Instalowanie systemu Windows 7: często zadawane pytania

Poniżej podano odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące instalowania systemu Windows 7.

Pokaż wszystkie

Jak uaktualnić bieżącą wersję systemu Windows do systemu Windows 7?

Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym dotyczące możliwości uaktualnienia różnych wersji systemu Windows do systemu Windows 7, przejdź do strony Uaktualnienie do systemu Windows 7: często zadawane pytania w witrynie sieci Web systemu Windows.

Samouczki zawierające instrukcje krok po kroku można znaleźć na stronach Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7 i Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 w witrynie sieci Web systemu Windows.

Czy lepiej zainstalować 32-bitową, czy 64-bitową wersję systemu Windows 7?

Jeśli komputer jest wyposażony w procesor (CPU) umożliwiający uruchomienie 64-bitowej wersji systemu Windows, wówczas można zainstalować 64-bitową wersję systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat 32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania.

Jak zainstalować system Windows 7 na komputerze typu netbook?

Zakup i pobranie systemu Windows 7 w trybie online w sklepie firmy Microsoft jest najprostszym rozwiązaniem, umożliwiającym zainstalowanie systemu Windows 7 na komputerze typu netbook lub innym komputerze, który nie jest wyposażony w wewnętrzną stację dysków DVD. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Instalowanie systemu Windows 7 na komputerze typu netbook w witrynie sieci Web systemu Windows.

Jaką opcję instalacji wybrać: uaktualnienie czy instalację niestandardową?

Jeśli obecna wersja systemu Windows może zostać uaktualniona do systemu Windows 7, wybierz opcję Uaktualnienie, aby zachować pliki, ustawienia i programy z poprzedniej wersji systemu Windows. Jest to najprostsza opcja instalacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących możliwości uaktualnienia poszczególnych wersji systemu Windows do systemu Windows 7, przejdź do strony Uaktualnienie do systemu Windows 7: często zadawane pytania w witrynie sieci Web systemu Windows.

Jeśli danej wersji systemu Windows nie można uaktualnić, należy wybrać opcję Niestandardowa. Jednak instalacja niestandardowa nie zachowuje plików, ustawień ani programów. Z tego powodu taką instalację nazywa się czystą. Należy wykonać kopię zapasową plików, a następnie przywrócić je po zakończeniu instalacji. Programy będzie trzeba zainstalować ponownie, więc należy zadbać o dostępność dysków instalacyjnych i kluczy produktów programów, które mają być używane w systemie Windows 7, lub plików instalacyjnych programów pobranych z Internetu.

Wybranie instalacji niestandardowej umożliwia też wykonanie podczas instalacji zaawansowanych zadań związanych z zarządzaniem dyskami, takich jak tworzenie i formatowanie partycji na dysku twardym komputera lub wybór konkretnej partycji, na której zostanie zainstalowany system Windows 7. Więcej informacji zawiera temat Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows 7.

Czy przed zainstalowaniem systemu Windows 7 trzeba sformatować dysk twardy?

Nie. Opcja sformatowania dysku twardego jest dostępna podczas instalacji niestandardowej w przypadku uruchomienia (dokonania rozruchu) komputera przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB, ale formatowanie nie jest wymagane. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania dysku twardego podczas instalacji systemu Windows 7, zobacz temat Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows 7.

Uwaga

  • W przypadku używania wersji uaktualniającej systemu Windows 7 do sformatowania dysku twardego przed zainstalowaniem systemu Windows 7 nie należy używać programu innego producenta oprogramowania. Zamiast tego dysk twardy należy sformatować w trakcie instalowania systemu Windows 7.

Czy w celu zainstalowania systemu Windows 7 muszę uruchomić komputer z dysku instalacyjnego lub dysku flash USB?

Czasami. Zwykle instalację systemu Windows 7 można rozpocząć z poziomu uruchomionej wcześniejszej wersji systemu Windows. W takiej sytuacji są dostępne obydwie opcje instalacji: uaktualnienie i instalacja niestandardowa.

Komputer należy uruchomić (dokonać rozruchu) przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB w następujących sytuacjach:

  • W przypadku instalowania 64-bitowej wersji systemu Windows 7 na komputerze z zainstalowaną 32-bitową wersją systemu Windows.

  • W przypadku formatowania dysku twardego lub wykonywania innych zaawansowanych czynności związanych z zarządzaniem dyskami, takich jak utworzenie, rozszerzenie lub usunięcie partycji podczas instalacji systemu Windows 7.

