Tworzenie dysku naprawy systemu

Menu Opcje odzyskiwania systemu może być pomocne w naprawie systemu Windows w przypadku wystąpienia poważnego błędu. Aby użyć opcji odzyskiwania systemu, trzeba dysponować dyskiem instalacyjnym systemu Windows lub mieć dostęp do opcji odzyskiwania zapewnianych przez producenta komputera. Jeśli żaden z tych środków nie jest dostępny, to w celu uzyskania dostępu do opcji odzyskiwania systemu można utworzyć dysk naprawy systemu.

W tym filmie wideo zaprezentowano sposób tworzenia dysku naprawy systemu (0:36).

Aby utworzyć dysk naprawy systemu

 1. Otwórz Centrum kopii zapasowych i przywracania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i konserwacja, a następnie pozycję Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Utwórz dysk naprawy systemu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Uwaga

  • Jeśli zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku instalacyjnego systemu Windows, oznacza to, że na komputerze nie można znaleźć plików potrzebnych do utworzenia dysku naprawy systemu. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7.

Aby użyć dysku naprawy systemu

 1. Włóż dysk naprawy systemu do stacji dysków CD lub DVD.

 2. Ponownie uruchom komputer, używając przycisku zasilania komputera.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku naprawy systemu.

  • Jeśli komputer nie jest skonfigurowany do uruchamiania z dysku CD lub DVD, zapoznaj się z informacjami dostarczonymi razem z komputerem. Być może będzie konieczna zmiana ustawień systemu BIOS komputera.

 4. Wybierz ustawienia języka, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz opcję odzyskiwania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Porada

 • Warto wydrukować niniejsze instrukcje i przechowywać je w bezpiecznym miejscu razem z dyskiem naprawy systemu.