Gadżety pulpitu (omówienie)

System Windows zawiera miniprogramy nazywane gadżetami, dostarczające podstawowych informacji i zapewniające łatwy dostęp do często używanych narzędzi. Gadżetów można używać na przykład do wyświetlania pokazu slajdów lub stale uaktualnianych nagłówków wiadomości. Niektóre gadżety dołączone do systemu Windows 7 to Kalendarz, Zegar, Pogoda, Nagłówki, Pokaz slajdów i Układanka.

Aby obejrzeć film, zobacz Obraz przycisku OdtwórzVideo: Personalizing your PC.

Dlaczego warto używać gadżetów pulpitu?

Gadżety pulpitu mogą zawierać informacje i narzędzia gotowe do użycia w dowolnym momencie. Można na przykład obok otwartych programów wyświetlić nagłówki wiadomości. W ten sposób podczas pracy w programie można przeglądać najświeższe informacje prasowe, bez konieczności przerywania pracy i wchodzenia na witrynę z wiadomościami.

W celu wyświetlania nagłówków najnowszych wiadomości z wybranych źródeł można użyć gadżetu Nagłówki. Nie trzeba przerywać pracy z dokumentem, ponieważ nagłówki są zawsze widoczne. Jeśli w zasięgu wzroku znajdzie się interesujący nagłówek, można go kliknąć, a w przeglądarce sieci Web zostanie otwarta odpowiednia strona z artykułem.

Gadżety — wprowadzenie

Aby dowiedzieć się, jak można korzystać z gadżetów, przyjrzyjmy się bliżej trzem gadżetom: Zegar, Pokaz slajdów i Nagłówki.

Jak działa gadżet Zegar?

Kliknięcie Zegara prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie listy działań, które można w tym gadżecie wykonać, między innymi zamknąć Zegar, sprawić, by zawsze był wyświetlany na wierzchu względem innych otwartych okien, oraz zmienić opcje Zegara (na przykład jego nazwę, strefę czasową i wygląd).

Obraz przedstawiający wynik kliknięcia gadżetu Zegar prawym przyciskiem myszy
Gadżet można kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić listę działań, które można wykonać za jego pomocą.

Porada

 • W przypadku wskazania gadżetu Zegar zostanie wyświetlony przycisk Zamknij i przycisk Opcje przy prawym górnym rogu gadżetu.

  Obraz gadżetu Zegar
  Zegar

Jak działa gadżet Pokaz slajdów?

Następnie umieść wskaźnik nad gadżetem Pokaz slajdów, co spowoduje wyświetlenie ciągłego pokazu slajdów znajdujących się na komputerze.

Obraz gadżetu Pokaz slajdów
Pokaz slajdów

Po kliknięciu gadżetu Pokaz slajdów prawym przyciskiem myszy i kliknięciu polecenia Opcje można wybrać obrazy przeznaczone do wyświetlenia w ramach pokazu slajdów, sterować szybkością odtwarzania slajdów i zmienić efekt przejścia między obrazami. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy gadżet Pokaz slajdów i wskazać polecenie Rozmiar, aby zmienić rozmiar gadżetu.

Porada

 • Wskazanie gadżetu Pokaz slajdów spowoduje wyświetlenie przy jego prawym górnym rogu przycisków Zamknij, Rozmiar i Opcje.

  Obraz gadżetu Pokaz slajdów z widocznymi przyciskami
  W przypadku niektórych gadżetów, na przykład Pokaz slajdów, są dostępne przyciski Zamknij, Rozmiar i Opcje.
Pokaż wszystkie

Aby zmienić obrazy wyświetlane w ramach pokazu slajdów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy gadżet Pokaz slajdów, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 2. Z listy Folder wybierz lokalizację obrazów, które mają zostać wyświetlone, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga

  • Domyślnie gadżet Pokaz slajdów wyświetla elementy znajdujące się w folderze Przykładowe obrazy.

Aby ustawić szybkość pokazu slajdów oraz efekt przejścia

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy gadżet Pokaz slajdów, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 2. Na liście Pokaż każdy obraz wybierz liczbę sekund odpowiadającą czasowi wyświetlania każdego obrazu.

 3. Z listy Przechodzenie między obrazami wybierz odpowiednie przejście, a następnie kliknij przycisk OK.

Jak działa gadżet Nagłówki?

Gadżet Nagłówki umożliwia wyświetlanie kanałów informacyjnych często aktualizowanych nagłówków wiadomości pochodzących z witryn sieci Web. Kanały te są znane także jako kanały informacyjne RSS, kanały informacyjne XML, zawartość zespolona lub kanały informacyjne sieci Web. Kanały informacyjne są często używane w witrynach sieci Web do dystrybucji wiadomości i blogów. Do odbierania informacji z kanałów informacyjnych potrzebne jest połączenie internetowe. Domyślnie gadżet Nagłówki nie wyświetla żadnych nagłówków. Aby rozpocząć wyświetlanie niewielkiego zestawu wstępnie wybranych źródeł, kliknij opcję Wyświetl nagłówki.

Obraz gadżetu Nagłówki źródeł
Nagłówki

Po kliknięciu opcji Wyświetl nagłówki można kliknąć prawym przyciskiem myszy gadżet Nagłówki i kliknąć polecenie Opcje, aby wybrać z listy dostępnych kanałów informacyjnych. Do listy można dodać kanały informacyjne, wybierając je spośród kanałów informacyjnych dostępnych w sieci Web.

Aby wyświetlić kanał informacyjny za pomocą gadżetu Nagłówki

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy gadżet Nagłówki, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 2. Na liście Wyświetl ten kanał informacyjny kliknij kanał informacyjny, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Aby przewijać nagłówki, należy klikać strzałki na dolnej krawędzi gadżetu Nagłówki.

Które gadżety są dostępne?

Aby gadżet mógł zostać dodany, najpierw należy go zainstalować na komputerze. Aby sprawdzić, które gadżety są zainstalowane na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, a następnie kliknij polecenie Gadżety.

 2. Klikaj przyciski przewijania, aby wyświetlić wszystkie gadżety.

 3. Aby wyświetlić informacje o gadżecie, kliknij gadżet, a następnie kliknij opcję Pokaż szczegóły.

Uwaga

 • Program Sticky Notes i gadżet Sticky Notes dostępne w poprzednich wersjach systemu Windows zostały zastąpione w systemie Windows 7. Jeśli użytkownik korzystał z programu Sticky Notes lub z gadżetu Sticky Notes w poprzedniej wersji systemu Windows i uaktualnił komputer, wszystkie zapisane wcześniej notatki (odręczne lub tekstowe) powinny być dostępne w nowej wersji programu Sticky Notes.

Dodawanie i usuwanie gadżetów

Dowolny gadżet zainstalowany na komputerze można dodać do pulpitu. W razie potrzeby można dodać kilka wystąpień jednego gadżetu. Na przykład, jeśli użytkownik śledzi godzinę w dwóch strefach czasowych, może dodać dwa wystąpienia gadżetu Zegar i ustawić odpowiednio godzinę na każdym z nich.

Pokaż wszystkie

Aby dodać gadżet

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, a następnie kliknij polecenie Gadżety.

 2. Kliknij dwukrotnie gadżet, aby go dodać.

Aby usunąć gadżet

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni gadżet, a następnie kliknij polecenie Zamknij gadżet.

Organizowanie gadżetów

Gadżet można przeciągnąć w dowolne inne miejsce na pulpicie.