Program Microsoft Security Essentials — rozwiązywanie problemów z aktualizacją

Program Microsoft Security Essentials działa automatycznie z usługą Microsoft Update, dzięki czemu definicje wirusów i programów szpiegujących są zawsze aktualne.

Symptomy

Oto kilka typowych problemów z aktualizacjami automatycznymi:

 • Użytkownik widzi komunikaty o błędach wskazujące na to, że aktualizowanie zakończyło się niepowodzeniem.

 • Podczas sprawdzania dostępności aktualizacji jest wyświetlany komunikat o błędzie informujący, że aktualizacje definicji wirusów i programów szpiegujących nie mogą zostać sprawdzone, pobrane lub zainstalowane.

 • Mimo że połączenie z Internetem jest nawiązane, aktualizowanie kończy się niepowodzeniem.

 • Aktualizacje nie są instalowane automatycznie zgodnie z harmonogramem.

Przyczyna

Najbardziej typowymi przyczynami problemów z aktualizacją są trudności z nawiązaniem połączenia internetowego. Jeśli komputer jest online, przyczyną problemu mogą być konflikty ustawień w programie Windows Internet Explorer.

Rozwiązanie

Ważne:

Należy zamknąć program Internet Explorer, aby wykonać przedstawione tu kroki. Należy je wydrukować, zapisać, skopiować do innego pliku, a następnie dodać ten temat do zakładek, aby móc z niego skorzystać w przyszłości.

Krok 1: Resetowanie ustawień programu Internet Explorer

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy, w tym program Internet Explorer.

  Uwaga:
  Zresetowanie tych ustawień w programie Internet Explorer powoduje usunięcie plików tymczasowych, plików cookie, historii przeglądania i haseł online. Ulubione nie zostaną usunięte.

 2. Kliknij ikonę Start, a następnie w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz polecenie inetcpl.cpl i naciśnij klawisz Enter.

 3. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zaawansowane.

 4. W sekcji Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj, a następnie kliknij przycisk Resetuj ponownie.

 5. Zaczekaj, aż program Internet Explorer zakończy resetowanie ustawień, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Otwórz program Internet Explorer.

 7. Otwórz program Microsoft Security Essentials, kliknij kartę Aktualizacja, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Ustawianie programu Internet Explorer jako przeglądarki domyślnej

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy, w tym program Internet Explorer.

 2. Kliknij ikonę Start, a następnie w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz polecenie inetcpl.cpl i naciśnij klawisz Enter.

 3. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Programy.

 4. W sekcji Domyślna przeglądarka sieci Web kliknij przycisk Ustaw jako domyślny. Kliknij przycisk OK.

 5. Otwórz program Microsoft Security Essentials. Kliknij kartę Aktualizacja, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Sprawdzanie, czy data i godzina są prawidłowo ustawione na Twoim komputerze

 1. Otwórz program Microsoft Security Essentials.

 2. Jeśli wyświetlany komunikat o błędzie zawiera kod 0x80072f8f, przyczyną problemu jest prawdopodobnie nieprawidłowe ustawienie daty lub godziny na Twoim komputerze.

 3. Aby zresetować ustawienie daty lub godziny na Twoim komputerze, wykonaj czynności w artykule Naprawianie zepsutych skrótów na pulpicie i typowe zadania konserwacji systemu.

Krok 4. Zmiana nazwy folderu Dystrybucja oprogramowania na komputerze

 1. Zatrzymaj usługę Aktualizacje automatyczne

  1. Kliknij ikonę Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj.

  3. Zminimalizuj przystawkę Usługi.

 2. Jeśli wyświetlany komunikat o błędzie zawiera kod 0x80072f8f, przyczyną problemu jest prawdopodobnie nieprawidłowe ustawienie daty lub godziny na Twoim komputerze.

 3. Zmień nazwę katalogu Dystrybucja oprogramowania w następujący sposób:

  1. Kliknij ikonę Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Wpisz polecenie cd %windir%, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  3. Wpisz polecenie ren SoftwareDistribution SDTemp, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  4. Wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Uruchom usługę Aktualizacje automatyczne w następujący sposób:

  1. Zmaksymalizuj przystawkę Usługi.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  3. Zamknij okno przystawki Usługi.

Krok 5: Resetowanie mechanizmu aktualizacji programu antywirusowego firmy Microsoft na komputerze

 1. Kliknij ikonę Start, polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij Wiersz polecenia i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

 2. W oknie Wiersz polecenia wpisz poniższe polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz Enter:

  • Cd\

  • Cd program files\microsoft security essentials

  • Mpcmdrun –removedefinitions –all

  • Exit

 3. Ponownie uruchom komputer.

 4. Otwórz program Microsoft Security Essentials, kliknij kartę Aktualizacja, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Krok 6: Ręczne instalowanie aktualizacji definicji wirusów i programów szpiegujących

Krok 7: Kontakt z pomocą techniczną

 • Jeśli po wykonaniu tych kroków problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z pomocą techniczną. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Pomoc i obsługa techniczną.