Dodawanie plików multimedialnych do programu Windows Media Center

Po pierwszym uruchomieniu program Windows Media Center szuka cyfrowych plików multimedialnych w bibliotekach Muzyka, Obrazy i Wideo znajdujących się na komputerze. Za pomocą tych bibliotek można decydować, które utwory muzyczne, filmy oraz inne multimedia pojawią się w programie Media Center.

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Nie korzystając z programu Media Center, dodaj lub usuń foldery w bibliotekach systemu Windows (aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Praca z bibliotekami). Po dodaniu lub usunięciu folderu zmiany są widoczne w programie Media Center.

 • Korzystając z programu Media Center, dodaj lub usuń foldery, które mają być monitorowane przez program Media Center pod kątem plików multimedialnych. Po dodaniu lub usunięciu folderu zmiany są widoczne w bibliotece systemu Windows.

Obraz strony Biblioteka multimediów w programie Windows Media Center
Strona Biblioteka multimediów w programie Media Center

Po każdym otwarciu program Media Center szuka plików multimedialnych w bibliotekach Muzyka, Obrazy i Wideo oraz w bibliotece Nagrania telewizyjne (znajdujących się zwykle w folderze C:\Users\Public). W przypadku dodania lub usunięcia pliku w którymś z tych folderów zawartość wyświetlana w programie Media Center zostaje automatycznie zaktualizowana.

Uwaga

Pokaż wszystkie

Aby dodać pliki multimedialne do programu Media Center

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Media Center.
 2. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do kategorii Zadania, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

 3. Kliknij przycisk Biblioteki multimediów.

 4. Kliknij typ multimediów, które chcesz dodać (na przykład Muzyka), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij opcję Dodaj foldery do biblioteki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W zależności od miejsca przechowywania plików multimedialnych kliknij jedną z opcji w obszarze Gdzie znajdują się foldery, które chcesz dodać?, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Klikając przyciski PlusObraz przycisku Plus lub MinusObraz przycisku Minus, przejdź do folderów, które chcesz dodać, a następnie zaznacz pole wyboru obok każdego folderu. (W wyborze zostaną również uwzględnione pliki w podfolderach).
 8. Po zaznaczeniu wszystkich folderów, które mają być monitorowane przez program Media Center, kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję Tak, używaj tych lokalizacji, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Od zakończenia dodawania plików do pojawienia się plików w bibliotekach może upłynąć kilka minut.

Porady

 • Jeśli w obszarze Gdzie znajdują się foldery, które chcesz dodać? w celu dodania folderu z sieci zostanie wybrana opcja Na innym komputerze, a program Media Center nie wykryje tego folderu, spróbuj zamapować go jako dysk sieciowy. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz temat Tworzenie skrótu do (mapowanie) dysku sieciowego. Być może po wykonaniu tej czynności dostęp do tego folderu w programie Media Center będzie można uzyskać przez kliknięcie opcji Na tym komputerze (także na zamapowanych dyskach sieciowych) w Bibliotece multimediów.

 • W przypadku usunięcia albumu z biblioteki utworów muzycznych z wybraną opcją Tylko biblioteka album zostanie usunięty tylko z programu Media Center, a nie z miejsca, w którym jest przechowywany. Album można dodać z powrotem do programu Media Center, usuwając folder nadrzędny z biblioteki utworów muzycznych i dodając go ponownie.

Aby zaimportować multimedia z aparatu cyfrowego lub innego urządzenia wymiennego

Jeśli obrazy znajdują się w urządzeniu wymiennym, takim jak dysk flash USB lub aparat cyfrowy, można zaimportować je bezpośrednio do komputera. W takim przypadku pliki zostaną zapisane w systemie Windows w folderze Moje obrazy.

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Media Center.
 2. Jeśli program Media Center nie jest używany w trybie pełnoekranowym, kliknij przycisk MaksymalizujObraz przycisku Maksymalizuj.
 3. Podłącz urządzenie wymienne do komputera. (Aparaty oraz większość innych urządzeń wymiennych są zwykle podłączane do portu USB).

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij pozycję Importuj obrazy i wideo.

 5. Aby zmienić nazwę folderu, w którym są przechowywane dane multimedialne, wpisz nową nazwę.

 6. Kliknij przycisk Importuj. Program Media Center skopiuje pliki do folderu Moje obrazy.

Uwagi

 • Jeśli w urządzeniu wymiennym oprócz obrazów znajdują się także filmy wideo, zostaną one zaimportowane do folderu Moje obrazy. Aby były one widoczne w obszarze Biblioteka wideo programu Media Center, należy je najpierw ręcznie przenieść do folderu Moje wideo lub Wideo publiczne w Eksploratorze Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zarządzanie plikami wideo.

 • W przypadku przechowywania multimediów na dyskach wymiennych określonego typu (takich jak zewnętrzne dyski twarde USB) należy je dodać ręcznie, aby wyświetlić je w programie Media Center.