Zmienianie sposobu wyświetlania przycisków na pasku zadań

Pasek zadań można dostosować, zmieniając na przykład wygląd przycisków i sposób ich grupowania w przypadku otwarcia wielu okien.

W tym filmie wideo zaprezentowano sposób zmiany wyglądu przycisków na pasku zadań (1:51).

Poniżej przedstawiono dostępne ustawienia wyglądu przycisków paska zadań:

 • Zawsze scalaj, ukrywaj etykiety

  Jest to ustawienie domyślne. Każdy program jest widoczny jako pojedynczy przycisk bez etykiety - nawet w przypadku otwarcia wielu okien w ramach danego programu.

  Obraz przycisków na pasku zadań po wybraniu ustawienia Zawsze scalaj, ukrywaj etykiety
  Pojedynczy przycisk reprezentuje zarówno program, jak i otwarte okna
 • Scalaj, gdy pasek zadań jest pełny

  To ustawienie powoduje pokazywanie każdego okna jako osobnego przycisku z etykietą. Gdy na pasku zadań znajduje się wiele pozycji, programy z otwartymi wieloma oknami są zwijane do postaci pojedynczego przycisku programu. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie listy otwartych okien. Zarówno w przypadku tego ustawienia, jak i ustawienia Nigdy nie scalaj, wygląd i zachowanie paska zadań przypomina te z wcześniejszych wersji systemu Windows.

  Obraz przycisków na pasku zadań po wybraniu ustawienia Scalaj, gdy pasek zadań jest pełny
  Przyciski z etykietami są scalane, gdy pasek zadań jest pełny
 • Nigdy nie scalaj

  To ustawienie ma działanie podobne do ustawienia Scalaj, gdy pasek zadań jest pełny, jednak w tym przypadku przyciski nigdy nie są zwijane - bez względu na to, ile jest otwartych okien. W miarę otwierania kolejnych programów i okien rozmiar przycisków jest zmniejszany, a w pewnym momencie udostępniana jest opcja ich przewijania na pasku zadań.

  Obraz przycisków na pasku zadań po wybraniu ustawienia Nigdy nie scalaj
  Poszczególne przyciski z etykietami są zawsze wyświetlane

Aby zmienić sposób wyświetlania programów i przycisków na pasku zadań

 1. Otwórz okno Właściwości paska zadań i menu Start, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Wygląd i personalizacja, a następnie pozycję Pasek zadań i menu Start.

 2. W obszarze Wygląd paska zadań wybierz jedną z opcji z listy Przyciski paska zadań:

  • Zawsze scalaj, ukrywaj etykiety

  • Scalaj, gdy pasek zadań jest pełny

  • Nigdy nie scalaj

 3. Aby używać małych ikon, zaznacz pole wyboru Używaj małych ikon. Aby używać dużych ikon, wyczyść to pole wyboru.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Można zauważyć, że wiele przycisków odpowiadających temu samemu programowi jest grupowanych razem na pasku zadań niezależnie od tego, czy są wyświetlane etykiety przycisków. W poprzednich wersjach systemu Windows okna na pasku zadań były wyświetlane w kolejności ich otwarcia, ale w systemie Windows 7 powiązane okna są zawsze umieszczane obok siebie.