Zmiana rozmiaru zdjęcia za pomocą programu Paint

Rozmiar lub rozdzielczość obrazu cyfrowego można zmienić, modyfikując następujące elementy:

 • Liczba pikseli. Rozdzielczość lub ostrość obrazu zależy od jego liczby pikseli. Większa liczba pikseli poprawia rozdzielczość obrazu, co pozwala na wydrukowanie go w większym formacie bez obniżenia jakości wizualnej. Należy jednak pamiętać, że im więcej pikseli ma obraz, tym większy jest rozmiar pliku.

 • Rozmiar pliku. Rozmiar pliku decyduje o ilości miejsca zajmowanego przez obraz na komputerze i o czasie potrzebnym do wysłania go w formie załącznika do wiadomości e-mail. Chociaż więcej pikseli często oznacza większy rozmiar pliku, bardziej istotny wpływ na rozmiar ma zwykle typ pliku obrazu (na przykład JPEG lub TIFF). Na przykład obraz zapisany w formacie TIFF jest znacznie większy niż ten sam obraz zapisany w formacie JPEG. Dzieje się tak dlatego, że obrazy w formacie JPEG mogą być kompresowane, co powoduje zmniejszenie rozmiaru pliku kosztem nieco niższej jakości wizualnej.

  Jeśli formatem obrazu nie jest JPEG, zazwyczaj można oszczędzić znaczną ilość miejsca, zapisując plik jako JPEG, a następnie usuwając z komputera oryginalną wersję w formacie TIFF. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zapisywania obrazu w postaci innego typu pliku obrazu w programie Paint, zobacz temat Zmienianie typu pliku obrazu (formatu pliku) przy użyciu programu Paint.

W tym filmie wideo zaprezentowano sposób zmiany rozmiaru obrazu za pomocą programu Paint (1:26).

Aby zmienić rozmiar obrazu za pomocą programu Paint

 1. Otwórz program Paint, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Paint.

 2. Kliknij przycisk PaintObraz przycisku programu Paint, kliknij polecenie Otwórz, kliknij obraz, którego rozmiar chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Obraz kliknij pozycję Zmień rozmiar.

 4. W oknie dialogowym Zmiana rozmiaru i pochylanie zaznacz pole wyboru Zachowaj współczynnik proporcji, aby po zmianie rozmiaru obraz miał takie same proporcje jak obraz oryginalny.

  Jeśli pole wyboru Zachowaj współczynnik proporcji jest zaznaczone, trzeba tylko wprowadzić jedną z wartości: w poziomie (szerokość) lub w pionie (wysokość). Drugie pole w obszarze Zmiana rozmiaru jest aktualizowane automatycznie.

 5. W obszarze Zmiana rozmiaru wykonaj jedną z poniższych czynności, a następnie kliknij przycisk OK:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu o określony procent, kliknij pozycję Procent, a następnie w polu W poziomie wpisz liczbę określającą, o ile procent ma zostać zmniejszona szerokość, lub w polu W pionie liczbę określającą, o ile procent ma zostać zmniejszona wysokość.

  • W celu zmiany rozmiaru obrazu tak, aby miał podany rozmiar, kliknij pozycję Piksele, a następnie w polu W poziomie wpisz nową szerokość lub w polu W pionie wpisz nową wysokość.

 6. Kliknij przycisk PaintObraz przycisku programu Paint, wskaż polecenie Zapisz jako, a następnie kliknij typ pliku dla obrazu o zmienionym rozmiarze.
 7. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.