Zmienianie opcji folderów

Za pomocą funkcji Opcje folderów w Panelu sterowania można zmienić sposób funkcjonowania plików i folderów oraz sposób wyświetlania różnych elementów na komputerze.

Otwórz okno Opcje folderów, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Wygląd i personalizacja, a następnie pozycję Opcje folderów.

Zmienianie ogólnych ustawień plików i folderów

Te ustawienia znajdują się na karcie Ogólne w oknie dialogowym Opcje folderów.

Cel Czynność
Cel

Otwierać każdy folder w osobnym oknie folderu. Z tego ustawienia warto skorzystać, aby mieć jednocześnie otwarte na ekranie wszystkie foldery, z którymi pracujesz.

Czynność

Kliknij opcję Otwórz każdy folder w osobnym oknie, a następnie kliknij przycisk OK. (Aby każdy nowo otwarty folder zastępował folder wyświetlany poprzednio, kliknij opcję Otwórz foldery w tym samym oknie).

Cel

Otwierać pliki i foldery za pomocą jednego kliknięcia (jak łącza na stronie sieci Web).

Czynność

Kliknij opcję Pojedyncze kliknięcie będzie otwierać element (wskazanie zaznaczy), a następnie kliknij przycisk OK. (Aby powrócić do standardowego dwukrotnego kliknięcia, kliknij opcję Dwukrotne kliknięcie będzie otwierać element (pojedyncze zaznaczy)).

Porada

  • Aby przywrócić oryginalne ustawienia na karcie Ogólne, kliknij przycisk Przywróć domyślne, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie zaawansowanych ustawień plików i folderów

Te ustawienia znajdują się na karcie Widok w oknie dialogowym Opcje folderów.

Cel Czynność
Cel

Zawsze wyświetlać ikony, a nie miniatury z podglądem plików. Z tego ustawienia warto skorzystać, gdy użycie podglądu miniatur powoduje spowolnienie pracy komputera.

Czynność

Zaznacz pole wyboru Zawsze pokazuj ikony, nigdy miniatury, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Zawsze pokazywać menu nad paskiem narzędzi. Z tego ustawienia warto skorzystać, jeśli chcesz mieć dostęp do menu klasycznych, które są domyślnie ukryte.

Czynność

Zaznacz pole wyboru Zawsze pokazuj menu, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Zawsze oprócz miniatury pokazywać także ikonę pliku (w celu ułatwienia dostępu do programu powiązanego z danym plikiem).

Czynność

Zaznacz pole wyboru Wyświetl ikonę pliku na miniaturach, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Wyświetlać rozmiar folderu w etykietce po wskazaniu folderu.

Czynność

Zaznacz pole wyboru Wyświetl informacje o rozmiarze plików w etykietkach folderów, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Wyświetlać pliki, foldery i dyski oznaczone jako ukryte. Z tego ustawienia warto skorzystać, jeśli chcesz pracować z plikami, które są zwykle ukryte przy wyświetlaniu, takimi jak niektóre pliki użytkownika.

Czynność

Kliknij opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski, a następnie kliknij przycisk OK. Więcej informacji zawiera temat Pokazywanie ukrytych plików.

Cel

Pokazywać stacje nośników wymiennych (takie jak czytniki kart) w folderze Komputer, nawet jeśli aktualnie nie ma w nich nośników.

Czynność

Wyczyść pole wyboru Ukryj puste stacje w folderze Komputer, a następnie kliknij przycisk OK. (Ta opcja nie dotyczy pustych stacji dyskietek, stacji dysków CD ani stacji dysków DVD).

Cel

Wyświetlać rozszerzenia nazw plików jako część nazw plików. Jest to dobry sposób na upewnienie się, że pliki nie są złośliwym oprogramowaniem udającym typowe pliki.

Czynność

Wyczyść pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Wyświetlać wszystkie pliki systemowe, które są zwykle ukryte przy wyświetlaniu.

