Uśpienie i hibernacja: często zadawane pytania

Poniżej przedstawiono odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące uśpienia i hibernacji.

Pokaż wszystkie

Jaka jest różnica między uśpieniem, hibernacją a uśpieniem hybrydowym?

Uśpienie to stan oszczędzania energii, który pozwala na szybkie (zwykle w ciągu kilku sekund) przywrócenie pełnej zdolności komputera do działania, gdy użytkownik chce powrócić do pracy. Przełączenie komputera w stan uśpienia przypomina wstrzymanie odtwarzania dysku w odtwarzaczu DVD - komputer natychmiast wstrzymuje wszelkie działania, pozostając gotowym do pracy w momencie wydania takiego polecenia przez użytkownika.

Hibernacja to stan oszczędzania energii przeznaczony głównie dla komputerów przenośnych. Uśpienie zapewnia zachowanie uruchomionych programów, danych i ustawień w pamięci i jest związane z niskim poborem energii, natomiast hibernacja powoduje zapisanie otwartych dokumentów i programów na dysku twardym, a następnie wyłączenie komputera. Spośród wszystkich trybów oszczędzania energii stosowanych w systemie Windows tryb hibernacji zużywa najmniejszą ilość energii. Na komputerze przenośnym hibernację należy stosować wtedy, gdy wiadomo, że komputer nie będzie używany przez dłuższy czas i nie będzie możliwości naładowania baterii w tym czasie.

Uśpienie hybrydowe jest przeznaczone głównie dla komputerów stacjonarnych. Uśpienie hybrydowe to kombinacja uśpienia i hibernacji - zapewnia umieszczenie wszystkich otwartych dokumentów i programów w pamięci i na dysku twardym, a następnie przełączenie komputera w stan niskiego poboru energii, dzięki czemu można szybko wznowić pracę. Dzięki temu w przypadku awarii zasilania system Windows może przywrócić wyniki pracy użytkownika z dysku twardego. Gdy uśpienie hybrydowe jest włączone, przełączenie komputera w stan uśpienia powoduje automatyczne przełączenie komputera w stan uśpienia hybrydowego. Uśpienie hybrydowe jest zwykle domyślnie włączone na komputerach stacjonarnych.

Dlaczego opcje uśpienia lub hibernacji nie są widoczne na komputerze?

Kliknij przycisk Start, Obraz przycisku Start a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij.
Obraz przycisku Zamknij z rozwiniętym menu
Opcje Uśpij i Hibernacja umieszczone w menu

Opcje uśpienia lub hibernacji mogą być niedostępne z powodu jednej lub kilku z następujących przyczyn:

 • Karta wideo może nie obsługiwać uśpienia. Zaktualizuj sterownik używanej karty wideo lub zapoznaj się z informacjami dotyczącymi używanej karty wideo i obsługiwanych sterowników dołączonymi do komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie sterowników: zalecane linki.

 • Niektóre ustawienia są zarządzane przez administratora systemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego system Windows nie zezwala na zmianę ustawień systemowych?

 • Tryb uśpienia oraz inne stany oszczędzania energii są wyłączone na komputerze w systemie BIOS. Aby włączyć tryb uśpienia, ponownie uruchom komputer, a następnie przejdź do ekranu konfiguracji systemu BIOS. Po uruchomieniu komputera na ekranie są zwykle wyświetlane instrukcje wskazujące, który klawisz nacisnąć lub jakiego skrótu klawiaturowego użyć, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS. Ponieważ nie wszyscy producenci komputerów używają tego samego systemu BIOS, do tego celu służą różne klawisze. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do komputera lub przejdź do witryny jego producenta w sieci Web.

 • Jeśli brakuje opcji hibernacji, może być włączony tryb uśpienia hybrydowego.

Jak zapobiec automatycznemu przełączaniu komputera w stan uśpienia lub hibernacji?

Można dostosować czas oczekiwania przed przełączeniem komputera w stan uśpienia lub hibernacji albo całkowicie wyłączyć to przełączanie. Należy jednak zachować ostrożność. Na komputerze przenośnym zasilanym z baterii wyłączenie uśpienia lub hibernacji może spowodować utratę danych w przypadku wyczerpania baterii. Oto sposób wyłączenia przełączania komputera w stan oszczędzania energii:

 1. Otwórz okno Opcje zasilania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i zabezpieczenia, a następnie pozycję Opcje zasilania.

 2. Na stronie Wybierz plan zasilania kliknij pozycję Zmień ustawienia planu obok wybranego planu.

 3. Na stronie Zmień ustawienia planu kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.

 4. Na stronie Ustawienia zaawansowane kliknij dwukrotnie pozycję Uśpienie, kliknij dwukrotnie pozycję Uśpij po, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jest używany komputer przenośny, kliknij opcję Używa baterii lub Podłączony (lub obie te opcje), kliknij strzałkę, a następnie kliknij opcję Nigdy.

