Wybieranie zaawansowanej metody odzyskiwania

Zaawansowane metody dostępne w aplecie Odzyskiwanie w Panelu sterowania pozwalają przywrócić system Windows do stanu użyteczności, jeśli został on poważnie uszkodzony.

W pierwszej metodzie jest używana swego rodzaju kopia zapasowa, tak zwany obraz systemu, który należy utworzyć wcześniej. Druga metoda polega na ponownym zainstalowaniu systemu Windows przy użyciu obrazu odzyskiwania dostarczonego przez producenta komputera lub oryginalnych plików instalacyjnych systemu Windows.

Ostrzeżenie

  • Obie metody mogą spowodować utratę danych. Zanim zostanie rozpoczęta realizacja którejkolwiek z metod, pojawia się monit o wykonanie kopii zapasowej plików osobistych w zewnętrznej lokalizacji, na przykład na dysku twardym USB. Po ukończeniu odzyskiwania można ponownie zainstalować programy przy użyciu oryginalnych dysków lub plików instalacyjnych oraz przywrócić pliki osobiste.

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych metod odzyskiwania:

  1. Otwórz narzędzie Odzyskiwanie, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz odzyskiwanie, a następnie kliknij pozycję Odzyskiwanie.

  2. Kliknij pozycję Zaawansowane metody odzyskiwania.

Pokaż wszystkie

Przywracanie plików z kopii zapasowej w postaci obrazu systemu

Zanim ta opcja zostanie użyta, należy utworzyć obraz systemu. Obraz systemu to spersonalizowana kopia zapasowa partycji, która zawiera system Windows i obejmuje programy oraz dane użytkownika, takie jak dokumenty, obrazy i utwory muzyczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest obraz systemu?

Na ogół ta opcja jest lepszym rozwiązaniem, jeśli wcześniej został utworzony obraz systemu, ponieważ większość plików, programów i ustawień użytkownika zostaje zachowana w obrazie systemu. Trzeba będzie tylko ponownie zainstalować lub przywrócić programy, aktualizacje bądź pliki dodane po dacie utworzenia obrazu systemu. Jeśli jednak obraz systemu został utworzony niedawno, istnieje ryzyko, że zawiera problem, który właśnie ma zostać usunięty.

Przywracanie oryginalnych ustawień systemu Windows lub komputera

Tej metody można użyć wtedy, gdy nie dysponuje się obrazem systemu lub gdy nie jest pożądane całkowite odinstalowywanie wszystkich programów użytkownika i przywracanie systemu Windows do stanu nowości, czyli stanu „fabrycznego”. Trzeba będzie ponownie zainstalować wszystkie programy oraz przywrócić wszystkie pliki dodane przez użytkownika.

W tej metodzie zostanie przedstawiona jedna z dwóch opcji, zależnie od wyboru producenta komputera:

  • Przywróć ustawienia fabryczne tego komputera. Ta opcja powoduje usunięcie całej zawartości komputera, w tym wszystkich plików użytkownika i programów, które użytkownik zainstalował, oraz zastąpienie ich obrazem odzyskiwania dostarczonym przez producenta komputera. Obraz odzyskiwania zawiera system Windows i ewentualnie programy dostarczone jako preinstalowane na komputerze. Trzeba będzie przywrócić pliki użytkownika i ponownie zainstalować programy zainstalowane przez użytkownika, przy użyciu oryginalnych dysków lub plików instalacyjnych.

  • Ponownie zainstaluj system Windows. Ta opcja powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows na komputerze. Trzeba będzie przywrócić pliki użytkownika i ponownie zainstalować programy zainstalowane przez użytkownika, przy użyciu oryginalnych dysków lub plików instalacyjnych.

    Uwaga

    • Przywrócenie oryginalnych ustawień systemu Windows nie powoduje całkowitego usunięcia całej zawartości komputera. Powoduje usunięcie programów, ale zapisuje pliki użytkownika w folderze Windows.old na dysku twardym, do którego będzie można przejść po zakończeniu ponownej instalacji. Jednak przed użyciem tej metody mimo wszystko należy wykonać kopię zapasową wszelkich plików użytkownika. Na przykład po zainstalowaniu systemu Windows uzyskanie dostępu do plików zaszyfrowanych może nie być możliwe. Jeśli wykonano kopię zapasową plików użytkowników, a następnie przywrócono je po ponownym zainstalowaniu systemu Windows, można usunąć folder Windows.old.