Dodawanie urządzenia Bluetooth lub innego urządzenia bezprzewodowego albo sieciowego: często zadawane pytania

Kreator Dodawanie urządzenia w tej wersji systemu Windows umożliwia podłączenie do komputera telefonu komórkowego, klawiatury lub myszy Bluetooth albo innego urządzenia bezprzewodowego, łącznie z urządzeniami używającymi połączeń Wi‑Fi. Za pomocą tego kreatora można również podłączyć do komputera urządzenie sieciowe, takie jak skaner z obsługą sieci, urządzenie magazynujące czy urządzenie Windows Media Center Extender. Aby można było dodać do komputera urządzenia z obsługą sieci, muszą być one podłączone do tej samej sieci, w której znajduje się komputer.

Poniżej przedstawiono niektóre odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące dodawania takich urządzeń do komputera.

Aby uzyskać informacje dotyczące dodawania drukarki bezprzewodowej lub sieciowej, zobacz temat Instalowanie drukarki.

Uwaga

 • Technologia Bluetooth nie jest obsługiwana w żadnej wersji systemu Windows Server.

Pokaż wszystkie

Jak dodać urządzenie bezprzewodowe lub sieciowe do komputera?

Najprostszym sposobem jest użycie kreatora Dodawanie urządzenia w tej wersji systemu Windows.

 1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

 2. Kliknij przycisk Dodaj urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Obraz kreatora Dodawanie urządzenia
Kreator Dodawanie urządzenia

Dlaczego system Windows nie wykrywa urządzenia bezprzewodowego, które chcę dodać do komputera?

Istnieje wiele przyczyn, dla których system Windows może nie być w stanie wykryć urządzenia bezprzewodowego, takiego jak telefon komórkowy lub klawiatura Bluetooth. Poniżej przedstawiono kilka porad pomocnych w znalezieniu urządzenia, które ma zostać dodane do komputera:

 • Upewnij się, że urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić parowanie, nie jest wyłączone, nie jest zasilane wyczerpującą się baterią ani nie jest przełączone w tryb wstrzymania (zwany również trybem uśpienia).

 • Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału bezprzewodowego komputera, wynoszącym zwykle od 2 do 3 m w przypadku większości urządzeń z obsługą funkcji Bluetooth lub do 30 m w przypadku urządzenia Wi-Fi. Jeśli nie masz pewności, czy urządzenie znajduje się w zasięgu, spróbuj przybliżyć je do komputera. Jeśli urządzenie i komputer są oddzielone od siebie ścianą, spróbuj umieścić je w tym samym pomieszczeniu.

 • Upewnij się, że pracy urządzenia bezprzewodowego nie zakłócają inne urządzenia, takie jak kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe lub inne urządzenia bezprzewodowe.

 • Jeśli komputer korzysta z zewnętrznego adaptera Bluetooth lub karty Wi-Fi, należy się upewnić, że karta działa prawidłowo i że jest odpowiednio podłączona i zainstalowana.

 • Jeśli komputer jest wyposażony w zintegrowaną funkcję Bluetooth, upewnij się, że nadajnik radiowy Bluetooth jest włączony. Może on być połączony z przełącznikiem, który również włącza lub wyłącza odbiornik sieci bezprzewodowej. Wiele komputerów przenośnych jest wyposażonych w zewnętrzny przełącznik służący do włączania i wyłączania tej funkcji. Jeśli nie wiesz, jak ją włączyć, sprawdź informacje dostarczone z komputerem.

 • Upewnij się, że urządzenie jest wykrywalne. Gdy urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth jest ustawione jako wykrywalne, wysyła sygnały radiowe, anonsując swoją lokalizację innym urządzeniom i komputerom. W razie wątpliwości dotyczących ustawiania urządzenia jako wykrywalnego sprawdź informacje dostarczone z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web. Niektóre urządzenia (takie jak bezprzewodowa mysz lub klawiatura) są wyposażone w przycisk, który należy nacisnąć, natomiast inne (takie jak telefon komórkowy Bluetooth) mogą mieć w swoim menu programowym ustawienie, które należy wybrać, aby były wykrywalne.

