Łączenie z urządzeniami Bluetooth oraz innymi urządzeniami bezprzewodowymi lub sieciowymi

Do komputera można podłączyć bezprzewodowy telefon, klawiaturę, mysz lub inne urządzenie. Obejmuje to urządzenia Bluetooth i urządzenia sieci bezprzewodowej (Wi‑Fi). Użytkownik może również podłączyć do komputera urządzenie sieciowe, takie jak drukarka z obsługą sieci, urządzenie magazynujące czy urządzenie Windows Media Center Extender.

W tym filmie wideo zaprezentowano sposób podłączania urządzeń Bluetooth oraz innych urządzeń bezprzewodowych i sieciowych do komputera (1:17).

Nie trzeba dodawać urządzeń już podłączonych do komputera za pomocą kabla USB lub innego połączenia przewodowego. System Windows wykryje je i wyświetli automatycznie.

Obraz kreatora Dodawanie urządzenia
Lista urządzeń w kreatorze dodawania urządzenia

Uwaga

 • Technologia Bluetooth nie jest obsługiwana w żadnej wersji systemu Windows Server.

Pokaż wszystkie

Aby dodać urządzenie bezprzewodowe lub sieciowe

 1. Otwórz Panel sterowania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania.

 2. W obszarze Sprzęt i dźwięk kliknij opcję Dodaj urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Jeśli dodawane urządzenie bezprzewodowe lub sieciowe nie jest widoczne, zobacz instrukcje poniżej.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodawania drukarki bezprzewodowej lub sieciowej, zobacz temat Instalowanie drukarki.

Aby wyszukać urządzenie bezprzewodowe

Jeśli system Windows nie może wykryć urządzenia bezprzewodowego, które ma być dodane do komputera, pomocne mogą się okazać poniższe wskazówki.

 • Upewnij się, że urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić parowanie (połączyć się), nie jest wyłączone, nie jest zasilane baterią o niskim poziomie energii ani nie jest przełączone w tryb uśpienia.

 • Sprawdź, czy urządzenie nie zostało już dodane do komputera. Urządzenia, które zostały już dodane, nie są wyświetlane w kreatorze Dodawanie urządzenia na liście urządzeń możliwych do podłączenia.

 • Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej komputera, zwykle w obrębie 1,8 do 2,7 m dla większości urządzeń Bluetooth lub 30 m dla urządzenia Wi‑Fi. Jeśli nie masz pewności, czy urządzenie znajduje się w zasięgu, spróbuj przybliżyć je do komputera. Jeśli pomiędzy urządzeniem i komputerem znajduje się ściana, spróbuj umieścić je w tym samym pomieszczeniu.

 • Upewnij się, że pracy urządzenia bezprzewodowego nie zakłócają inne urządzenia, takie jak kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe lub inne urządzenia bezprzewodowe.

 • Jeśli komputer korzysta z zewnętrznego adaptera Bluetooth lub karty Wi-Fi, upewnij się, że karta działa prawidłowo oraz jest poprawnie podłączona i zainstalowana.

 • Jeśli komputer jest wyposażony w zintegrowaną funkcję Bluetooth, upewnij się, że nadajnik radiowy Bluetooth jest włączony. Włączanie i wyłączanie nadajnika może powodować włączanie i wyłączanie odbiornika sieci bezprzewodowej. Wiele komputerów przenośnych jest wyposażonych w zewnętrzny przełącznik służący do włączania i wyłączania nadajnika. W razie wątpliwości, jak należy go włączyć, sprawdź informacje dołączone do komputera lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

 • Upewnij się, że urządzenie jest wykrywalne. Gdy urządzenie Bluetooth jest ustawione jako wykrywalne, wysyła sygnały radiowe, anonsując swoją lokalizację innym urządzeniom i komputerom. W razie wątpliwości dotyczących ustawiania urządzenia jako wykrywalnego, sprawdź informacje dostarczone z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web. Urządzenie (takie jak bezprzewodowa klawiatura lub mysz) może mieć przycisk, który należy nacisnąć, a inne urządzenia (takie jak telefon komórkowy z funkcją Bluetooth) mogą mieć w menu programowym ustawienie, które trzeba wybrać, aby stały się wykrywalne.

