Rozwiązywanie błędów zatrzymania (powodujących wyświetlenie błękitnego ekranu) w systemie Windows 7

Błędy zatrzymania (zwane również błędami błękitnego lub czarnego ekranu) mogą wystąpić, jeśli poważny problem spowoduje nieoczekiwane zamknięcie lub ponowne uruchomienie systemu Windows 7. Może zostać wyświetlony komunikat „System Windows został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputera”.

Przyczyną tych błędów mogą być zarówno problemy ze sprzętem, jak i oprogramowaniem, a znalezienie rozwiązania może być trudne. Następujące narzędzia i metody mogą być pomocne przy przywracaniu sprawności działania systemu Windows.

Jeśli możliwe jest uruchomienie systemu Windows

Poniższe narzędzia i metody umożliwiają przywrócenie wcześniejszego stanu systemu i zainstalowanie najnowszych aktualizacji.

Pokaż wszystkie

Cofanie ostatnich zmian przy użyciu narzędzia Przywracanie systemu

Rozwiązywanie problemów najłatwiej jest zacząć od skorzystania z narzędzia Przywracanie systemu. Umożliwia ono cofnięcie niedawnych zmian dokonanych w systemie plików komputera, które mogą być przyczyną problemu. Narzędzie Przywracanie systemu nie wpływa na osobiste pliki użytkownika, takie jak wiadomości e-mail, dokumenty i fotografie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest Przywracanie systemu?

Aby otworzyć okno funkcji Przywracanie systemu

 1. Otwórz narzędzie Przywracanie systemu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Przywracanie systemu, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Przywracanie systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Wyszukiwanie rozwiązań problemów przy użyciu Centrum akcji

W przypadku wystąpienia określonych problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem system Windows tworzy raport. Aplet Centrum akcji pozwala sprawdzić, czy istnieje rozwiązanie zgłoszonego problemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat W jaki sposób Centrum akcji sprawdza komputer pod kątem występowania problemów?

Aby sprawdzić dostępność rozwiązań

 1. Otwórz Centrum akcji, klikając przycisk StartObraz przycisku Start i polecenie Panel sterowania, a następnie w obszarze System i zabezpieczenia klikając pozycję Zapoznaj się ze stanem komputera.

 2. Kliknij pozycję Konserwacja.

 3. W obszarze Wyszukaj rozwiązania dotyczące raportów o problemach kliknij pozycję Wyszukaj rozwiązania. System Windows powiadomi, czy są dostępne jakiekolwiek rozwiązania problemów odpowiednie dla danego komputera.

Uwaga

 • Niektóre problemy i rozwiązania może przeglądać i naprawiać tylko administrator. Aby wyświetlić te problemy, zaloguj się za pomocą konta administratora.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania przy użyciu usługi Windows Update

Najnowsze aktualizacje udostępniane przez firmę Microsoft mogą rozwiązać problem. Usługa Windows Update zapewnia aktualność komputera, instalując najnowsze aktualizacje systemu i sterowniki. Usługę Windows Update można uruchomić ręcznie, aby sprawdzić, czy są zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu Windows 7. Więcej informacji zawiera temat Aktualizacje: często zadawane pytania.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że aktualizacje są dostępne, lub polecający przejrzenie aktualizacji, kliknij go, aby się z nim zapoznać i wybrać aktualizacje.

 4. Kliknij aktualizację na liście, aby uzyskać więcej informacji. Zaznacz pola wyboru dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

  Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij przycisk Zakończ, jeśli aktualizacja tego wymaga. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Wyszukiwanie sterowników w witrynie sieci Web producenta

Jeśli niedawno zainstalowano urządzenie, takie jak karta dźwiękowa lub karta wideo, przyczyną problemu może być niepoprawny lub niewłaściwie zainstalowany sterownik urządzenia.

Upewnij się, że zainstalowany jest najnowszy sterownik urządzenia. Sterowniki można zazwyczaj znaleźć w witrynie sieci Web producenta. Większość sterowników instaluje się sama — po ich pobraniu wystarczy zwykle kliknąć dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację. Więcej informacji zawiera temat Aktualizowanie sterowników: zalecane linki.

W przypadku sterownika, który nie instaluje się sam, należy wykonać następujące kroki:

Aby zaktualizować sterownik

Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania, klikając pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze System klikając pozycję Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Na liście kategorii sprzętu znajdź urządzenie, które chcesz zaktualizować, i kliknij dwukrotnie jego nazwę.

