Zaawansowane porady dotyczące wyszukiwania w systemie Windows

Wyszukiwanie w systemie Windows 7 może polegać na prostym wpisaniu kilku liter w polu wyszukiwania, ale istnieją także zaawansowane techniki wyszukiwania, z których można skorzystać. Znajomość tych technik nie jest konieczna do wyszukiwania plików, ale może okazać się przydatna, zależnie od tego, co jest wyszukiwane i gdzie jest prowadzone wyszukiwanie.

Porada

 • Jeśli znany jest typ pliku, w polu wyszukiwania można po prostu wprowadzić jego rozszerzenie (takie jak „JPG”). Aby uzyskać więcej informacji o podstawowym wyszukiwaniu w systemie Windows, zobacz temat Znajdowanie pliku lub folderu.

Dodawanie operatorów

Jednym ze sposobów uściślenia wyszukiwania jest użycie operatorów I, LUB oraz NIE. Aby użyć tych operatorów, należy wpisywać je w całości wielkimi literami.

Operator Przykład Wynik
Operator

I

Przykład

tropikalna I wyspa

Wynik

Znajduje pliki zawierające oba wyrazy: „tropikalna” i „wyspa”, nawet wtedy, gdy te wyrazy występują w różnych miejscach w danym pliku. W przypadku prostego wyszukiwania tekstu zwrócone wyniki będą takie same jak dla zapytania „tropikalna wyspa”.

Operator

NIE

Przykład

tropikalna NIE wyspa

Wynik

Znajduje pliki zawierające wyraz „tropikalna”, ale niezawierające wyrazu „wyspa”.

Operator

LUB

Przykład

tropikalna LUB wyspa

Wynik

Znajduje pliki zawierające wyraz „tropikalna” lub „wyspa”.

Dodawanie filtrów wyszukiwania

Filtry wyszukiwania to nowa funkcja w systemie Windows 7, która znacznie ułatwia wyszukiwanie plików według właściwości (takich jak autor lub rozmiar pliku).

Aby dodać filtr wyszukiwania

 1. Otwórz folder, bibliotekę lub dysk, który chcesz przeszukać.

 2. Kliknij pole wyszukiwania, a następnie kliknij filtr wyszukiwania (na przykład Data wykonania w bibliotece Obrazy).

 3. Kliknij jedną z dostępnych opcji. (Jeśli na przykład kliknięto opcję Data wykonania, należy wybrać datę lub zakres dat).

  Obraz filtru wyszukiwania „Data wykonania” w polu wyszukiwania
  Filtr wyszukiwania „Data wykonania”

W celu dalszego uściślenia wyszukiwania można do niego dodać wiele filtrów, a nawet połączyć filtry wyszukiwania ze zwykłymi wyszukiwanymi terminami.

Obraz menu filtru wyszukiwania „Tagi” w polu wyszukiwania
Aby wyszukać zdjęcie oznaczone tagiem „rodzina”, które zostało wykonane dawno temu, można użyć dwóch filtrów wyszukiwania.

W zależności od tego, gdzie jest prowadzone wyszukiwanie, są dostępne tylko niektóre filtry wyszukiwania. Jeśli na przykład użytkownik przeszukuje bibliotekę Dokumenty, wyświetlane filtry wyszukiwania będą różniły się od filtrów wyszukiwania dostępnych w bibliotece Obrazy. Użytkownik nie może zmienić wyświetlanych filtrów wyszukiwania, ale może zmienić typ plików, dla którego określona biblioteka jest zoptymalizowana. Taka modyfikacja wpłynie na to, które filtry wyszukiwania będą dostępne podczas przeszukiwania tej biblioteki. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz temat Dostosowywanie biblioteki.

Używanie słów kluczowych do uściślania wyszukiwania

Aby przefiltrować zawartość według właściwości, która nie jest wyświetlana po kliknięciu pola wyszukiwania, można użyć specjalnych słów kluczowych. W tym celu należy zwykle wpisać nazwę danej właściwości, bezpośrednio po niej dwukropek, czasem operator, a następnie określoną wartość. W słowach kluczowych nie jest rozróżniana wielkość liter.

Przykład wyszukiwanego terminu Wynik wyszukiwania
Przykład wyszukiwanego terminu

System.FileName:~<"notatki"

Wynik wyszukiwania

Pliki o nazwach rozpoczynających się ciągiem „notatki”. Zapis ~< oznacza „rozpoczyna się od”.

Przykład wyszukiwanego terminu

System.FileName:="raport kwartalny"

Wynik wyszukiwania

Pliki o nazwie „raport kwartalny”. Zapis = oznacza „dokładne dopasowanie”.