 • W przypadku dodawania do komputera urządzenia sieci bezprzewodowej musi być ono najpierw skonfigurowane do korzystania z danej sieci bezprzewodowej. Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, sprawdź informacje dostarczone z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

  Uwaga

  • Niektóre urządzenia Wi‑Fi trzeba ustawić w trybie odnajdowania znanym jako WPS (Wireless Protected Setup), zanim będą mogły zostać wykryte. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź dokumentację dołączoną do urządzenia lub przejdź do witryny producenta w sieci Web.

 • W przypadku używania oprogramowania Bluetooth producenta innego niż firma Microsoft system Windows może nie być w stanie wykryć urządzenia Bluetooth i pozwolić na dodanie go do komputera. Aby sprawdzić, czy dane oprogramowanie Bluetooth zostało wydane przez firmę Microsoft, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz Panel sterowania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania.

  2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst Bluetooth, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia funkcji Bluetooth.

  3. W oknie dialogowym Ustawienia Bluetooth kliknij kartę Sprzęt i poszukaj pozycji Moduł wyliczający Bluetooth firmy Microsoft. Jeśli nie jest widoczna, oprogramowanie Bluetooth nie pochodzi z firmy Microsoft.

Aby odnaleźć urządzenie sieciowe

Oto kilka wskazówek dotyczących sposobów ułatwienia wykrycia urządzenia sieciowego dodawanego do komputera przez system Windows.

 • Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, do której jest podłączony komputer. W przypadku urządzenia sieci przewodowej upewnij się, że jest ono podłączone do tej sieci oraz że jest włączone. W przypadku urządzenia Wi-Fi upewnij się, że jest ono włączone oraz poprawnie skonfigurowane do nawiązywania połączenia z siecią. Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, sprawdź informacje dostarczone z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

 • Sprawdź, czy urządzenie nie zostało już dodane do komputera. Urządzenia, które zostały już dodane, nie są wyświetlane w kreatorze Dodawanie urządzenia na liście urządzeń możliwych do podłączenia.

 • Po podłączeniu nowego urządzenia do sieci odczekaj kilka sekund, zanim system Windows je wykryje.

 • Sprawdź, czy zapora sieciowa nie blokuje tego urządzenia, uniemożliwiając jego wyświetlenie na liście urządzeń, które można dodać. Być może trzeba włączyć odnajdowanie sieci. Aby uzyskać informacje, zobacz temat Włączanie lub wyłączanie odnajdowania sieci.

 • Nie wszystkie urządzenia sieciowe mogą zostać dodane do komputera, nawet jeśli można je wykryć w sieci. Aby dowiedzieć się, czy dane urządzenie można podłączyć do komputera, sprawdź informacje dostarczone z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

 • Większość urządzeń sieciowych można wykryć tylko wówczas, jeśli w ramach sieci znajdują się w tej samej podsieci co komputer. Jeśli dana sieć składa się z wielu połączonych ze sobą podsieci, spróbuj podłączyć urządzenie do tej samej podsieci co komputer. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.

 • Upewnij się, że urządzenie sieciowe ma adres IP oraz właściwy adres sieciowy. Większość routerów sieciowych automatycznie przypisuje adresy IP urządzeniom łączącym się z siecią. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.

 • Upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane do rozgłaszania swojej obecności w sieci. Większość urządzeń sieciowych wykonuje to zadanie automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z urządzeniem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

 • Jeśli odnajdowanie lub parowanie za pomocą routera lub innego urządzenia sieciowego sprawia problemy, spróbuj zaktualizować oprogramowanie urządzenia. Oprogramowania urządzenia nosi nazwę oprogramowania układowego. Sprawdź w witrynie sieci Web producenta, czy są dostępne do pobrania aktualizacje oprogramowania układowego.