Jak usunąć folder Windows.old?

Jeśli system Windows 7 zostanie zainstalowany metodą niestandardową i podczas instalacji nie zostanie sformatowana partycja, pliki używane w poprzedniej wersji systemu Windows zostaną zapisane w folderze Windows.old. Typ plików zawartych w tym folderze zależy od komputera. Kiedy po pewnym czasie korzystania z systemu Windows 7 (na przykład po tygodniu lub dwóch) ma się już pewność, że wszystkie pliki i ustawienia znalazły się z powrotem w odpowiednim miejscu, można bezpiecznie odzyskać miejsce na dysku, usuwając folder Windows.old przy użyciu narzędzia Oczyszczanie dysku.

Ostrzeżenie

  • Przed użyciem programu Oczyszczanie dysku należy upewnić się, że wszystkie pliki i ustawienia są na pewno dostępne w odpowiednim miejscu w systemie Windows 7. Usunięcia folderu Windows.old nie można cofnąć.

  1. Otwórz program Oczyszczanie dysku, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Oczyszczanie dysku, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Oczyszczanie dysku.

    Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie dysku, kliknij dysk, na którym właśnie zainstalowano system Windows, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. W oknie dialogowym Oczyszczanie dysku na karcie Oczyszczanie dysku kliknij przycisk Oczyść pliki systemowe.

    Jeśli zostanie ponownie wyświetlony monit o wybranie dysku, kliknij dysk, na którym właśnie zainstalowano system Windows, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Zaznacz pole wyboru Poprzednie instalacje systemu Windows oraz inne pola wyboru odpowiadające plikom, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. W wyświetlonym oknie komunikatu kliknij przycisk Usuń pliki.