Czynność

Wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Zwiększyć stabilność systemu Windows przez otwieranie każdego folderu w osobnym segmencie pamięci. (Z tego ustawienia warto skorzystać, jeśli komputer często przestaje działać, a Tobie zależy na zminimalizowaniu lub rozwiązaniu problemów. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie go może spowodować spadek wydajności komputera).

Czynność

Zaznacz pole wyboru Uruchom okna folderów w osobnych procesach, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Automatyczne otwieranie folderów używanych przed ostatnim zamknięciem systemu Windows przy uruchomieniu komputera. Umożliwia to zachowanie pracy między kolejnymi sesjami.

Czynność

Zaznacz pole wyboru Przywróć poprzednie okna folderów po zalogowaniu, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Ukrywać literę dysku stacji lub urządzeń w folderze Komputer. Z tego ustawienia warto skorzystać, jeśli wolisz, aby były wyświetlane wyłącznie przyjazne nazwy każdej ze stacji.

Czynność

Wyczyść pole wyboru Pokaż litery dysków, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Wyświetlać zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS jako zwykłe pliki, bez oznaczania ich specjalnym kolorem umożliwiającym identyfikację. Z tego ustawienia warto skorzystać, jeśli nie chcesz, aby te pliki były przedstawiane w sposób inny niż pozostałe pliki na komputerze.

Czynność

Wyczyść pole wyboru Pokaż zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Wyłączyć etykietki z informacjami o plikach wyświetlane po wskazaniu plików.

Czynność

Wyczyść pole wyboru Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Nie wyświetlać nigdy zawartości plików w okienku podglądu. Z tego ustawienia warto skorzystać, aby zwiększyć wydajność komputera lub jeśli nie chcesz używać okienka podglądu.

Czynność

Wyczyść pole wyboru Pokaż elementy obsługi podglądu w okienku podglądu, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Dodać pola wyboru do widoków plików, aby ułatwić zaznaczanie wielu plików jednocześnie. Może to być przydatne, jeśli przytrzymywanie wciśniętego klawisza Ctrl przy zaznaczaniu wielu plików sprawia Ci trudność.

Czynność

Zaznacz pole wyboru Użyj pól wyboru do zaznaczania elementów, a następnie kliknij przycisk OK.

Cel

Automatycznie umieszczać kursor w polu wyszukiwania po rozpoczęciu wpisywania. To może być przydatne, jeśli niezbyt często wyszukujesz pliki przez wpisywanie nazwy pliku.

Czynność

W grupie Podczas wpisywania w widoku listy kliknij opcję Automatycznie wpisz w okienku wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada

  • Aby przywrócić oryginalne ustawienia na karcie Widok, kliknij przycisk Przywróć domyślne, a następnie kliknij przycisk OK.

Stosowanie bieżącego ustawienia widoku do innych folderów

Podczas przeglądania folderów w folderze Komputer można zastosować bieżące ustawienie widoku do wszystkich folderów na komputerze, zoptymalizowanych dla tej samej zawartości, dla której jest zoptymalizowany otwarty folder. Na przykład folder Moje obrazy jest zoptymalizowany do wyświetlania plików obrazów. Po otwarciu tego folderu i zmianie widoku na Duże ikony, widok Duże ikony można zastosować do każdego folderu, który jest zoptymalizowany do wyświetlania obrazów. (To ustawienie nie dotyczy wyświetlania plików i folderów podczas korzystania z bibliotek).

  1. Otwórz folder, kliknij strzałkę obok przycisku WidokiObraz przycisku Widoki na pasku narzędzi, a następnie wybierz ustawienie widoku.
  2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Organizuj, a następnie kliknij opcję Opcje folderów i wyszukiwania.

  3. W oknie dialogowym Opcje folderów kliknij kartę Widok, kliknij kolejno przyciski Zastosuj do folderów, Tak, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada

  • Aby zmienić typ pliku, dla którego folder jest zoptymalizowany, kliknij folder prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Właściwości, kliknij kartę Dostosowywanie kliknij typ pliku na liście Optymalizuj ten folder dla, a następnie kliknij przycisk OK.