Centrum dodatków Service Pack i aktualizacji


Pobierz najnowszy dodatek Service Pack lub aktualizację dla używanej wersji systemu Windows

Dodatek Service Pack (SP) to aktualizacja zwiększająca niezawodność systemu Windows, która najczęściej zawiera opublikowane wcześniej aktualizacje. Dodatki Service Pack, które są dostępne bezpłatnie na tej stronie, mogą zawierać udoskonalenia zabezpieczeń i poprawiać wydajność, a także umożliwiać obsługę nowych typów sprzętu. Zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack, aby system Windows pozostał aktualny. Instalacja dodatków Service Pack trwa około 30 minut, a mniej więcej w połowie tego procesu wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.

Zalecanym (i najprostszym) sposobem uzyskania aktualizacji, takich jak dodatki Service Pack, jest włączenie funkcji Windows Update w systemach Windows 8, Windows 7 i Windows Vista lub funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows XP. Wtedy system Windows będzie powiadamiał o gotowości niezbędnych aktualizacji do zainstalowania.

Dowiedz się, jak zidentyfikować wersje systemu Windows i dodatku Service Pack zainstalowane na komputerze


Windows 8.1 to aktualizacja systemu Windows 8.

Dowiedz się więcej o Windows 8.1.