Tworzenie punktu przywracania

Punkt przywracania reprezentuje zapisany stan plików systemowych komputera. Przy użyciu punktu przywracania można przywrócić pliki systemowe komputera do stanu z wcześniejszej momentu. Punkty przywracania są tworzone automatycznie przez funkcję Przywracanie systemu co tydzień oraz gdy funkcja Przywracanie systemu wykryje początek zmiany na komputerze, na przykład podczas instalowania programu lub sterownika.

Funkcja Przywracanie systemu może używać także kopii zapasowych obrazu systemu zapisanych na dysku twardym, podobnie jak ma to miejsce z punktami przywracania tworzonymi przez funkcję ochrony systemu. Funkcja Przywracanie systemu nie wywiera wpływu na pliki danych, mimo że kopie zapasowe obrazu systemu zawierają zarówno pliki systemowe, jak i pliki danych osobistych użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji o obrazach systemu, zobacz temat Co to jest obraz systemu?. Punkt przywracania można utworzyć ręcznie w dowolnym momencie, wykonując poniższe kroki.

Ten film wideo prezentuje sposób tworzenia punktu przywracania (1:08)

Aby utworzyć punkt przywracania

  1. Otwórz okno System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.

  2. W lewym okienku kliknij pozycję Ochrona systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. Kliknij kartę Ochrona systemu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  4. W oknie dialogowym Ochrona systemu wpisz opis, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Przywracanie systemu, zobacz temat Co to jest Przywracanie systemu?