 3. Kliknij kartę Sterownik, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik i postępuj zgodnie z instrukcjami. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Rozwiązywanie problemów w trybie awaryjnym

Tryb awaryjny powoduje uruchomienie systemu Windows z ograniczonym zestawem funkcji. Uruchamiane są tylko podstawowe pliki i sterowniki niezbędne do działania systemu Windows, co ułatwia rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem.

Jeśli na przykład program uruchamia się jednocześnie z systemem Windows i nie daje się zamknąć, system Windows można uruchomić w trybie awaryjnym i spróbować odinstalować program. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest tryb awaryjny?

Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym

 1. Usuń z komputera wszystkie dyskietki, dyski CD oraz DVD i uruchom go ponownie.

  Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij strzałkę przy przycisku ZamknijObraz przycisku Zamknij, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli na komputerze zainstalowano tylko jeden system operacyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 podczas ponownego uruchamiania komputera. Klawisz F8 należy nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeżeli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie, czekając na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie wyłączając i ponownie uruchamiając komputer.

  • Jeśli na komputerze zainstalowano więcej niż jeden system operacyjny, korzystając z klawiszy strzałek podświetl nazwę systemu operacyjnego, który chcesz uruchomić w trybie awaryjnym, a następnie naciśnij klawisz F8.

 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu użyj klawiszy strzałek, aby wyróżnić żądaną opcję trybu awaryjnego, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby uzyskać więcej informacji o opcjach, zobacz temat Zaawansowane opcje uruchamiania (w tym tryb awaryjny).

 4. Zaloguj się do komputera, używając konta użytkownika z prawami administratora.

Kiedy komputer pracuje w trybie awaryjnym, w rogach ekranu wyświetlany jest napis Tryb awaryjny. Aby zakończyć pracę w trybie awaryjnym, uruchom ponownie komputer, tak aby system Windows uruchomił się normalnie.

Sprawdzanie komputera pod kątem występowania błędów dysku twardego i pamięci

Niektóre błędy mogą być spowodowane problemami z dyskiem twardym lub pamięcią RAM (Random Access Memory) komputera, a nie problemami z systemem Windows lub innymi programami działającymi na komputerze.

System Windows 7 zawiera narzędzia umożliwiające zidentyfikowanie i naprawienie określonych problemów związanych ze sprzętem. Poważne błędy mogą wymagać skontaktowania się z producentem sprzętu w celu uzyskania pomocy technicznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Sprawdzanie dysku twardego pod kątem błędów i Diagnozowanie problemów z pamięcią występujących na komputerze.

Aby sprawdzić, czy nie wystąpiły błędy dysku twardego

 1. Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Narzędzia, a następnie w obszarze Sprawdzanie błędów kliknij przycisk Sprawdź. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  • Aby automatycznie naprawić problemy z plikami i folderami wykryte podczas skanowania, zaznacz pole wyboru Automatycznie napraw błędy systemu plików. W przeciwnym razie sprawdzenie dysku spowoduje zgłoszenie problemów, ale nie zostaną one rozwiązane.

  • Aby przeprowadzić dokładne sprawdzanie, zaznacz pole wyboru Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory. W tym rodzaju skanowania podejmowana jest próba znalezienia i naprawienia błędów fizycznych na samym dysku i proces ten może potrwać znacznie dłużej.

  • Aby sprawdzić zarówno błędy systemu plików, jak i błędy fizyczne, zaznacz oba pola wyboru — Automatycznie napraw błędy systemu plików oraz Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory.

 4. Kliknij przycisk Start.

Aby sprawdzić, czy nie wystąpiły problemy z pamięcią

 1. Otwórz narzędzie Diagnostyka pamięci, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz Pamięć, a następnie kliknij pozycję Diagnozuj problemy komputera z pamięcią. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Wybierz czas uruchomienia narzędzia. Jeśli wybrane zostanie natychmiastowe uruchomienie narzędzia po ponownym uruchomieniu komputera, należy zapisać swoją pracę i zamknąć wszystkie uruchomione programy. Narzędzie Diagnostyka pamięci zostanie uruchomione automatycznie po ponownym uruchomieniu systemu Windows.

Jeśli uruchomienie systemu Windows nie jest możliwe

Następujące narzędzia umożliwiają odinstalowanie lub cofnięcie zmian oprogramowania, naprawienie plików startowych systemu Windows i przywrócenie systemu z wcześniejszej kopii zapasowej. Jeśli żadna z poniższych propozycji nie spowoduje rozwiązania problemu, można ponownie zainstalować system Windows 7.

