Jak uzyskać klucz usługi Windows Anytime Upgrade

Klucz usługi Windows Anytime Upgrade można nabyć w sieci Web lub w sklepie komputerowym. Następnie można użyć klucza uaktualnienia podczas procesu usługi Windows Anytime Upgrade w celu uaktualnienia do innej wersji systemu Windows 7 na komputerze z działającą aktywowaną kopią systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Windows Anytime Upgrade, zobacz tematy Uaktualnianie do innej wersji systemu Windows 7 przy użyciu funkcji Windows Anytime Upgrade i Windows Anytime Upgrade: często zadawane pytania.

Uwagi

  • Klucz usługi Windows Anytime Upgrade pozwala tylko na uaktualnienie z jednej wersji systemu Windows 7 do drugiej wersji systemu Windows 7. Nie umożliwia uaktualnienia z wcześniejszej wersji systemu Windows do systemu Windows 7.

  • Windows Usługa Anytime Upgrade nie jest dostępna we wszystkich wersjach systemu Windows 7.

  • Usługę Windows Anytime Upgrade można zakupić w trybie online tylko w Australii, Belgii, Kanadzie, Niemczech, Francji, Włoszech, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.