Instalowanie aktualizacji systemu Windows w systemie Windows 7

Jeśli system Windows ma instalować ważne aktualizacje, gdy tylko staną się dostępne, należy włączyć funkcję automatycznego aktualizowania. Ważne aktualizacje niosą ze sobą istotne korzyści, takie jak większe bezpieczeństwo i niezawodność. System Windows można także ustawić tak, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje, które mogą rozwiązywać problemy niekrytyczne i zwiększać komfort pracy z komputerem. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane ani instalowane automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów aktualizacji publikowanych przez firmę Microsoft, zobacz tematy Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania i Zmienianie sposobu instalowania aktualizacji lub powiadamiania o nich przez system Windows.

Pokaż wszystkie

Aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje systemu Windows

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Wyszukaj aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że są dostępne ważne aktualizacje, lub polecający przejrzenie ważnych aktualizacji, kliknij go, aby się z nim zapoznać i wybrać ważne aktualizacje do zainstalowania.

 4. Klikając na liście ważne aktualizacje, zapoznaj się z dalszymi informacjami. Zaznacz pola wyboru dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

  Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij przycisk Zakończ, jeśli aktualizacja tego wymaga. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwagi

 • Jeśli dostępne są pakiety językowe, należy zainstalować tylko te odpowiadające używanym językom.

 • Zakończenie instalowania niektórych aktualizacji może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Przed ponownym uruchomieniem należy zapisać i zamknąć wszystkie programy, aby zapobiec utracie danych.

Aby zainstalować sterowniki i inne opcjonalne aktualizacje

Aby zainstalować aktualizacje opcjonalne, trzeba je przejrzeć, a następnie zaznaczyć na liście aktualizacji znalezionych przez system Windows dla danego komputera. Opcjonalne aktualizacje nie są instalowane automatycznie.

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Wyszukaj aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że są dostępne opcjonalne aktualizacje, lub polecający przejrzenie opcjonalnych aktualizacji, kliknij go, aby się z nim zapoznać i wybrać opcjonalne aktualizacje do zainstalowania.

 4. Klikając na liście opcjonalne aktualizacje, zapoznaj się z dalszymi informacjami o każdej z nich. Zaznacz pola wyboru dla wszystkich opcjonalnych aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

  Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij przycisk Zakończ, jeśli aktualizacja tego wymaga. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania aktualizacji pakietu Microsoft Office, zobacz temat Aktualizowanie pakietu Microsoft Office.

Skąd wiadomo, jakie aktualizacje zostały zainstalowane?

Usługa Windows Update przechowuje historię aktualizacji, aby można było sprawdzić, jakie aktualizacje zostały zainstalowane i kiedy to nastąpiło. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Sprawdzanie zainstalowanych aktualizacji systemu Windows.

Co robić w przypadku niepowodzenia

Aktualizowanie komputera przy użyciu funkcji automatycznego aktualizowania lub w toku ręcznego sprawdzania dostępności aktualizacji stanowi preferowany sposób uzyskiwania aktualizacji. Niekiedy jednak komputer, oprogramowanie zabezpieczające lub problemy z połączeniem mogą uniemożliwić skanowanie lub instalowanie aktualizacji. W takiej sytuacji można wypróbować poniższe sposoby:

 • Jeśli aktualizacje automatyczne są włączone, ale kilka aktualizacji nie powiodło się, spróbuj ręcznie przeprowadzić skanowanie pod kątem aktualizacji. Czasami może to rozwiązać problem.

 • Upewnij się, że na komputerze nie ma wirusów ani złośliwego oprogramowania. Przed uruchomieniem usługi Windows Update uruchom skaner antywirusowy i antyszpiegowski.

 • Zamknij wszystkie programy i ponownie uruchom komputer. Możliwe, że inny program uniemożliwia działanie usługi Windows Update.

 • Sprawdź połączenie internetowe. Przed uruchomieniem usługi Windows Update upewnij się, że możesz odwiedzać inne witryny sieci Web. Problemy z połączeniem mogą wywoływać błędy sprawiające wrażenie, że zostały spowodowane przez inne czynniki.

 • Jeśli potrzebna aktualizacja jest znana, na przykład jest to konkretny dodatek Service Pack lub aktualizacja zabezpieczeń, można przeszukać witrynę sieci Web firmy Microsoft. Dla większości aktualizacji istnieje artykuł w bazie wiedzy (KB), w którym opisano daną aktualizację, a ponadto z większością aktualizacji są dostarczane instrukcje ręcznego pobierania i instalowania.

 • Jeśli błędy nadal występują, skorzystaj z tego automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft lub przejdź do witryny Microsoft Answers w celu uzyskania dalszej pomocy.