Niektóre z poniższych narzędzi są dostępne w menu Opcje odzyskiwania systemu. To menu jest wstępnie instalowane na dysku twardym, komputera i jest też dostępne na nośniku instalacyjnym systemu Windows 7.

Podejmując próbę odzyskania systemu Windows:

 • Jeśli korzystasz z komputera typu Tablet lub innego komputera z ekranem dotykowym, może być konieczne podłączenie klawiatury i myszy w celu użycia funkcji Naprawa systemu podczas uruchomienia oraz pozostałych narzędzi w menu Opcje odzyskiwania systemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Jakie opcje odzyskiwania systemu są dostępne w systemie Windows 7?

 • Jeśli system Windows 7 został wstępnie zainstalowany na komputerze, producent komputera mógł udostępnić inne opcje odzyskiwania. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź dokumentację dostarczoną z komputerem lub przejdź do witryny producenta w sieci Web.

Pokaż wszystkie

Uruchamianie systemu Windows w trybie awaryjnym

Tryb awaryjny powoduje uruchomienie systemu Windows z ograniczonym zestawem funkcji. Uruchamiane są tylko podstawowe pliki i sterowniki niezbędne do działania systemu Windows, co ułatwia rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem.

Jeśli na przykład uszkodzony sterownik karty wideo uniemożliwia wyświetlanie obrazu przez system Windows lub jeśli program uruchamiany razem z systemem Windows nie daje się zamknąć, przed uruchomieniem tego sterownika lub programu można uruchomić system Windows w trybie awaryjnym, a następnie spróbować rozwiązać problem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest tryb awaryjny?

Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym

 1. Usuń z komputera wszystkie dyskietki, dyski CD oraz DVD i uruchom go ponownie.

  Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij strzałkę przy przycisku ZamknijObraz przycisku Zamknij, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli na komputerze zainstalowano tylko jeden system operacyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 podczas ponownego uruchamiania komputera. Klawisz F8 należy nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeżeli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie, czekając na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie wyłączając i ponownie uruchamiając komputer.

  • Jeśli na komputerze zainstalowano więcej niż jeden system operacyjny, korzystając z klawiszy strzałek podświetl nazwę systemu operacyjnego, który chcesz uruchomić w trybie awaryjnym, a następnie naciśnij klawisz F8.

 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu użyj klawiszy strzałek, aby wyróżnić żądaną opcję trybu awaryjnego, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby uzyskać więcej informacji o opcjach, zobacz temat Zaawansowane opcje uruchamiania (w tym tryb awaryjny).

 4. Zaloguj się do komputera, używając konta użytkownika z prawami administratora.

Kiedy komputer pracuje w trybie awaryjnym, w rogach ekranu wyświetlany jest napis Tryb awaryjny. Aby zakończyć pracę w trybie awaryjnym, uruchom ponownie komputer, tak aby system Windows uruchomił się normalnie.

Naprawianie plików startowych systemu Windows przy użyciu narzędzia do naprawy systemu podczas uruchomienia

Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia wykrywa i naprawia określone rodzaje problemów z systemem (na przykład brakujące lub uszkodzone pliki systemowe), które mogą uniemożliwić uruchomienie systemu Windows. Więcej informacji zawiera temat Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia: często zadawane pytania.

Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia jest uruchamiane automatycznie w przypadku wykrycia określonych problemów z systemem, ale można również uruchomić je ręcznie.

Aby uruchomić narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia, używając wstępnie zainstalowanych opcji odzyskiwania

 1. Wyjmij z komputera wszystkie dyskietki, dyski CD i dyski DVD, a następnie ponownie uruchom komputer, używając przycisku zasilania komputera.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli na komputerze zainstalowano tylko jeden system operacyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 podczas ponownego uruchamiania komputera. Klawisz F8 należy nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeżeli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie, czekając na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie wyłączając i ponownie uruchamiając komputer.

  • Jeśli na komputerze jest zainstalowanych kilka systemów operacyjnych, za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij system operacyjny, który chcesz naprawić, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.

 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij pozycję Napraw komputer, a następnie naciśnij klawisz ENTER. (Jeśli na liście nie ma opcji Napraw komputer, oznacza to, że na komputerze nie ma preinstalowanych opcji odzyskiwania albo że administrator sieci je wyłączył).

