Odzyskiwanie utraconych lub usuniętych plików

Jeśli pliku nie można znaleźć na komputerze lub został on przypadkowo zmodyfikowany bądź usunięty, można przywrócić go z kopii zapasowej (jeśli jest używana ta funkcja systemu Windows) lub spróbować przywrócić go z poprzedniej wersji. Poprzednie wersje to kopie plików i folderów, które system Windows automatycznie zapisuje w ramach punktów przywracania. Poprzednie wersje są czasem nazywane kopiami w tle.

Pokaż wszystkie

Przywracanie plików z kopii zapasowej

Aby przywrócić plik z kopii zapasowej, należy się upewnić, że jest dostępny nośnik lub dysk, na którym jest zapisana kopia zapasowa, i wykonać następujące czynności:

Ten film wideo prezentuje sposób przywracana plików z kopii zapasowej (1:08)

Aby przywrócić pliki z kopii zapasowej

 1. Otwórz Centrum kopii zapasowych i przywracania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i konserwacja, a następnie pozycję Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie.

 2. Kliknij pozycję Przywróć pliki i wykonaj kolejne kroki kreatora.

Przywracanie plików z poprzednich wersji

Można przywrócić usunięte pliki i foldery albo przywrócić plik lub folder do poprzedniego stanu.

Ten film wideo prezentuje sposób przywracana usuniętego pliku lub folderu (1:04)

Aby przywrócić usunięty plik lub folder

 1. Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

 2. Przejdź do folderu, który zawierał dany plik lub folder, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Przywróć poprzednie wersje. Jeśli folder był folderem najwyższego poziomu na dysku (na przykład C:\), kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, a następnie kliknij polecenie Przywróć poprzednie wersje.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych poprzednich wersji pliku lub folderu. Lista będzie zawierać pliki zapisane w kopii zapasowej (jeśli kopia zapasowa plików została wykonana za pomocą programu Kopia zapasowa systemu Windows), jak również punkty przywracania, jeśli są dostępne kopie obu typów.

  Uwaga

  • Aby przywrócić poprzednią wersję pliku lub folderu należącego do biblioteki, kliknij prawym przyciskiem myszy dany plik lub folder w lokalizacji, w której jest zapisany, a nie w bibliotece. Na przykład w celu przywrócenia poprzedniej wersji obrazu należącego do biblioteki Obrazy, ale zapisanego w folderze Moje obrazy, kliknij prawym przyciskiem myszy folder Moje obrazy, a następnie kliknij polecenie Przywróć poprzednie wersje. Aby uzyskać więcej informacji o bibliotekach, zobacz temat Umieszczanie folderów w bibliotece.

  Obraz karty Poprzednie wersje
  Karta Poprzednie wersje przedstawiająca niektóre poprzednie wersje plików
 3. Kliknij dwukrotnie poprzednią wersję folderu, który zawiera plik lub folder do przywrócenia. Jeśli na przykład plik został usunięty dzisiaj, wybierz wczorajszą wersję folderu, która powinna zawierać ten plik.

 4. Przeciągnij plik lub folder, który chcesz przywrócić, do innej lokalizacji, takiej jak pulpit czy inny folder.

  Wersja pliku lub folderu zostanie zapisana w wybranej lokalizacji.

Porada

 • Jeśli dokładna nazwa lub lokalizacja pliku lub folderu nie jest znana, można ją wyszukać, wpisując część nazwy w polu Wyszukaj w bibliotece Dokumenty.

Ten film wideo prezentuje sposób przywracana pliku lub folderu do poprzedniego stanu (0:54)

Aby przywrócić plik lub folder do poprzedniego stanu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie kliknij polecenie Przywróć poprzednie wersje.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych poprzednich wersji pliku lub folderu. Lista będzie zawierać pliki zapisane w kopii zapasowej (jeśli kopia zapasowa plików została wykonana za pomocą programu Kopia zapasowa systemu Windows), jak również punkty przywracania, jeśli są dostępne kopie obu typów.

  Obraz karty Poprzednie wersje
  Karta Poprzednie wersje przedstawiająca niektóre poprzednie wersje plików
 2. Przed przywróceniem poprzedniej wersji pliku lub folderu zaznacz poprzednią wersję, a następnie kliknij polecenie Otwórz, aby ją wyświetlić w celu upewnienia się, że jest to właściwa wersja.

  Uwaga

  • Nie można otworzyć ani skopiować poprzednich wersji plików utworzonych przy użyciu programu Kopia zapasowa systemu Windows, ale można je przywrócić.

 3. Aby przywrócić poprzednią wersję, zaznacz ją, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

  Ostrzeżenie

  • Plik lub folder zastąpi bieżącą wersję na komputerze. Tej operacji nie można cofnąć.

  Uwaga

  • Jeśli przycisk Przywróć nie jest dostępny, nie można przywrócić poprzedniej wersji pliku lub folderu w jej pierwotnej lokalizacji. Będzie można ją otworzyć lub zapisać w innej lokalizacji.