 • W przypadku dodawania do komputera urządzenia sieci bezprzewodowej musi być ono najpierw skonfigurowane do korzystania z danej sieci bezprzewodowej. Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, sprawdź informacje dostarczone z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

 • Jeśli po uaktualnieniu komputera do systemu Windows 7 niektóre połączenia Bluetooth przestały działać, spróbuj uruchomić komputer ponownie. Jeśli nie rozwiąże to problemu, spróbuj odłączyć zewnętrzny adapter Bluetooth (jeśli jest używany) i podłączyć go ponownie. Jeśli obsługa technologii Bluetooth jest zintegrowana z komputerem, spróbuj wyłączyć przełącznik Bluetooth i włączyć go ponownie. Przełącznik technologii Bluetooth może nie być oznaczony napisem „Bluetooth” - może on być połączony z przełącznikiem, który jednocześnie włącza lub wyłącza odbiornik sieci bezprzewodowej.

Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj hasło „Bluetooth” w Pomocy i obsłudze technicznej.

Dlaczego system Windows nie wykrywa urządzenia sieciowego, które chcę dodać do komputera?

Istnieje wiele przyczyn, dla których system Windows może nie wykryć urządzenia sieciowego, takiego jak skaner z obsługą sieci, urządzenie magazynujące czy urządzenie Windows Media Center Extender. Poniżej przedstawiono kilka porad pomocnych w znalezieniu urządzenia sieciowego, które ma zostać dodane do komputera:

 • Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, do której jest podłączony komputer. W przypadku urządzenia sieci przewodowej upewnij się, że jest ono podłączone do tej sieci oraz że jest włączone. W przypadku urządzenia sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) upewnij się, że jest ono włączone oraz właściwie skonfigurowane do nawiązywania połączenia z siecią. Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, sprawdź informacje dostarczone z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

 • Sprawdź, czy urządzenie nie zostało już dodane do komputera. Urządzenia, które zostały już dodane, nie są wyświetlane w kreatorze Dodawanie urządzenia na liście urządzeń możliwych do podłączenia.

 • Po podłączeniu nowego urządzenia do sieci odczekaj kilka sekund, zanim system Windows je wykryje.

 • Sprawdź, czy zapora sieciowa nie blokuje tego urządzenia, uniemożliwiając jego wyświetlenie na liście urządzeń, które można dodać. Być może trzeba włączyć odnajdowanie sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Włączanie lub wyłączanie odnajdowania sieci.

 • Nie wszystkie urządzenia sieciowe mogą zostać dodane do komputera, nawet jeśli można je wykryć w sieci. Aby dowiedzieć się, czy dane urządzenie można podłączyć do komputera, sprawdź informacje dostarczone z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

 • Większość urządzeń sieciowych można wykryć tylko wówczas, jeśli w ramach sieci znajdują się w tej samej podsieci co komputer. Jeśli dana sieć składa się z wielu połączonych ze sobą podsieci, spróbuj podłączyć urządzenie do tej samej sieci co komputer. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.

 • Upewnij się, że urządzenie sieciowe ma adres IP oraz właściwy adres sieciowy. Większość routerów sieciowych automatycznie przypisuje adresy IP urządzeniom łączącym się z siecią. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.

 • Upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane do rozgłaszania swojej obecności w sieci. Większość urządzeń sieciowych wykonuje to zadanie automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

Dlaczego nie mogę podłączyć urządzenia Bluetooth do komputera?

Być może należy skonfigurować komputer jako wykrywalny dla urządzeń Bluetooth lub skonfigurować system Windows do wyświetlania alertu w momencie, gdy nowe urządzenie podejmie próbę połączenia się z komputerem. Aby tego dokonać, należy mieć możliwość sterowania parowaniem (łączeniem się) komputera z urządzeniami Bluetooth.

Aby sterować parowaniem komputera z urządzeniami Bluetooth

 1. Otwórz Panel sterowania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania.

 2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst Bluetooth, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia funkcji Bluetooth.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia Bluetooth kliknij kartę Opcje, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby komputer stał się wykrywalny dla urządzeń Bluetooth, zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.

   Kiedy komputer z obsługą funkcji Bluetooth działa w trybie odnajdowania, emituje sygnał sieci bezprzewodowej, dzięki któremu mogą go wykryć inne komputery lub urządzenia z obsługą funkcji Bluetooth. Taki tryb pracy jest czasami nazywany trybem parowania.

