Instalowanie skanera

W tej wersji systemu Windows można zainstalować skaner na dwa sposoby. Wybór metody zależy od tego, czy skaner ma zostać podłączony bezpośrednio do komputera (tzw. skaner lokalny), czy będzie używany skaner udostępniany w sieci.

Instalowanie skanera lokalnego

Większość sprzedawanych obecnie skanerów podłącza się do komputera przy użyciu kabla uniwersalnej magistrali szeregowej (USB). Ale nie należy jeszcze podłączać skanera! Niektóre skanery wymagają zainstalowania sterownika przed podłączeniem kabla USB. Dlatego zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami konfiguracji dołączonymi do urządzenia.

Jeśli do skanera USB nie dołączono żadnych instrukcji instalacji, podłącz go do komputera. System Windows powinien go zainstalować automatycznie. Jeśli to starszy model, może być konieczne ręczne przeprowadzenie instalacji. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Praca z Kreatorem instalacji skanera i aparatu fotograficznego.

Instalowanie skanera sieciowego

Skanery sieciowe są na ogół stosowane w firmach. Przed rozpoczęciem dobrze jest znać model i nazwę producenta skanera.

  1. Otwórz okno Sieć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij pozycję Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe.

  2. Zlokalizuj skaner, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć dodawanie skanera.

Uwaga

  • Ta procedura działa tylko w przypadku skanerów sieciowych obsługujących protokół usługi skanowania firmy Microsoft (WS-Scan). Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź informacje dołączone do urządzenia lub skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy.