Kalibrowanie ekranu

Co to jest kalibracja wyświetlania kolorów?

Kalibrowanie ekranu ułatwia zapewnienie dokładnego odzwierciedlenia kolorów na monitorze. W systemie Windows do skalibrowania ekranu można użyć narzędzia kalibracji wyświetlania kolorów.

Przed rozpoczęciem kalibracji wyświetlania kolorów należy upewnić się, że ustawiono dla ekranu rozdzielczość macierzystą. Powoduje to poprawienie dokładności wyników kalibracji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących określania rozdzielczości macierzystej ekranu oraz ustawiania rozdzielczości ekranu, zobacz temat Zmienianie rozdzielczości ekranu.

Uwagi

 • W przypadku dostępności urządzenia do kalibracji ekranu dostarczonego z innym oprogramowaniem należy rozważyć użycie urządzenia do pomiaru kolorów wraz z dostarczonym oprogramowaniem zamiast narzędzia kalibracji wyświetlania kolorów. Użycie urządzenia do kalibracji wraz z oprogramowaniem, które często jest dołączone do takich urządzeń, może ułatwić uzyskanie najlepszej jakości kolorów na ekranie. Zwykle użycie przyrządu do pomiaru kolorów w celu przeprowadzenia kalibracji ekranu zapewnia lepsze wyniki niż w przypadku kalibracji wizualnej, takiej jak przy użyciu narzędzia kalibracji wyświetlania kolorów.

 • Kalibracja wyświetlania kolorów nie jest dostępna w systemie Windows Server 2008 R2.

Aby rozpocząć kalibrację wyświetlania kolorów

 1. Otwórz okno Kalibracja wyświetlania kolorów, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz kalibruj wyświetlanie, a następnie kliknij pozycję Kalibruj wyświetlanie kolorów na ekranie. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W oknie Kalibracja wyświetlania kolorów kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

Użycie kalibracji wyświetlania kolorów w celu dostosowania ustawień kolorów

Kalibracja wyświetlania kolorów umożliwia poprawienie wyświetlanych kolorów dzięki możliwości zmiany różnych ustawień kolorów. Po dostosowaniu różnych ustawień kolorów przy użyciu narzędzia kalibracji wyświetlania kolorów zostanie zastosowana nowa kalibracja uwzględniająca nowe ustawienia. Nowa kalibracja będzie skojarzona z ekranem i używana przez programy korzystające z systemu zarządzania kolorami.

Ustawienia kolorów, które można zmienić oraz ich dopuszczalne wartości zależą od monitora i jego możliwości. Nie wszystkie monitory mają takie same możliwości w zakresie obsługi kolorów i ich ustawień, dlatego zmiana niektórych ustawień kolorów przy użyciu kalibracji wyświetlania kolorów może być niemożliwa.

Pokaż wszystkie

Podstawowe ustawienia kolorów

Zaleca się, aby przed kontynuowaniem skonfigurować podstawowe ustawienia kolorów ekranu, aby uzyskać precyzyjną kalibrację. Zapewnia to odpowiedni punkt wyjścia przy rozpoczęciu kalibrowania ekranu przy użyciu narzędzia kalibracji wyświetlania kolorów.

 1. Przy otwartej stronie Ustaw podstawowe opcje koloru naciśnij przycisk Menu, który znajduje się z przodu większości monitorów.

  Zostanie wyświetlone menu ekranowe. Naciskaj przyciski monitora, zwykle znajdujące się z przodu większości monitorów, aby nawigować w obrębie menu i dostosować różne ustawienia ekranu.

  Dostępne menu i przyciski monitora mogą różnić się w zależności od modelu i producenta. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z przycisków danego monitora, należy zapoznać się z dołączoną do niego dokumentacją.

 2. Przy otwartej stronie Ustaw podstawowe opcje koloru użyj przycisków monitora w celu nawigowania w obrębie menu ekranowego i sprawdzenia lub dostosowania jednego lub wielu spośród następujących ustawień (w zależności od monitora), a następnie kliknij przycisk Dalej:

  • Znajdź menu koloru umożliwiające określenie trybu koloru, a następnie ustaw tryb sRGB.

   Jeśli ustawienie trybu koloru ekranu nie jest dostępne, ale można wybrać temperaturę koloru (nazywaną też punktem bieli), ustaw ją na wartość D65 lub 6500.

  • Znajdź menu umożliwiające ustawienie współczynnika gamma. Ustaw dla niego wartość 2,2, która jest ustawieniem domyślnym.

  • Jeśli nie możesz znaleźć żadnego z tych ustawień, znajdź i wybierz w menu ekranowym opcję umożliwiającą zresetowanie ekranu do fabrycznych ustawień koloru.

  • Jeśli ustawienie jednego lub wielu ustawień koloru nie jest możliwe, ponieważ nie są wyświetlane w menu ekranowym, kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować bez modyfikowania żadnych ustawień na tym etapie.

Gamma

Współczynnik gamma określa stosunek wartości wejścia cyfrowego do natężenia światła emitowanego przez ekran. Za pomocą narzędzia kalibracji wyświetlania kolorów można dostosować jego wartość, korzystając z przykładowego obrazu zawierające różne okręgi.

 1. Na stronie Jak ustawić wartość gamma postępuj zgodnie z instrukcjami i obserwuj wyświetlane przykładowe obrazy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Na stronie Ustaw gamma przeciągnij wyświetlany na ekranie suwak w taki sposób, aby mała kropka znajdująca się w środku każdego okręgu przestała być widoczna. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

  Obraz przedstawiający prawidłowy współczynnik gamma
  Prawidłowa wartość współczynnika gamma

Jasność

Ustawienie Jasność określa sposób wyświetlania ciemnych kolorów i cieni na ekranie. Dostosowując jasność ekranu, można zapewnić dokładne odzwierciedlenie ciemnych kolorów przy zachowaniu widocznych cieni, konturów i innych szczegółów ciemnych obrazów. W przypadku ustawienia zbyt dużej jasności czarny kolor jest jasny i wygląda jak szary.