   Ostrzeżenie

   • Aby komputer był chroniony przed dostępem osób nieuprawnionych, odnajdowanie należy włączać tylko wtedy, gdy komputer ma zostać odnaleziony przez urządzenie Bluetooth. Odnajdowanie należy wyłączyć, gdy nie jest już potrzebne.

  • Aby urządzenia Bluetooth mogły łączyć się z komputerem, zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na łączenie się z tym komputerem.

  • Aby otrzymywać powiadomienie, kiedy urządzenie Bluetooth będzie próbowało połączyć się z komputerem, zaznacz pole wyboru Powiadamiaj mnie, jeśli nowe urządzenie Bluetooth chce się połączyć.

Obraz karty Opcje w oknie dialogowym Ustawienia Bluetooth
Karta Opcje w oknie dialogowym Ustawienia Bluetooth

Dlaczego klawiatura lub mysz bezprzewodowa nie działa?

Jeśli klawiatura lub mysz bezprzewodowa została sparowana z komputerem, ale nie działa, upewnij się, że jej baterie są w pełni naładowane. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj usunąć tę klawiaturę lub mysz z komputera, a następnie dodać ją ponownie. Najpierw podłącz przewodową klawiaturę lub mysz do komputera, aby móc nim sterować, po czym wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy klawiaturę lub mysz, która nie działa, a następnie kliknij polecenie Usuń urządzenie. Gdy mysz lub klawiatura przestaną być widoczne na liście, przejdź do następnego kroku.

 3. Kliknij przycisk Dodaj urządzenie.

 4. Upewnij się, że klawiatura lub mysz bezprzewodowa jest wykrywalna, naciskając przycisk (zwykle mały przycisk na spodzie) oznaczony napisem „Connect” (Połącz), „Pair” (Paruj) lub podobnym.

 5. Zaznacz bezprzewodową klawiaturę lub mysz, którą chcesz dodać, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Jeśli klawiatura lub mysz, którą chcesz dodać, nie jest wyświetlana, a masz pewność, że jej baterie są w pełni naładowane, powtórz te kroki. Jeśli klawiatura lub mysz nadal nie zostały odnalezione, zobacz następującą sekcję zamieszczoną w tym temacie: „Dlaczego system Windows nie wykrywa urządzenia bezprzewodowego, które chcę dodać do komputera?”

Uwaga

 • W razie kłopotów z podłączeniem do komputera myszy lub klawiatury z obsługą funkcji Bluetooth poszukaj pod spodem urządzenia małego przycisku oznaczonego logo Bluetooth lub etykietą „Connect” (Połącz). Przytrzymaj ten przycisk przez około 20 sekund. Następnie spróbuj ponownie dodać mysz lub klawiaturę do komputera, wykonując powyższe kroki.

Dlaczego urządzenie bezprzewodowe nie działa poprawnie po sparowaniu z komputerem?

Istnieje wiele przyczyn, dla których urządzenie bezprzewodowe może przestać działać poprawnie po dodaniu do komputera. Poniżej znajdują się porady ułatwiające przywrócenie poprawnego działania takiego urządzenia:

 • Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału bezprzewodowego komputera, wynoszącym zwykle od 2 do 3 m w przypadku większości urządzeń z obsługą funkcji Bluetooth lub do 30 m w przypadku urządzenia Wi-Fi. Jeśli nie masz pewności, czy urządzenie znajduje się w zasięgu, spróbuj przybliżyć je do komputera. Jeśli urządzenie i komputer są oddzielone od siebie ścianą, spróbuj umieścić je w tym samym pomieszczeniu.

 • Upewnij się, że urządzenie nie jest zbyt zajęte ani nie utrzymuje zbyt wielu połączeń (na przykład do drukarki Bluetooth mogą być podłączone inne urządzenia). Jeśli urządzenie jest zajęte, poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli urządzenie utrzymuje zbyt wiele połączeń, ustaw inne urządzenia tak, aby nie były wykrywalne. Jeśli nie masz pewności, jak wyłączyć wykrywalność, sprawdź informacje dostarczone z urządzeniami lub odwiedź witryny producentów w sieci Web.

