Dodawanie urządzenia z obsługą funkcji Bluetooth do komputera

Istnieje wiele różnych typów urządzeń z obsługą funkcji Bluetooth, które można dodać do komputera, takich jak telefony komórkowe, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe czy bezprzewodowe myszy i klawiatury.

Ten film wideo prezentuje sposób dodawania do komputera urządzeń Bluetooth oraz innych urządzeń bezprzewodowych i sieciowych (1:17)

Zanim rozpoczniesz

Przed dodaniem do komputera urządzenia Bluetooth należy wykonać dwie czynności w celu upewnienia się, że komputer i urządzenie są gotowe do połączenia:

 1. Dodaj kartę Bluetooth do komputera, jeśli komputer nie jest w nią jeszcze wyposażony. Polega to na włożeniu karty do portu USB.

  Niektóre komputery, zwłaszcza przenośne, mają wbudowaną kartę Bluetooth. Może być konieczne jej włączenie lub użycie przełącznika na komputerze przenośnym, jeśli komputer jest wyposażony w taki przełącznik. Nie musi on nosić nazwy „przełącznik Bluetooth”. Może być nazywany „przełącznikiem sieci bezprzewodowej” lub podobnie. Jeśli nie masz pewności, jak włączyć kartę Bluetooth lub czy komputer jest wyposażony we wbudowaną kartę Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera lub przejdź do witryny producenta w sieci Web.

 2. Skonfiguruj urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth, aby komputer mógł je znaleźć.

  W tym celu najpierw:

  • Włącz urządzenie.

  • Ustaw je tak, aby było wykrywalne.

  Kiedy urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth działa w trybie odnajdowania, emituje sygnał sieci bezprzewodowej, dzięki któremu mogą go wykryć inne urządzenia lub komputery. Taki tryb pracy jest czasami nazywany trybem parowania. W przypadku większości urządzeń fakt, że są wykrywalne, oznacza, że działają również w trybie parowania i można je od razu parować z komputerem.

  Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować urządzenie, aby było wykrywalne, sprawdź informacje dostarczone wraz z urządzeniem albo przejdź do witryny sieci Web producenta. Metody konfigurowania urządzeń jako wykrywalnych mogą być różne w zależności od urządzenia. Niektóre urządzenia z obsługą funkcji Bluetooth zawsze działają w trybie odnajdowania. Inne, takie jak większość telefonów komórkowych, trzeba przełączyć w tryb odnajdowania, wybierając odpowiednią opcję z menu oprogramowania lub naciskając przycisk na urządzeniu. Przyciski służące do włączania trybu odnajdowania mogą być bardzo małe i trudne do odnalezienia. W przypadku myszy, klawiatury lub podobnych urządzeń są one często umieszczone na spodzie. Taki przycisk może być oznaczony napisem „połącz” lub podobnym, mieć logo Bluetooth lub nie być oznaczony w żaden sposób.

Obraz kreatora Dodawanie urządzenia
Kreator Dodawanie urządzenia

Aby dodać urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth

Po upewnieniu się, że karta Bluetooth jest zainstalowana w komputerze, a urządzenie, które ma być podłączone, ma włączony tryb wykrywania, można dodać do komputera większość urządzeń z obsługą funkcji Bluetooth. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

 2. Kliknij przycisk Dodaj urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 3. Kliknij urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli nie widzisz urządzenia, które chcesz dodać, upewnij się, że jest ono włączone oraz wykrywalne. Jeśli urządzenie zostało właśnie włączone, system Windows może potrzebować kilku sekund na jego wykrycie.

  System Windows może wyświetlić monit o wprowadzenie kodu parowania (nazywanego czasami numerem PIN lub hasłem). Aby wymiana informacji między urządzeniami z obsługą funkcji Bluetooth a komputerem była możliwa, w przypadku większości urządzeń należy je najpierw sparować z komputerem. W tym celu urządzenie i komputer muszą przesłać między sobą chronione kody parowania. To oznacza, że jedynie urządzenia bezprzewodowe, które uzyskały autoryzację użytkownika, mogą łączyć się z komputerem.

Uwaga

Aby dodać drukarkę z obsługą funkcji Bluetooth

 1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

 2. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uwaga

 • Funkcje klucza dostępu i szyfrowania mogą pomóc w zabezpieczaniu danych. Jednak te i inne środki bezpieczeństwa mogą zostać złamane lub mogą zawieść, a jeśli tak się stanie, dane mogą być widoczne lub dostępne z innych urządzeń lub komputerów w zasięgu. Dlatego technologii bezprzewodowej Bluetooth nie należy traktować jako zupełnie bezpiecznej.