Odtwarzanie dysku CD lub DVD w programie Windows Media Player

Za pomocą programu Windows Media Player można odtwarzać dyski audio CD oraz dyski CD i DVD z danymi, które zawierają muzykę lub filmy wideo (znane też jako multimedialne dyski CD). Można też odtwarzać dyski wideo CD (VCD), które są podobne do dysków DVD, lecz nie gwarantują tak wysokiej jakości wideo.

Jeśli w komputerze zainstalowano stację dysków DVD i zgodny dekoder DVD, za pomocą programu Windows Media Player można odtwarzać dyski DVD-Video (na dyskach tego typu są rozprowadzane filmy). Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący braku dekodera DVD, należy kliknąć przycisk Pomoc w sieci Web w oknie dialogowym komunikatu w celu uzyskania informacji o sposobie pozyskania dekodera.

Ten film wideo prezentuje sposób odtwarzania dysków CD i DVD w programie Windows Media Player (1:06)

Aby odtworzyć dysk CD lub DVD:

  1. Włóż dysk, który chcesz odtworzyć, do stacji dysków.

    Rozpocznie się automatyczne odtwarzanie dysku. Jeśli tak się nie stanie lub jeśli chcesz odtworzyć dysk, który znajduje się już w stacji dysków, otwórz program Windows Media Player i w okienku nawigacji biblioteki odtwarzacza kliknij nazwę dysku.

  2. Jeśli w stacji dysków znajduje się dysk DVD, kliknij tytuł DVD lub tytuł rozdziału.

Uwagi

  • Po rozpoczęciu odtwarzania dysku DVD lub VCD w bibliotece odtwarzacza program automatycznie zostanie przełączony do trybu Teraz odtwarzane. Aby uzyskać więcej informacji o bibliotece odtwarzacza i trybie Teraz odtwarzane, zobacz temat Wprowadzenie do programu Windows Media Player.

  • Format dysków Blu-ray nie jest obsługiwany w programie Windows Media Player. Do odtwarzania dysków Blu-ray jest niezbędny program firmy innej niż Microsoft, który obsługuje odtwarzanie tych dysków, oraz urządzenie umożliwiające ich odczyt.

  • Jeśli wcześniej zaznaczono opcję Zgraj dysk CD automatycznie na karcie Zgraj muzykę w oknie dialogowym Opcje lub w menu Ustawienia zgrywania, rozpocznie się automatyczne zgrywanie dysku CD po umieszczeniu go w stacji dysków. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach zgrywania, zobacz temat Zmienianie ustawień zgrywania muzyki.

Jeśli występują problemy z odtwarzaniem dysków DVD, można użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z dyskami DVD w programie Windows Media Player w celu automatycznego znalezienia i usunięcia typowych problemów.

Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z dyskami DVD w programie Windows Media Player, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie opcję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów. Kliknij opcję Wyświetl wszystko, a następnie kliknij opcję Dysk DVD programu Windows Media Player.

Jeśli występują problemy ze stacją dysków Blu-ray w komputerze, można spróbować użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem i nagrywaniem dysków CD, DVD i Blu-ray.

Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem i nagrywaniem dysków CD, DVD i Blu-ray, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów. W lewym okienku kliknij opcję Wyświetl wszystko, a następnie kliknij pozycję Odtwarzanie i nagrywanie dysków CD, DVD i Blu-ray.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku kodera-dekodera na komputerze lub o konieczności użycia dekodera DVD, prawdopodobnie próbowano odtworzyć, nagrać lub zsynchronizować plik skompresowany przy użyciu kodera-dekodera, który nie jest domyślnie dostępny w systemie Windows lub w ramach odtwarzacza. Aby uzyskać więcej informacji o koderach-dekoderach, zobacz temat Kodery-dekodery: często zadawane pytania.