Wysyłanie zdjęć pocztą e-mail

Aby udostępnić ulubione obrazy cyfrowe innym osobom, można je przesłać jako załączniki do wiadomości e-mail. Upewnij się, że zdjęcia, które chcesz udostępnić, znajdują się na komputerze i wykonaj następujące czynności.

 1. Otwórz bibliotekę Obrazy, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Obrazy.

 2. Otwórz folder zawierający zdjęcie, które chcesz wysłać pocztą e-mail, a następnie kliknij to zdjęcie.

  Aby zaznaczyć więcej niż jedno zdjęcie, podczas klikania obrazów przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl.

 3. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Poczta e-mail.

  To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program poczty e-mail.

 4. W oknie dialogowym Załączanie plików wybierz rozmiar obrazu z listy Rozmiar obrazu, a następnie kliknij przycisk Dołącz.

  System Windows otworzy nową wiadomość e-mail i dołączy do niej obraz przy użyciu preferowanego programu poczty e-mail.

 5. Po zakończeniu pisania wiadomości e-mail kliknij przycisk Wyślij.

Uwagi

 • Aby wysłać zdjęcia jako załączniki do wiadomości e-mail przy użyciu powyższej procedury, na komputerze musi być zainstalowany program poczty e-mail.

 • Warto zoptymalizować obrazy przeznaczone do wysłania pocztą e-mail, zmniejszając je przed wysłaniem, aby nie zostały zatrzymane przez systemy poczty e-mail. Niektóre serwery poczty e-mail nakładają limit w wysokości 1-2 megabajtów (MB) na jedną wiadomość. Optymalizacja obrazów pod kątem poczty e-mail nie wpływa na rozmiar ani jakość oryginalnych obrazów na komputerze. Zmieniany jest jedynie rozmiar wersji obrazów, które mają być wysłane w wiadomości e-mail. W przypadku wysyłania zdjęć w wiadomości e-mail przy użyciu powyższej procedury ich rozmiar jest zmieniany automatycznie.

 • Można też przeciągnąć pliki obrazów bezpośrednio do otwartej wiadomości e-mail. Jednak w przypadku tej metody nie ma możliwości automatycznego zmniejszenia plików obrazów.