 • Spróbuj usunąć i ponownie zainstalować urządzenie. Aby usunąć urządzenie, otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Urządzenia i drukarki w menu Start. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń urządzenie. Aby zainstalować urządzenie ponownie, kliknij przycisk Dodaj urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 • Upewnij się, że komputer próbuje się połączyć z właściwym urządzeniem. Być może istnieje więcej niż jedno urządzenie odpowiadające temu, które próbujesz dodać, zwłaszcza jeśli znajdujesz się w dużym biurze lub w miejscu publicznym.

 • Upewnij się, że został wpisany poprawny kod parowania (czasami nazywany numerem PIN lub hasłem) dla danego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następującą sekcję w tym temacie: „Jak znaleźć lub wprowadzić kod parowania dla urządzenia bezprzewodowego?”

 • Spróbuj odsunąć urządzenie od innych urządzeń korzystających z częstotliwości radiowych, takich jak kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe lub inne sieci bezprzewodowe, aby zabezpieczyć się przed zakłócaniem sygnału połączenia bezprzewodowego.

 • Po włączeniu urządzenia bezprzewodowego lub umieszczeniu go w zasięgu komputera odczekaj kilka sekund, aż system Windows je wykryje.

 • Sprawdź, czy zapora sieciowa nie blokuje tego urządzenia, uniemożliwiając jego wyświetlenie na liście urządzeń, które można dodać. Być może trzeba włączyć odnajdowanie sieci. Aby uzyskać informacje, zobacz temat Włączanie lub wyłączanie odnajdowania sieci.

 • Upewnij się, że sterowniki oprogramowania dla tego urządzenia zostały poprawnie zainstalowane. W przypadku wystąpienia problemów dotyczących tej kwestii system Windows wyświetla zwykle żółtą ikonę ostrzeżenia Obraz żółtej ikony ostrzeżenia dla takiego urządzenia w oknie Urządzenia i drukarki.

Jak znaleźć lub wprowadzić kod parowania dla urządzenia bezprzewodowego?

Niektóre urządzenia bezprzewodowe są dostarczane z własnym kodem parowania (czasami nazywanym numerem PIN lub hasłem). Użytkownik może zostać poproszony o wprowadzenie tego kodu podczas parowania urządzenia z komputerem. System Windows próbuje wybrać najlepszą metodę parowania dla danego urządzenia i podać użytkownikowi instrukcje, które często zawierają kod parowania. Jednak niektóre urządzenia bezprzewodowe są dostarczane z własnym kodem parowania, który należy odnaleźć.

Nawet jeśli użytkownik zna ten kod, wprowadzenie go może być utrudnione. Niektóre urządzenia bezprzewodowe, takie jak telefony komórkowe, są wyposażone w klawiaturę numeryczną umożliwiającą wprowadzenie kodu parowania oraz ekran, na którym można sprawdzić jego poprawność. Inne, takie jak słuchawki Bluetooth, nie mają klawiatury ani ekranu.

Poniżej znajdują się porady ułatwiające znalezienie kodu parowania urządzenia bezprzewodowego:

 • Sprawdź informacje dostarczone z urządzeniem. Być może zawierają kod parowania; może on też być umieszczony na samym urządzeniu (zazwyczaj na spodzie). Nie wszystkie urządzenia bezprzewodowe są dostarczane z kodem parowania.

 • Jeśli system Windows napotka problemy w czasie parowania, może udostępnić użytkownikowi opcję utworzenia własnego kodu parowania. W przypadku skorzystania z tej możliwości nie trzeba używać kodu dostarczonego z urządzeniem.

Poniżej znajdują się porady pomocne w przypadku problemów z wprowadzeniem kodu parowania urządzenia bezprzewodowego:

 • Upewnij się, że urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić parowanie, nie jest wyłączone, nie jest zasilane wyczerpującą się baterią ani nie jest przełączone w tryb wstrzymania (zwany również trybem uśpienia).

 • Jeśli mimo wpisania kodu urządzenia system Windows nie wykrywa wykonania tej czynności, być może należy wprowadzić kod, naciskając na urządzeniu klawisz oznaczony napisem „Enter”, „OK” „Return” lub podobnie. Niektóre urządzenia, takie jak telefony komórkowe, mogą mieć opcję menu, którą należy wybrać, aby wprowadzić ten kod. W przypadku problemów ze znalezieniem przycisku, klawisza lub opcji menu sprawdź informacje dostarczone z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

 • Upewnij się, że kod parowania został wpisany odpowiednio szybko. Zwykle na wprowadzenie go jest tylko 30 sekund. Po upływie tego czasu urządzenie lub komputer przestaje podejmować próby parowania. Dokładny czas zależy od danego urządzenia.

