Otwieranie programu WordPad

Program WordPad jest prostym edytorem tekstów, którego można używać do tworzenia i edytowania dokumentów. Program WordPad, w odróżnieniu od programu Notatnik, umożliwia formatowanie tekstu, np. stosowanie kursywy, pogrubienia i podkreślenia oraz wstawianie grafiki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Korzystanie z programu WordPad.

  • Otwórz program WordPad, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz WordPad, a następnie na liście wyników kliknij pozycję WordPad.