Filtr SmartScreen: często zadawane pytania

Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące filtru‌ SmartScreen programu Internet Explorer.

Pokaż wszystkie

Co to jest filtr SmartScreen i jak może pomóc mnie chronić?

Filtr SmartScreen to dostępna w programie Internet Explorer funkcja, która pomaga wykrywać witryny sieci web wyłudzające informacje. Filtr SmartScreen pomaga również chronić komputer przed pobieraniem lub instalowaniem kodu typu malware (złośliwego oprogramowania).

Filtr SmartScreen pomaga chronić komputer na trzy sposoby:

 • Podczas przeglądania sieci web analizuje strony sieci web i określa, czy mają one jakiekolwiek cechy charakterystyczne dla podejrzanych stron. W przypadku znalezienia podejrzanych stron sieci web filtr SmartScreen wyświetla komunikat, umożliwiając użytkownikowi wyrażenie opinii i radząc zachować ostrożność.

 • Filtr SmartScreen sprawdza odwiedzane witryny według dynamicznej listy zgłaszanych witryn wyłudzających informacje i zawierających złośliwe oprogramowanie. Jeśli filtr SmartScreen znajdzie witrynę na tej liście, wyświetli ostrzeżenie z informacją, że witryna została zablokowana dla bezpieczeństwa użytkownika.

 • Filtr SmartScreen sprawdza pliki pobrane z sieci web według listy zgłaszanych witryn zawierających złośliwe oprogramowanie i programów uznanych za niebezpieczne. Jeśli filtr SmartScreen znajdzie witrynę na tej liście, wyświetli ostrzeżenie z informacją, że pobieranie zostało zablokowane dla bezpieczeństwa użytkownika. Ponadto filtr SmartScreen sprawdza pobierane pliki według listy plików, które są dobrze znane użytkownikom programu Internet Explorer i przez nich pobierane. Jeśli filtr SmartScreen nie znajdzie pobieranego pliku na tej liście, wyświetli ostrzeżenie.

Używanie filtru SmartScreen jest objęte Umową serwisową firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj umowę serwisową firmy Microsoft w trybie online.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danych przesyłanych do filtru SmartScreen i sposobu ich wykorzystania, przeczytaj zasady zachowania poufności informacji programu Internet Explorer 9 w trybie online.

Co oznacza komunikat informujący, że plik nie jest „często pobierany”?

Gdy pobierasz program z Internetu, filtr SmartScreen sprawdza, czy figuruje on na liście programów pobieranych przez znaczącą liczbę innych użytkowników programu Internet Explorer oraz liście programów, które zostały uznane za niebezpieczne. Jeśli pobierany program nie zostanie znaleziony na żadnej liście, filtr SmartScreen wyświetli ostrzeżenie, że plik nie jest „często pobierany”. Nie musi to oznaczać, że witryna sieci web jest fałszywa lub że program jest kodem typu malware, ale mimo to pobieranie lub instalowanie tego programu jest wskazane tylko pod warunkiem, że ufasz witrynie sieci web i wydawcy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania oprogramowania, zobacz temat Kiedy można ufać wydawcy oprogramowania.

Aby uzyskać więcej informacji o bezpiecznych witrynach sieci web, zobacz temat Kiedy można ufać witrynie sieci web.

Aby uzyskać więcej informacji o menedżerze pobierania, zobacz temat Korzystanie z menedżera pobierania w programie Windows Internet Explorer 9.

Jak można ręcznie sprawdzić witrynę za pomocą filtru SmartScreen?

W programie Internet Explorer można sprawdzić witryny sieci web, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Przejdź do witryny sieci web, którą chcesz sprawdzić.

 3. Kliknij przycisk Narzędzia, wskaż opcję Bezpieczeństwo, a następnie kliknij przycisk Sprawdź tę witrynę sieci web.

Jedna z witryn, które odwiedzam, jest oflagowana przez filtr SmartScreen, chociaż nie jest niebezpieczna. Co zrobić?

Po odczytaniu ostrzeżenia można wybrać zgłoszenie tej witryny jako bezpiecznej. Kliknij przycisk Więcej informacji, a następnie łącze Zgłoś, że ta witryna nie zawiera zagrożeń, aby przejść do witryny opinii firmy Microsoft, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jak zgłosić witrynę sieci web wyłudzającą informacje?

Wykonaj następujące kroki, aby zgłosić witrynę wyłudzającą informacje:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Przejdź do witryny sieci web wyłudzającej informacje.

 3. Kliknij przycisk Narzędzia, wskaż opcję Bezpieczeństwo, a następnie kliknij przycisk Zaraportuj tę witrynę sieci web.

 4. Korzystając ze strony sieci web, która zostanie wyświetlona, zgłoś witrynę.

Jak wyłączyć lub włączyć filtr SmartScreen?

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Bezpieczeństwo, wskaż polecenie Filtr SmartScreen, a następnie kliknij polecenie Wyłącz filtr SmartScreen lub Włącz filtr SmartScreen.

 3. W oknie dialogowym Filtr SmartScreen firmy Microsoft‌ kliknij przycisk OK.