 1. Na stronie Znajdź elementy sterujące jasnością i kontrastem ekranu znajdź elementy sterujące jasnością i kontrastem ekranu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących znajdowania elementów sterujących jasnością w przypadku różnych ekranów, zobacz temat Regulowanie jasności i kontrastu monitora.

 2. Ustaw kontrast, wykonując jedną z następujących czynności w zależności od typu monitora:

  • W przypadku monitora LCD przywróć fabryczne ustawienie domyślne kontrastu (jeśli ustawiono wartość inną niż domyślna).

  • W przypadku monitora CRT znajdź element sterujący kontrastem, a następnie ustaw maksymalną wartość kontrastu.

 3. Na stronie Jak ustawić jasność obejrzyj przykładowe obrazy i kliknij przycisk Dalej.

 4. Przy otwartej stronie Ustaw jasność dopasuj jasność, wykonując jedną z poniższych czynności w zależności od ekranu i jego możliwości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Naciśnij przycisk Menu znajdujący się z przodu monitora. Zostanie wyświetlone menu ekranowe. Znajdź ustawienie jasności.

  • Jeśli z przodu monitora znajduje się przycisk ustawiania jasności, naciśnij go, a następnie dopasuj jasność.

  • W przypadku komputera przenośnego często można wyregulować jasność, przytrzymując naciśnięty klawisz Fn i naciskając odpowiedni klawisz funkcyjny, aby zwiększyć (Obraz przycisku zwiększania jasności) lub zmniejszyć (Obraz przycisku zmniejszania jasności) jasność ekranu.

  Podczas dopasowywania jasności zwiększaj lub zmniejszaj jej ustawienie, aż będzie możliwe odróżnienie na obrazie koszuli od garnituru. Jeśli w tle nad ramionami osoby jest widoczny duży symbol X, zmniejszaj jasność, aż symbol zniknie.

  Obraz przedstawiający prawidłową jasność
  Prawidłowe ustawienie jasności

Kontrast

Kontrast określa sposób wyświetlania bieli i jasnych kolorów oraz zapewnia wierne odzwierciedlenie światła na ekranie.

 1. Na stronie Jak ustawić kontrast obejrzyj wyświetlane przykładowe obrazy i kliknij przycisk Dalej.

 2. Przy otwartej stronie Ustaw kontrast dopasuj kontrast, wykonując jedną z poniższych czynności w zależności od ekranu i jego możliwości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Naciśnij przycisk Menu znajdujący się z przodu monitora. Zostanie wyświetlone menu ekranowe. Znajdź ustawienie kontrastu.

  • Jeśli z przodu monitora znajduje się przycisk ustawienia kontrastu, naciśnij go, a następnie dopasuj kontrast.

  Dopasowując kontrast, ustaw jego wartość tak wysoko, jak to możliwe bez utraty widoczności guzików i zagnieceń koszuli osoby na obrazie.

  Obraz przedstawiający prawidłowy kontrast
  Prawidłowe ustawienie kontrastu

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących znajdowania elementów sterujących kontrastem w przypadku różnych ekranów, zobacz temat Regulowanie jasności i kontrastu monitora.

Uwaga

 • W przypadku ekranów komputerów przenośnych zazwyczaj nie ma żadnych elementów sterujących kontrastem.

Balans kolorów

Wyreguluj balans kolorów, aby uniknąć rzutowania kolorów na obrazach wyświetlanych na ekranie. Podczas regulowania balansu kolorów upewnij się, że szare paski mają neutralne odcienie szarości pozbawione rzutowania kolorów. Rzutowanie kolorów powoduje nieprawidłowe wyświetlanie kolorów na obrazach.

 1. Na stronie Jak ustawić balans kolorów obejrzyj wyświetlane przykładowe obrazy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Na stronie Ustaw balans kolorów przeciągnij wyświetlane na ekranie suwaki dla koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego, aż szare paski będą mieć neutralne odcienie szarości pozbawione rzutowania kolorów. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

  Obraz przedstawiający prawidłowy balans kolorów
  Prawidłowe ustawienie balansu kolorów

Wyświetlanie kalibracji

Po zmianie ustawień za pomocą narzędzia kalibracji wyświetlania kolorów można porównać nową kalibrację z poprzednią, a następnie wybrać tę, która lepiej wygląda. Może się okazać, że obie kalibracje są bardzo podobne.

 1. Na stronie Nowa kalibracja została pomyślnie utworzona kliknij opcję Poprzednia kalibracja, aby zobaczyć kalibrację ekranu sprzed uruchomienia narzędzia kalibracji wyświetlania kolorów.

 2. Na stronie Nowa kalibracja została pomyślnie utworzona kliknij opcję Bieżąca kalibracja, aby zobaczyć nową kalibrację ekranu po uruchomieniu narzędzia kalibracji wyświetlania kolorów.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, której kalibracji chcesz użyć:

  • Aby użyć nowej kalibracji, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby użyć poprzedniej kalibracji, kliknij przycisk Anuluj.

 4. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Uruchom tuner ClearType po kliknięciu przycisku Zakończ, aby zapewnić poprawny wygląd tekstu (zalecane), aby po kliknięciu przycisku Zakończ zostało otwarte narzędzie Dostrajanie technologii tekstu ClearType. To zagwarantuje poprawne wyświetlanie tekstu z użyciem nowej kalibracji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Dostrajanie technologii tekstu ClearType, zobacz temat Co to jest Dostrajanie technologii tekstu ClearType?