Czy można odinstalować system Windows 7?

Nie można odinstalować systemu Windows 7, ale można ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny w przypadku dysponowania oryginalnym dyskiem instalacyjnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows 7.

Ponowne zainstalowanie wcześniejszego systemu operacyjnego powoduje jednak nie tylko zastąpienie systemu Windows 7, ale również usunięcie z komputera wszystkich programów, plików i ustawień.

Przed ponownym zainstalowaniem poprzedniego systemu operacyjnego należy zapisać pliki i ustawienia na urządzeniu magazynującym, a po zakończeniu instalacji zapisać je z powrotem na komputerze.

Ze względu na fakt, że programy również zostaną usunięte, będzie konieczna ich ponowna instalacja przy użyciu oryginalnych dysków instalacyjnych (lub plików instalacyjnych w przypadku programów pobranych z Internetu).

Uwaga