak filtr SmartScreen i przeglądanie InPrivate, chroniące komputer i zapewniające zwiększone bezpieczeństwo podczas przeglądania sieci web. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę sieci Web programu Internet Explorer.