Błąd programu Windows Media Player: C00D11D2

Program Windows Media Player nie może otworzyć pliku.

Rozwiązania do wypróbowania:

 • Jeśli plik jest obecnie używany, zamknij go, a następnie spróbuj ponownie.

 • Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia na serwerze lub w lokalizacji pliku, a następnie spróbuj ponownie.

 • Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia na serwerze proxy, a następnie spróbuj ponownie.

 • Jeśli próbujesz zgrać ścieżkę z dysku CD na dysk twardy, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia w lokalizacji na dysku twardym, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj zgrać zawartość do innego folderu.

  Aby zmienić folder, w którym są przechowywane zgrane ścieżki

  1. Zależnie od używanej wersji programu Windows Media Player: kliknij pozycję Organizuj, a następnie kliknij pozycję Opcje; albo kliknij strzałkę poniżej karty Zgraj a następnie kliknij pozycję Więcej opcji.

  2. Kliknij kartę Zgraj muzykę, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  3. Wybierz inny folder do przechowywania plików multimediów cyfrowych, a następnie kliknij przycisk OK.
   – lub –
   Kliknij pozycję Utwórz nowy folder, wpisz nazwę nowego folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Jeśli próbujesz otworzyć listę odtwarzania przechowywaną na dysku sieciowym (na przykład na dysku twardym zainstalowanym w innym komputerze), a elementy tej listy też są przechowywane na dysku sieciowym, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Za pomocą Eksploratora Windows przenieś elementy listy odtwarzania (pliki, na które wskazuje lista odtwarzania) z dysku sieciowego na dysk lokalny (na przykład dysk twardy zainstalowany w używanym komputerze lub dołączony do niego).

  • Za pomocą programu Windows Media Player utwórz nową listę odtwarzania z tymi samymi elementami, które znajdowały się na starej liście odtwarzania, ale tę nową listę zapisz na dysku lokalnym, a nie na sieciowym.

   Domyślnie listy odtwarzania są przechowywane w folderze Moje listy odtwarzania (My Playlists). Folder Moje listy odtwarzania znajduje się zazwyczaj w tym samym folderze, w którym są przechowywane ścieżki zgrane z dysków CD. Aby zmienić folder przechowywania list odtwarzania, niekiedy trzeba zmienić folder przechowywania zgranych ścieżek (procedurę opisano wcześniej).