Jak logować się jako administrator?

Administrator to osoba, która może wprowadzać na komputerze zmiany wpływające na innych użytkowników tego komputera. Administratorzy mogą zmieniać ustawienia zabezpieczeń, instalować oprogramowanie i sprzęt, uzyskiwać dostęp do wszystkich plików na komputerze oraz wprowadzać zmiany na kontach innych użytkowników. Aby zalogować się jako administrator, trzeba mieć na komputerze konto użytkownika typu Administrator. W przypadku braku pewności, czy dane konto jest kontem administratora, można sprawdzić typ konta po zalogowaniu się w następujący sposób:

Kroki, które należy wykonać, będą się różnić w zależności od tego, czy komputer znajduje się w domenie, czy w grupie roboczej. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję, w której podano instrukcje dotyczące sprawdzenia, czy komputer znajduje się w grupie roboczej, czy w domenie, zawartą w temacie Jaka jest różnica między domeną, grupą roboczą a grupą domową?

Pokaż wszystkie

Komputer należy do domeny

 1. Na ekranie powitalnym wpisz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta.

  Obraz ekranu powitalnego
  Ekran powitalny
 2. Otwórz aplet Konta użytkowników, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję Konta użytkowników i pozycję Konta użytkowników, a następnie pozycję Zarządzaj kontami użytkowników. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Nazwa użytkownika zostanie wyróżniona, a typ konta będzie widoczny w kolumnie Grupa.

  Obraz aktualnie zalogowanego użytkownika w aplecie Zarządzanie kontami użytkowników w Panelu sterowania
  Zalogowany użytkownik i jego typ konta

Komputer należy do grupy roboczej

 1. Na ekranie powitalnym wpisz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta.

  Obraz ekranu powitalnego
  Ekran powitalny
 2. Otwórz aplet Konta użytkowników, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję Konta użytkowników i Filtr rodzinny i pozycję Konta użytkowników, a następnie pozycję Zarządzaj innym kontem. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Typ konta zostanie wyświetlony pod nazwą użytkownika.

  Obraz aktualnie zalogowanego użytkownika w aplecie Konta użytkowników w Panelu sterowania
  Zalogowany użytkownik i jego typ konta

  Jeśli typem konta jest Administrator, to użytkownik jest w tym czasie zalogowany jako administrator.

Jeśli typem konta nie jest Administrator, nie można zalogować się jako administrator, chyba że zna się nazwę użytkownika i hasło dla innego konta na tym komputerze, które jest kontem administratora. Jeśli użytkownik nie jest administratorem, może poprosić administratora o zmianę typu konta. Więcej informacji zawiera temat Zmienianie typu konta użytkownika.