 4. Wybierz układ klawiatury, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby uruchomić narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7, dysku flash USB lub dysku naprawy systemu

Jeśli system komputera jest poważnie uszkodzony i nie ma dostępu do menu Opcje odzyskiwania systemu na komputerze, dostęp do niego można uzyskać przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7, dysku flash USB lub wcześniej utworzonego dysku naprawy systemu.

Aby skorzystać z tej metody, należy ponownie uruchomić komputer (przeprowadzić jego rozruch), używając odpowiedniego dysku lub dysku flash USB.

 1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7 lub podłącz dysk flash USB albo włóż dysk naprawy systemu i wyłącz komputer.

 2. Ponownie uruchom komputer, używając przycisku zasilania komputera.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij dowolny klawisz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

 4. Na stronie Instalowanie systemu Windows lub na stronie Opcje odzyskiwania systemu wybierz żądany język i inne preferencje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W przypadku użycia dysku instalacyjnego systemu Windows kliknij opcję Napraw komputer.

 6. Wybierz instalację systemu Windows, którą chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Cofanie ostatnich zmian przy użyciu narzędzia Przywracanie systemu

Dostęp do narzędzia Przywracanie systemu można uzyskać z menu Opcje przywracania systemu. Narzędzie Przywracanie systemu działa w sposób normalny, z jednym wyjątkiem: w tym trybie narzędzie Przywracanie systemu nie może tworzyć nowych punktów przywracania, więc cofnięcie operacji przywracania jest niemożliwe. Można jednak ponownie uruchomić funkcję Przywracanie systemu i wybrać inny punkt przywracania, jeśli istnieje.

Aby uruchomić narzędzie Przywracanie systemu, używając wstępnie zainstalowanych opcji odzyskiwania

 1. Wyjmij z komputera wszystkie dyskietki, dyski CD i dyski DVD, a następnie ponownie uruchom komputer, używając przycisku zasilania komputera.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli na komputerze zainstalowano tylko jeden system operacyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 podczas ponownego uruchamiania komputera. Klawisz F8 należy nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeżeli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie, czekając na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie wyłączając i ponownie uruchamiając komputer.

  • Jeśli na komputerze jest zainstalowanych kilka systemów operacyjnych, za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij system operacyjny, który chcesz naprawić, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.

 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij pozycję Napraw komputer, a następnie naciśnij klawisz ENTER. (Jeśli na liście nie ma opcji Napraw komputer, oznacza to, że na komputerze nie ma preinstalowanych opcji odzyskiwania albo że administrator sieci je wyłączył).

 4. Wybierz układ klawiatury, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Przywracanie systemu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby uruchomić narzędzie Przywracanie systemu przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7, dysku flash USB lub dysku naprawy systemu

Jeśli system komputera jest poważnie uszkodzony i nie ma dostępu do menu Opcje odzyskiwania systemu na komputerze, dostęp do niego można uzyskać przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7, dysku flash USB lub wcześniej utworzonego dysku naprawy systemu.

Aby skorzystać z tej metody, należy ponownie uruchomić komputer (przeprowadzić jego rozruch), używając tego dysku.

 1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7 lub podłącz dysk flash USB albo włóż dysk naprawy systemu i wyłącz komputer.

 2. Ponownie uruchom komputer, używając przycisku zasilania komputera.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij dowolny klawisz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

 4. Na stronie Instalowanie systemu Windows lub na stronie Opcje odzyskiwania systemu wybierz żądany język i inne preferencje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W przypadku użycia dysku instalacyjnego systemu Windows kliknij opcję Napraw komputer.

 6. Wybierz instalację systemu Windows, którą chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Przywracanie systemu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przywracanie komputera z kopii zapasowej obrazu systemu

Jeśli w ramach planu tworzenia kopii zapasowych utworzono kopię zapasową obrazu systemu przy użyciu narzędzia Windows Complete PC, komputer można przywrócić, korzystając z tego obrazu.

Obraz systemu jest kopią partycji dysku twardego, która zawiera system Windows. Zawiera on również wszystkie dane, które znajdowały się na tej partycji w momencie tworzenia obrazu, w tym system Windows, programy i dane użytkowników, takie jak dokumenty, obrazy i muzykę. Zanim ta opcja zostanie użyta, należy utworzyć obraz systemu.

