Jak zwiększyć jasność ekranu komputera przenośnego?

Użytkownicy komputerów przenośnych potrzebują czasem zmienić jasność ekranu. Na przykład podczas używania komputera przenośnego na zewnątrz w słoneczny dzień trzeba zwiększyć jasność ekranu, aby obraz był wyraźnie widoczny. A w ciemnym pomieszczeniu może być konieczne zmniejszenie jasności ekranu.

Uwaga

  • Jaśniejszy ekran zużywa więcej energii, co skutkuje skróceniem czasu pracy baterii.

Aby zmienić jasność ekranu komputera przenośnego

  1. Otwórz okno Opcje zasilania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i zabezpieczenia, a następnie pozycję Opcje zasilania.

  2. Przesuń suwak obok opcji Jasność ekranu u dołu ekranu. Jasność zmienia się automatycznie.

Uwaga

  • Jeśli suwak Jasność ekranu nie jest dostępny, komputer przenośny może nie obsługiwać dostosowywania jasności lub może być konieczna aktualizacja sterowników ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie sterowników: zalecane linki.

W celu oszczędzania energii i wydłużenia czasu pracy baterii system Windows automatycznie przyciemnia ekran po pewnym czasie. Aby zmienić to ustawienie, należy wykonać następujące czynności:

Aby zmienić czas, po którym ekran komputera przenośnego jest przyciemniany

  1. Otwórz okno Opcje zasilania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i zabezpieczenia, a następnie pozycję Opcje zasilania.

  2. Na stronie Wybierz plan zasilania kliknij pozycję Zmień ustawienia planu obok planu, który chcesz zmienić.

  3. Na stronie Zmień ustawienia planu obok pozycji Przygaś ekran zmień czas w obszarze Używa baterii lub Podłączony (lub w obu tych polach), a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.