Łączenie z projektorem

Można połączyć komputer z projektorem w celu wyświetlenia prezentacji na dużym ekranie.

Poniższe instrukcje przedstawiają sposób łączenia z projektorem przez podłączenie kabla wideo do portu wideo komputera. Jest to najczęstszy sposób ustanawiania połączenia z projektorem.

Można także nawiązać połączenie z kilkoma projektorami (zwanymi projektorami sieciowymi) w sieci. Umożliwia to przedstawianie prezentacji za pośrednictwem sieci, nawet jeśli użytkownik nie znajduje się w tym samym pomieszczeniu czy nawet budynku co projektor. Aby dowiedzieć się, czy projektor jest wyposażony w funkcję obsługi sieci, należy sprawdzić dołączone do niego informacje lub skontaktować się z producentem.

Ten film wideo prezentuje sposób podłączania projektora (1:19)

Aby ustanowić połączenie z projektorem

 1. Upewnij się, że projektor jest włączony, a następnie podłącz jego kabel do portu wideo w komputerze.

  Uwaga

  • W projektorach są używane kable VGA lub DVI. Kabel musi zostać podłączony do zgodnego portu wideo w komputerze. Chociaż niektóre komputery są wyposażone w porty wideo obu typów, większość komputerów przenośnych ma port tylko jednego typu. Niektóre projektory można podłączyć do portu USB komputera za pomocą kabla USB.

  Ilustracja portów VGA i DVI
  Porty VGA i DVI
 2. Otwórz Panel sterowania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania.

 3. W polu wyszukiwania wpisz projektor, a następnie kliknij polecenie Połącz z projektorem.

  (Aby użyć skrótu klawiaturowego zamiast Panelu sterowania, naciśnij Windows klawisz logo Obraz klawisza logo systemu Windows+P).
 4. Wybierz sposób wyświetlania pulpitu:

  • Tylko komputer (Pulpit zostanie wyświetlony tylko na ekranie komputera).

  • Duplikuj (Pulpit zostanie wyświetlony na ekranie komputera i w projektorze).

  • Rozszerz (Pulpit zostanie rozszerzony z ekranu komputera na projektor).

  • Tylko projektor (Pulpit zostanie wyświetlony tylko w projektorze).

Obraz opcji wyświetlania pulpitu
Cztery opcje wyświetlania pulpitu

Uwaga

 • Tej samej procedury można użyć do połączenia komputera z monitorem zamiast projektora.