Błędy certyfikatów: często zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące błędów certyfikatów.

Pokaż wszystkie

Co znaczą różne błędy certyfikatów?

Następująca tabela zawiera listę często spotykanych błędów certyfikatów oraz informacje o ich znaczeniu.

Komunikat o błędzie
Znaczenie

Certyfikat zabezpieczeń tej witryny został odwołany

Nie należy ufać tej witrynie. Ten komunikat o błędzie oznacza, że certyfikat zabezpieczeń został uzyskany lub użyty przez witrynę podstępnie.

Adres tej witryny nie odpowiada adresowi zawartemu w certyfikacie zabezpieczeń

Ten błąd oznacza, że witryna używa certyfikatu, który został wydany dla innego adresu sieci Web. Ten błąd może również wystąpić, jeśli posiadająca kilka witryn firma używa tego samego certyfikatu w różnych witrynach sieci Web.

Certyfikat zabezpieczeń tej witryny jest nieaktualny

Ten błąd występuje, gdy certyfikat wygasł. Witryny muszą odnawiać swoje certyfikaty w urzędzie certyfikacji, aby zachować ich aktualność. Nieaktualne certyfikaty mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Certyfikat zabezpieczeń tej witryny nie pochodzi z zaufanego źródła

Ten błąd występuje, gdy certyfikat został wydany przez urząd certyfikacji, który nie jest uznawany przez program Windows Internet Explorer 9. Witryny wyłudzające informacje często próbują używać fałszywych certyfikatów, które wywołują ten błąd.

Program Internet Explorer 9 odkrył problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny

Ten błąd występuje, gdy program Internet Explorer 9 odkryje problem z certyfikatem niepasujący do żadnego z błędów wymienionych w tej tabeli. Może on być spowodowany tym, że certyfikat został uszkodzony, zmieniony, jest zapisany w nieznanym formacie lub nie można go odczytać. Nie należy ufać tożsamości witryny, jeśli certyfikat ma ten błąd.

Co robić w przypadku błędów występujących dla często odwiedzanych witryn?

Należy spróbować inaczej wpisać używany adres. Jeśli na przykład wpisywany jest adres https://example.com, należy spróbować zmienić go na https://www.example.com.

Istnieje także możliwość, że certyfikat witryny wygasł i jej właściciel lub operator musi skontaktować się z urzędem certyfikacji, aby go odnowić. Skontaktuj się z witryną sieci Web i zgłoś ten problem.

Czy zignorowanie ostrzeżenia o certyfikacie i korzystanie z witryny jest bezpiecznie?

Jeśli program Internet Explorer 9 odkrył problem z certyfikatem, otwieranie tej witryny sieci web nie jest zalecane. Jeśli certyfikat ma błąd, może to wskazywać, że połączenie zostało przechwycone, lub że serwer sieci Web fałszywie przedstawia swoją tożsamość. Jeśli wystąpił błąd certyfikatu, ale uważasz, że witryna sieci web jest godna zaufania, skontaktuj się z tą witryną i zgłoś ten problem.