Usuwanie przechowywanych haseł, certyfikatów i innych poświadczeń

Jeśli przechowywane na komputerze poświadczenia używane do logowania do witryn sieci Web i innych komputerów w sieci nie są już potrzebne, należy wykonać poniższe kroki, aby je usunąć. Aby uzyskać więcej informacji o przechowywanych poświadczeniach, zobacz temat Przechowywanie haseł, certyfikatów i innych poświadczeń do logowania automatycznego.

  1. Otwórz okno Konta użytkowników, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania i pozycję Konta użytkowników i Filtr rodzinny (lub klikając opcję Konta użytkowników, jeśli komputer jest przyłączony do domeny), a następnie klikając pozycję Konta użytkowników.

  2. W lewym okienku kliknij pozycję Zarządzaj poświadczeniami.

  3. Kliknij magazyn zawierający poświadczenia, które chcesz usunąć.

  4. Kliknij poświadczenie, które chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń z magazynu.