Przycinanie zdjęcia za pomocą programu Paint

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z ujęcia wykonanego przy użyciu aparatu fotograficznego, można przyciąć fotografię za pomocą programu Paint, aby poprawić kompozycję lub zwrócić uwagę na niektóre jej elementy.

W tym filmie wideo zaprezentowano sposób przycinania obrazu za pomocą programu Paint (1:15).

Aby przyciąć obraz za pomocą programu Paint

  1. Otwórz program Paint, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Paint.

  2. Kliknij przycisk PaintObraz przycisku programu Paint, kliknij polecenie Otwórz, kliknij obraz, który chcesz przyciąć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Obraz kliknij opcję Zaznacz.

  4. Kliknij i przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć element, który ma znaleźć na obrazie, a następnie kliknij przycisk Przytnij.

  5. Kliknij przycisk PaintObraz przycisku programu Paint, wskaż polecenie Zapisz jako, a następnie kliknij typ pliku dla przyciętego obrazu.
  6. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga

  • Jeśli podczas zaznaczania fragmentu obrazu nie można wyświetlić całości obrazu, klikaj przycisk PomniejszObraz przycisku Pomniejsz na suwaku Powiększenie, aż cały obraz stanie się widoczny.