Przywrócenie komputera z obrazu systemu powoduje zastąpienie zawartości dysku twardego komputera zawartością obrazu systemu. Oznacza to, że w przypadku braku aktualnej kopii zapasowej danych wszystkie zainstalowane programy, zapisane pliki i zmiany wprowadzone od momentu utworzenia obrazu systemu zostaną prawdopodobnie utracone.

Aby przywrócić komputer z obrazu systemu, używając wstępnie zainstalowanych opcji odzyskiwania

 1. Wyjmij z komputera wszystkie dyskietki, dyski CD i dyski DVD, a następnie ponownie uruchom komputer, używając przycisku zasilania komputera.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli na komputerze zainstalowano tylko jeden system operacyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 podczas ponownego uruchamiania komputera. Klawisz F8 należy nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeżeli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie, czekając na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie wyłączając i ponownie uruchamiając komputer.

  • Jeśli na komputerze jest zainstalowanych kilka systemów operacyjnych, za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij system operacyjny, który chcesz naprawić, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.

 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij pozycję Napraw komputer, a następnie naciśnij klawisz ENTER. (Jeśli na liście nie ma opcji Napraw komputer, oznacza to, że na komputerze nie ma preinstalowanych opcji odzyskiwania albo że administrator sieci je wyłączył).

 4. Wybierz układ klawiatury, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Odzyskiwanie obrazu systemu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby odzyskać komputer z obrazu systemu przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7, dysku flash USB lub dysku naprawy systemu

Jeśli system komputera jest poważnie uszkodzony i nie ma dostępu do menu Opcje odzyskiwania systemu na komputerze, dostęp do niego można uzyskać przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7, dysku flash USB lub wcześniej utworzonego dysku naprawy systemu.

Aby skorzystać z tej metody, należy ponownie uruchomić komputer (przeprowadzić jego rozruch), używając tego dysku.

 1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7 lub podłącz dysk flash USB albo włóż dysk naprawy systemu i wyłącz komputer.

 2. Ponownie uruchom komputer, używając przycisku zasilania komputera.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij dowolny klawisz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

 4. Na stronie Instalowanie systemu Windows lub na stronie Opcje odzyskiwania systemu wybierz żądany język i inne preferencje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W przypadku użycia dysku instalacyjnego systemu Windows kliknij opcję Napraw komputer.

 6. Wybierz instalację systemu Windows, którą chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Odzyskiwanie obrazu systemu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ponowne instalowanie systemu Windows 7

Jeśli nie jest możliwe odzyskanie systemu Windows 7 w żaden inny sposób, można zainstalować system Windows 7 ponownie, używając dysku instalacyjnego lub plików instalacyjnych systemu Windows 7. Więcej informacji zawiera temat Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows 7.

Ponowne zainstalowanie systemu Windows 7 spowoduje usunięcie wszystkich zainstalowanych programów i przywrócenie domyślnych ustawień systemu Windows. Trzeba będzie przywrócić pliki użytkownika i ponownie zainstalować programy zainstalowane przez użytkownika, przy użyciu oryginalnych dysków lub plików instalacyjnych.

Aby zainstalować system Windows 7 przy użyciu opcji Niestandardowa i sformatować dysk twardy

Aby sformatować dysk twardy podczas instalacji systemu Windows 7, należy uruchomić komputer (przeprowadzić rozruch) przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB.

 1. Włącz komputer, włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7 lub podłącz dysk flash USB, a następnie wyłącz komputer.

 2. Uruchom ponownie komputer.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij dowolny klawisz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

 4. Na stronie Instalowanie systemu Windows wprowadź żądany język i inne preferencje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli strona Instalowanie systemu Windows nie zostanie wyświetlona ani nie zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie dowolnego klawisza, konieczna może być zmiana ustawień systemowych. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz temat Uruchamianie komputera z dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB.

 5. Na stronie Przeczytaj postanowienia licencyjne kliknij opcję Akceptuję postanowienia licencyjne, jeśli akceptujesz te postanowienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Niestandardowa.

 7. Na stronie Gdzie chcesz zainstalować system Windows? kliknij polecenie Opcje dysku (zaawansowane).

 8. Kliknij partycję, którą chcesz zmienić, kliknij żądaną opcję formatowania, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 9. Po zakończeniu formatowania kliknij przycisk Dalej.

 10. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć instalowanie systemu Windows 7, w tym także nazwać komputer i skonfigurować początkowe konto użytkownika.