Ochrona w czasie rzeczywistym

Ochrona w czasie rzeczywistym w programie Microsoft Security Essentials polega na wyświetlaniu alertów w przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia, takiego jak próba instalacji lub uruchomienia na komputerze wirusów lub programów szpiegujących. W takim przypadku w obszarze powiadomień, po prawej stronie paska zadań, pojawi się odpowiedni komunikat

Ochrona w czasie rzeczywistym to podstawowa funkcja programu Security Essentials, dlatego powinna być zawsze włączona. Jeśli ochrona w czasie rzeczywistym nie włącza się, nie pozostaje włączona lub nie uruchamia się automatycznie, wykonaj następujące kroki:

Rozwiązywanie problemów dotyczących ochrony w czasie rzeczywistym

Krok 1: Całkowite usunięcie wszelkich istniejących programów zabezpieczających dostęp do Internetu, programów antywirusowych oraz programów zapory, w tym programu Microsoft Security Essentials

Krok 2: Pobranie i instalacja programu Microsoft Security Essentials

Krok 3: Kontakt z pomocą techniczną

Jeśli nadal występują problemy, skontaktuj się z pomocą techniczną. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Pomoc techniczna (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=196174).