  • W przypadku instalowania systemu Windows 7 na komputerze, na którym nie zainstalowano żadnego systemu operacyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Uruchamianie komputera z dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB i Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows 7.

Uwaga

  • W przypadku używania wersji uaktualniającej systemu Windows 7 do sformatowania dysku twardego przed zainstalowaniem systemu Windows 7 nie należy używać programu innego producenta oprogramowania. Zamiast tego dysk twardy należy sformatować w trakcie instalowania systemu Windows 7.

Czy mogę zainstalować system Windows 7 i zachować dotychczasową wersję systemu Windows?

Być może. Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia konfiguracji z możliwością uruchamiania wielu systemów operacyjnych na komputerze, zobacz temat Instalowanie więcej niż jednego systemu operacyjnego (uruchamianie wielu systemów operacyjnych).

Czy można odinstalować system Windows 7?

Nie można odinstalować systemu Windows 7, ale można ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny w przypadku dysponowania oryginalnym dyskiem lub plikami instalacyjnymi. Ponowne zainstalowanie wcześniejszego systemu operacyjnego powoduje jednak nie tylko zastąpienie systemu Windows 7, ale również usunięcie wszystkich programów, plików i ustawień. Należy wykonać kopię zapasową plików i ustawień, a następnie przywrócić je po zakończeniu instalacji. Programy będzie trzeba zainstalować ponownie, więc należy zadbać o dostępność dysków instalacyjnych i kluczy produktów programów, które mają być używane w systemie Windows 7, lub plików instalacyjnych programów pobranych z Internetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows 7.

Uwaga

Czy moje programy będą współpracować z systemem Windows 7?

Większość programów napisanych dla systemu Windows Vista będzie również działać w systemie Windows 7, ale niektóre starsze programy mogą działać nieprawidłowo lub nie działać wcale. Aby spróbować rozwiązać problem ze zgodnością, zobacz temat Otwieranie narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów‍. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zgodności programów, zobacz temat Uruchamianie starszych programów w tej wersji systemu Windows.

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu przy użyciu narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów, można spróbować uruchomić program przy użyciu narzędzia Windows XP Mode. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj hasło „Windows XP Mode” w oknie Pomoc i obsługa techniczna.

Uwagi

  • Niektóre programy, takie jak Poczta systemu Windows i Outlook Express, nie są dostarczane z systemem Windows 7. Jeśli do obsługi wiadomości e-mail był używany program Poczta systemu Windows lub Outlook Express, po zakończeniu instalacji systemu Windows 7 należy zainstalować nowy program do obsługi wiadomości e-mail, aby możliwe było odczytanie wiadomości oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji o programach, których można używać, przejdź do strony sieci Web Szukasz programu Poczta systemu Windows? w witrynie systemu Windows.

  • W przypadku przeprowadzenia instalacji niestandardowej systemu Windows 7 należy ręcznie ponownie zainstalować programy, które mają być używane w systemie Windows 7. Należy zadbać o dostępność dysków instalacyjnych i kluczy produktów programów, a także plików instalacyjnych programów pobranych z Internetu.

  • Jeśli obecnie jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows i planowane jest zainstalowanie 32-bitowej wersji systemu Windows 7, programy zaprojektowane do działania tylko w systemie 64-bitowym mogą nie działać. Więcej informacji można uzyskać w witrynie sieci Web producenta oprogramowania lub w Centrum zgodności systemu Windows 7 w sieci Web, gdzie można wyszukać sprzęt i oprogramowanie sprawdzone pod względem zgodności z 32- i 64-bitowymi wersjami systemu Windows 7.

Czy klucza produktu można używać na więcej niż jednym komputerze?

Tego samego klucza produktu Windows nie można używać do aktywacji systemu Windows 7 na większej liczbie komputerów niż liczba przewidziana w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Zwykle postanowienia licencyjne umożliwiają korzystanie z klucza produktu tylko na jednym komputerze.

W przypadku użycia dysku instalacyjnego lub dysku flash USB do zainstalowania systemu Windows 7 na drugim komputerze należy zakupić dodatkową kopię tej samej wersji systemu Windows 7, aby uzyskać nowy klucz produktu. Więcej informacji zawiera temat Uzyskiwanie nowego klucza produktu systemu Windows 7.

Identyfikator artykułu: MSW700062