Skanowanie dokumentu lub fotografii za pomocą programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows

Program Faksowanie i skanowanie w systemie Windows umożliwia skanowanie dokumentów i fotografii. Wystarczy podłączyć do komputera skaner. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Instalowanie skanera.

Ten film prezentuje sposób skanowania dokumentu lub fotografii (1:29)

Aby skanować dokumenty za pomocą programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że skaner jest poprawnie zainstalowany i włączony.

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij opcję Faksowanie i skanowanie w systemie Windows.
 2. Kliknij opcję Skan w lewym okienku na dole.

 3. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Nowe skanowanie.

 4. W oknie dialogowym Nowe skanowanie kliknij listę Profil, a następnie wybierz pozycję Dokumenty. Automatycznie zostaną wyświetlone domyślne ustawienia skanowania dokumentu. Możesz ich użyć lub je zmienić.

 5. Aby zobaczyć, jak dokument będzie wyglądać po zeskanowaniu, kliknij przycisk Podgląd.

 6. Kliknij przycisk Skanuj.

Aby skanować obrazy za pomocą programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że skaner jest poprawnie zainstalowany i włączony.

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij opcję Faksowanie i skanowanie w systemie Windows.
 2. Kliknij opcję Skan w lewym okienku na dole.

 3. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Nowe skanowanie.

 4. W oknie dialogowym Nowe skanowanie kliknij listę Profil, a następnie kliknij pozycję Fotografia. Automatycznie zostaną wyświetlone domyślne ustawienia skanowania fotografii. Możesz ich użyć lub je zmienić.

 5. Aby zobaczyć, jak fotografia będzie wyglądać po zeskanowaniu, kliknij przycisk Podgląd. W razie potrzeby zmień ustawienia skanowania, a następnie ponownie wyświetl podgląd obrazu.

 6. Kliknij przycisk Skanuj.

Uwagi

 • Przed zeskanowaniem obraz można przyciąć, klikając przycisk Podgląd w oknie dialogowym Nowe skanowanie. W obszarze podglądu należy przeciągnąć uchwyty narzędzia przycinania, aby zmienić rozmiar obrazu.

 • Niektóre skanery umożliwiają zapisywanie poszczególnych dokumentów lub zdjęć umieszczanych na płycie skanera jako osobnych plików. Jeśli używany skaner udostępnia taką możliwość, można zaznaczyć pole wyboru Podgląd i skanowanie obrazów jako osobnych plików. Jeśli skaner nie daje takiej możliwości, ta opcja będzie niedostępna.

 • Zeskanowane dokumenty i fotografie są przechowywane w folderze Dokumenty, w podfolderze Dokumenty skanowane. W przypadku utworzenia nowego podfolderu w folderze Dokumenty skanowane jego nazwa nie pojawi się w widoku skanera do czasu zamknięcia i ponownego otwarcia programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows lub zwinięcia, a następnie rozwinięcia listy folderów.

 • Aby zmienić domyślną nazwę pliku zeskanowanego dokumentu lub fotografii, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku w widoku skanera, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 • Aby zorganizować zeskanowane dokumenty lub zdjęcia, kliknij prawym przyciskiem myszy folder Skan widoczny w lewym okienku, a następnie kliknij polecenie Nowy folder. Aby przenieść zeskanowany dokument lub fotografię do folderu, kliknij dokument prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Przenieś do folderu, a następnie wybierz lokalizację docelową.

 • Zeskanowane dokumenty można automatycznie przesyłać dalej na adres e-mail lub do folderu sieciowego. Aby wybrać opcję przesłania dalej, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Rozsyłanie skanowanych dokumentów. Zaznacz preferowaną opcję, wprowadź szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zapisz.