Wprowadzenie

Ten samouczek ułatwia znajdowanie i rozwiązywanie problemów z połączeniami sieci przewodowej (Ethernet) i bezprzewodowej (Wi‑Fi) w systemie Windows. W tym samouczku nie uwzględniono problemów z połączeniem sieciowym dotyczących konkretnych programów.

Problemy z połączeniami internetowymi lub sieciowymi w systemie Windows mogą wynikać z kilku powodów. Niektóre typowe przyczyny problemów:

  • Wyłączony przełącznik karty sieci bezprzewodowej

  • Problemy dotyczące kluczy zabezpieczeń lub haseł WEP, WPA lub WPA2

  • Nieprawidłowo podłączone kable

  • Uszkodzone lub niezgodne sterowniki

  • Brakujące aktualizacje

  • Niepoprawne ustawienia połączenia sieciowego

  • Problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem

Jak korzystać z tego samouczka

W związku z tym, że instrukcje dla poszczególnych systemów operacyjnych Windows mogą się różnić od siebie, otwieraj ten samouczek na danym komputerze, aby korzystać z właściwych dla niego instrukcji, albo wybierz system operacyjny Windows przy użyciu selektora na tej stronie.

Aby nawigować po samouczku, klikaj poszczególne kroki w lewym okienku lub kliknij przycisk Dalej znajdujący się poniżej, wykonaj kolejny krok, a następnie przejdź dalej. Jeśli rozwiązujesz problem z siecią przewodową, pomiń Krok 1. Nawiązywanie połączenia, ponieważ dotyczy on tylko sieci bezprzewodowych.

Po wykonaniu każdego kroku przetestuj połączenie sieciowe, zanim przejdziesz dalej.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Pomoc od społeczności

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania na forum użytkowników systemu Windows.

Pomoc firmy Microsoft

Uzyskaj pomoc techniczną przez telefon, pocztę lub czat.