Przykład wyszukiwanego terminu

System.FileName:~="pro"

Wynik wyszukiwania

Pliki o nazwach zawierających ciąg „pro” w pierwszym lub dowolnym kolejnym wyrazie (np. „proces” lub „procedura”). Zapis ~= oznacza „zawiera”.

Przykład wyszukiwanego terminu

System.Kind:<>obraz

Wynik wyszukiwania

Pliki, które nie są obrazami. Zapis <> oznacza „nie jest”.

Przykład wyszukiwanego terminu

System.DateModified:2010-05-25

Wynik wyszukiwania

Pliki zmodyfikowane w danym dniu. Można także wpisać "System.DateModified:2010", aby znaleźć pliki zmodyfikowane w dowolnym czasie w tym roku.

Przykład wyszukiwanego terminu

System.Author:~!"jurek"

Wynik wyszukiwania

Pliki, których nazwa autora nie zawiera ciągu „jurek”. Zapis ~! oznacza „nie zawiera”.

Przykład wyszukiwanego terminu

System.Keywords:"zachód słońca"

Wynik wyszukiwania

Pliki oznaczone tagiem zachód słońca.

Przykład wyszukiwanego terminu

System.Size:<1mb

Wynik wyszukiwania

Pliki o rozmiarze mniejszym niż 1 MB.

Przykład wyszukiwanego terminu

System.Size:>1mb

Wynik wyszukiwania

Pliki o rozmiarze większym niż 1 MB.

Uwaga

 • Symbol wieloznaczny ? (znak zapytania) zastępuje pojedynczy znak, a * (gwiazdka) dowolną liczbę znaków.

Słowa kluczowe można także łączyć przy użyciu operatorów I, LUB oraz NIE. (Należy pamiętać, że użycie nawiasów może zmienić wyniki uzyskiwane z użyciem określonego wyszukiwanego terminu).

Przykład wyszukiwanego terminu Wynik wyszukiwania
Przykład wyszukiwanego terminu

System.Author:Marek I Jurek

Wynik wyszukiwania

Pliki, których autorem jest użytkownik Marek, oraz pliki, które zawierają tekst Jurek w nazwie lub w dowolnej właściwości pliku.

Przykład wyszukiwanego terminu

System.Author:Marek I System.DateModified:>2009

Wynik wyszukiwania

Pliki, których autorem jest użytkownik Marek, utworzone po roku 2009.

Przykład wyszukiwanego terminu

System.Author:(Mar* I Jurek)

Wynik wyszukiwania

Pliki, których autorami są użytkownicy Marian i Jurek lub Marek i Jurek.

Przykład wyszukiwanego terminu

System.Author:"Marek Jurek"

Wynik wyszukiwania

Pliki, których autorem jest osoba nosząca dokładnie takie nazwisko.

Wyszukiwanie z użyciem języka naturalnego

Można włączyć wyszukiwanie z użyciem języka naturalnego, aby prowadzić wyszukiwanie w prostszy sposób, bez używania dwukropków i bez potrzeby wprowadzania wielkich liter w operatorach I oraz LUB. Oto przykłady obu rodzajów wyszukiwania:

Bez użycia języka naturalnego Z użyciem języka naturalnego
Bez użycia języka naturalnego

System.Music.Artist:(Beethoven LUB Mozart)

Z użyciem języka naturalnego

muzyka Beethoven lub Mozart

Bez użycia języka naturalnego

System.Kind:dokument System.Author:(Marek I Jurek)

Z użyciem języka naturalnego

dokumenty Marek i Jurek

Aby włączyć wyszukiwanie z użyciem języka naturalnego

 1. Otwórz okno Opcje folderów, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Wygląd i personalizacja, a następnie pozycję Opcje folderów.

 2. Kliknij kartę Wyszukiwanie.

 3. Zaznacz pole wyboru Użyj wyszukiwania z użyciem języka naturalnego.

Nawet jeśli wyszukiwanie z użyciem języka naturalnego jest włączone, można dalej używać pola wyszukiwania w dokładnie taki sam sposób. Jeśli użytkownik chce używać operatorów lub słów kluczowych wyszukiwania, jest to nadal możliwe. Różnica polega na tym, że można wprowadzać kryteria wyszukiwania w mniej rygorystyczny sposób. Oto kilka przykładów:

 • poczta e‑mail dzisiaj

 • dokumenty 2011

 • autor Sylwia

 • zdjęcia wakacje

Uwaga

 • Po włączeniu wyszukiwania z użyciem języka naturalnego niektóre kryteria wyszukiwania mogą zwrócić więcej wyników niż oczekiwano. Na przykład wyszukiwanie terminu „poczta e‑mail dzisiaj” spowoduje wyświetlenie wszystkich wiadomości wysłanych dzisiaj oraz wszystkich wiadomości, których treść zawiera wyraz „dzisiaj”.