Pobieranie za pomocą programu Internet Explorer 9: często zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pobierania plików z Internetu.

Pokaż wszystkie

Co to jest pobieranie?

Pobierając plik jak program, aktualizację, grę, film lub dokument przenosisz go z Internetu do komputera.

Jakie ryzyko jest związane z pobieraniem plików?

Istnieje zawsze niewielkie ryzyko, że pobrany plik zawiera wirusa lub złośliwe oprogramowanie, które może uszkodzić komputer. Można się przed tym zabezpieczyć, stosując między innymi następujące środki ostrożności:

  • Należy zainstalować program antywirusowy i korzystać z niego. Programy antywirusowe skanują pliki przed ich otwarciem i powiadamiają użytkownika, jeśli plik jest potencjalnie niebezpieczny.

  • Pliki należy pobierać tylko z zaufanych witryn sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Kiedy można ufać witrynie sieci Web.

  • Jeśli plik zawiera podpis cyfrowy, program Internet Explorer 9 poinformuje, czy podpis jest prawidłowy. Jeżeli podpis jest nieprawidłowy, nie należy otwierać pliku. Aby wyświetlić podpis cyfrowy, należy kliknąć łącze wydawcy w oknie dialogowym, które program Windows Internet Explorer 9 wyświetla podczas pobierania pliku po raz pierwszy. Informacje zawarte w podpisie cyfrowym umożliwiają określenie, czy plik jest prawidłowy.

  • Pewne typy plików, jak pliki programów z takimi rozszerzeniami nazwy pliku, jak na przykład .exe, .scr, .bat, .com lub .pif, są mniej bezpieczne, ponieważ mogą przenosić wirusy. Potencjalnie niebezpieczny plik może udawać mniej niebezpieczny typ pliku przez użycie dwóch rozszerzeń nazwy pliku, jak na przykład w pliku nazwapliku.txt.exe. Ze względu na rozszerzenie nazwy pliku .txt plik w tym przykładzie może wyglądać jak plik tekstowy, ale w rzeczywistości jest plikiem wykonywalnym.

Gdzie zapisywane są pobrane pliki?

Pliki pobrane przy użyciu Menedżera pobierania są automatycznie zapisywane w folderze Pobrane. Folder ten znajduje się zazwyczaj na tym samym dysku, gdzie jest zainstalowany system Windows (na przykład C:\users\nazwa użytkownika\downloads). Aby uzyskać informacje na temat zarządzania pobieraniem i zmieniania lokalizacji zapisywania plików, zobacz Korzystanie z Menedżera pobierania w programie Internet Explorer

Gdy zapisujesz plik, możesz wybrać określony folder, gdzie ma on zostać zapisany. Jeśli nie wybierzesz folderu, niektóre pliki są automatycznie zapisywane w folderze skojarzonym z typem pliku. Przykładowo po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazu na stronie sieci web i wybraniu polecenia Zapisz obraz jako zostanie on zapisany w folderze Obrazy.

Dlaczego w programie Internet Explorer 9 nie można otworzyć niektórych plików (jak na przykład dokumenty PDF)?

Do wyświetlania niektórych plików w programie Internet Explorer 9 używane są dodatki (jak na przykład program Adobe Reader). Jeśli posiadasz starszą wersję dodatku, może on wymagać aktualizacji, aby działał z programem Internet Explorer 9. Przejdź do witryny sieci web tego dodatku i pobierz aktualizację.

Dlaczego pobieranie pliku trwa tak długo?

  • Połączenie może być wolne. Jeżeli użytkownik korzysta z połączenia telefonicznego, pobieranie plików trwa znacznie dłużej niż w przypadku korzystania z połączenia szerokopasmowego, takiego jak połączenie DSL lub kablowe.

  • Usługodawca internetowy (ISP, Internet Service Provider) może znajdować się w trybie offline lub może występować duży ruch internetowy. Należy odczekać chwilę i spróbować ponownie.

  • W przypadku sieci firmowej może występować problem z ustawieniami sieciowymi. Należy to sprawdzić u administratora systemu.

  • Zamknij programy, których nie używasz.

  • Na komputerze może być uruchomiony program szpiegujący. Należy przeskanować komputer w poszukiwaniu oprogramowania szpiegującego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania programów szpiegujących, zobacz temat Usuwanie programów szpiegujących z komputera.

  • Brak aktualizacji może wpływać na wydajność komputera. Przejdź do witryny Windows Update w sieci Web i sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Czy można anulować lub wstrzymać pobieranie pliku, które trwa zbyt długo?

Tak. Pobieranie można anulować w dowolnym momencie, klikając przycisk Anuluj w Menedżerze pobierania. Pobieranie można wstrzymać, klikając przycisk Wstrzymaj, a następnie je kontynuować, klikając przycisk Wznów.