 • Upewnij się, że kod parowania może zostać wyświetlony na urządzeniu. Niektóre urządzenia, takie jak słuchawki, czasami informują system Windows, że wyświetliły kod parowania, chociaż faktycznie nie mają go gdzie wyświetlić. Jeśli zaistnieje taka sytuacja i system Windows poprosi o zweryfikowanie kodu parowania wyświetlanego na urządzeniu, należy spróbować ponownie przeprowadzić parowanie z danym urządzeniem. Przy następnej próbie parowania system Windows powinien umożliwić użytkownikowi wybranie innej opcji parowania. W razie wątpliwości, którą opcję wybrać, sprawdź informacje dostarczone z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

 • Jeśli znajdujesz się w zasięgu innych urządzeń bezprzewodowych, może się okazać, że w sposób niezamierzony próbujesz przeprowadzić parowanie z urządzeniem innej osoby (na przykład z telefonem komórkowym o tym samym modelu należącym do osoby znajdującej się w pobliżu). Upewnij się, że przeprowadzasz parowanie z właściwym urządzeniem.

 • W miejscach publicznych w zasięgu danego komputera może znajdować się kilka urządzeń o takiej samej nazwie. Jeśli w kreatorze Dodawanie urządzenia jest wyświetlanych kilka urządzeń o tej samej nazwie, w celu ich odróżnienia może być wskazana zmiana ich nazwy. Aby zmienić nazwę urządzenia, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Na karcie Ogólne wpisz nową nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

 • System Windows może poprosić użytkownika o zweryfikowanie, czy taki sam kod jest wyświetlany na urządzeniu i na komputerze. Jeśli te kody nie są zgodne lub nie jest wyświetlany żaden kod, może się okazać, że w sposób niezamierzony próbujesz przeprowadzić parowanie z urządzeniem innej osoby. W takim przypadku system Windows może wyświetlić niepoprawny kod parowania lub może w ogóle nie wyświetlić kodu. Upewnij się, że przeprowadzasz parowanie z właściwym urządzeniem.

 • Może być konieczne przełączenie niektórych urządzeń bezprzewodowych w specjalny tryb parowania umożliwiający komputerom lub innym urządzeniom nawiązywanie z nimi połączenia. Większość urządzeń z obsługą funkcji Bluetooth przechodzi w ten tryb, gdy zostaną ustawione jako wykrywalne. Inne urządzenia bezprzewodowe należy przełączyć w tryb parowania i ustawić jako wykrywalne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

Dlaczego system Windows zgłasza problem dotyczący urządzenia z obsługą funkcji Bluetooth, choć działa ono poprawnie?

Niektóre urządzenia bezprzewodowe obsługują usługi Bluetooth, które nie są przeznaczone do pracy z systemem Windows. Na przykład telefon komórkowy może udostępniać usługę umożliwiającą przesyłanie strumieniowe dźwięku do zestawu słuchawkowego Bluetooth. Ta usługa nie jest wymagana do współpracy urządzenia z komputerem, ale jeśli system Windows nie znajdzie sterownika tej usługi, może zgłosić usterkę urządzenia.

Jeśli system Windows zgłosi usterkę urządzenia, w aplecie Urządzenia i drukarki w Panelu sterowania obok tego urządzenia zostanie wyświetlona żółta ikona ostrzeżenia Obraz żółtej ikony ostrzeżenia. Jeśli urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth poprawnie współpracuje z komputerem, można zignorować tę ikonę ostrzeżenia.

Nieobsługiwaną usługę Bluetooth można wyłączyć. W tym celu należy kliknąć urządzenie prawym przyciskiem myszy w aplecie Urządzenia i drukarki, kliknąć polecenie Właściwości, a następnie kliknąć kartę Usługi. Następnie należy wyczyścić pole wyboru obok każdej nieobsługiwanej usługi i kliknąć przycisk OK. Żółta ikona ostrzeżenia zniknie.

Ostrzeżenie

 • Wyłączenie niektórych usług może uniemożliwić poprawną współpracę urządzenia Bluetooth z komputerem.