  • Jeśli jest używany komputer stacjonarny, kliknij opcję Ustawienie, kliknij strzałkę, a następnie kliknij opcję Nigdy.

 5. Kliknij dwukrotnie opcję Hibernacja po, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jest używany komputer przenośny, kliknij opcję Używa baterii lub Podłączony (lub obie te opcje), kliknij strzałkę, a następnie kliknij opcję Nigdy.

  • Jeśli jest używany komputer stacjonarny, kliknij opcję Ustawienie, kliknij strzałkę, a następnie kliknij opcję Nigdy.

 6. Jeśli również ekran ma pozostawać włączony, kliknij dwukrotnie pozycję Ekran, kliknij dwukrotnie pozycję Wyłącz ekran po, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jest używany komputer przenośny, kliknij opcję Używa baterii lub Podłączony (lub obie te opcje), kliknij strzałkę, a następnie kliknij opcję Nigdy.

  • Jeśli jest używany komputer stacjonarny, kliknij opcję Ustawienie, kliknij strzałkę, a następnie kliknij opcję Nigdy.

 7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Jak wyprowadzić komputer ze stanu uśpienia lub hibernacji?

W przypadku większości komputerów w celu wznowienia pracy wystarczy nacisnąć przycisk zasilania komputera. Mimo to nie wszystkie komputery zachowują się tak samo. W przypadku niektórych komputerów można wznowić pracę przez naciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze, kliknięcie przycisku myszy lub - w przypadku komputerów przenośnych - otwarcie pokrywy. Należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do komputera lub przejść do witryny producenta w sieci Web.

Można również wznawiać pracę niektórych komputerów, włączając je zdalnie przez sieć. Ta funkcja jest nazywana zdalnym budzeniem lub Wake on LAN. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest funkcja „Wake on LAN”?

Dlaczego komputer nie przechodzi do trybu uśpienia lub hibernacji albo praca komputera zostaje nieoczekiwanie wznowiona?

 • Urządzenie sprzętowe może utrzymywać aktywność komputera. Dyski flash USB i myszy USB to typowe urządzenia mogące utrzymywać komputer w stanie aktywności. Należy upewnić się, że są używane najnowsze sterowniki wszystkich urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie sterowników: zalecane linki.

  Aby zapobiec wznawianiu pracy komputera przez urządzenie

  1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania, klikając pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze System klikając pozycję Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Na liście kategorii sprzętu znajdź urządzenie, które nie powinno utrzymywać aktywności komputera i kliknij dwukrotnie jego nazwę.

  3. Na karcie Zarządzanie energią wyczyść pole wyboru Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera.

  4. Kliknij przycisk OK.

 • Program lub zaplanowane zadanie może powodować wznawianie pracy komputera. Domyślnie ustawienia w obszarze Opcje zasilania nie zezwalają na wznawianie komputera z trybu uśpienia lub hibernacji przez zaplanowane zadania. Jednak niektóre programy mogą powodować wznowienie pracy, jeśli ustawienia te zmieniono.

  Aby zapobiec wznawianiu pracy komputera przez programy

  1. Otwórz okno Opcje zasilania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i zabezpieczenia, a następnie pozycję Opcje zasilania.

  2. Na stronie Wybierz plan zasilania kliknij pozycję Zmień ustawienia planu obok planu, który chcesz zmienić.

  3. Na stronie Zmień ustawienia planu kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.

  4. Na karcie Ustawienia zaawansowane rozwiń pozycję Uśpienie, rozwiń pozycję Zezwalaj na wznawianie pracy według czasomierza, wybierz opcję Wyłącz zarówno dla komputera zasilanego z baterii, jak i z sieci elektrycznej, a następnie kliknij przycisk OK.

Urządzenie nie pracuje prawidłowo po wznowieniu pracy komputera z trybu uśpienia lub hibernacji.

Jeśli to możliwe, odłącz urządzenie i podłącz je ponownie lub spróbuj uruchomić ponownie komputer. Można także upewnić się, że są używane najnowsze sterowniki wszystkich urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie sterowników: zalecane linki.

Czy uśpienie doprowadzi ostatecznie do wyczerpania baterii komputera przenośnego?

Tryb uśpienia wymaga niezwykle małej ilości energii. Jeśli naładowanie baterii komputera przenośnego osiągnie krytycznie niski poziom, system Windows automatycznie przełączy komputer w stan hibernacji.

Czy dane są bezpieczne, gdy komputer jest w trybie uśpienia?

Można zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych przez wymóg podania hasła niezbędnego do odblokowania komputera po wyprowadzeniu go ze stanu uśpienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak zmienić ustawienie monitu o podanie hasła, gdy komputer wznawia pracę z trybu uśpienia?