Rozwiązania typowych problemów z baterią

Poniżej przedstawiono rozwiązania niektórych typowych problemów z bateriami w komputerach przenośnych.

Aby uzyskać więcej informacji o ikonie baterii lub mierniku baterii, zobacz temat Miernik stanu baterii: często zadawane pytania.

Pokaż wszystkie

Ikona baterii jest zawsze pusta.

Pusta ikona baterii Obraz pustej ikony baterii oznacza, że komputer działa na zasilaniu bateryjnym, lecz nie można wykryć ani zmierzyć poziomu naładowania. Może być konieczna wymiana baterii albo w komputerze może występować problem ze sprzętem. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z informacjami dołączonymi do komputera lub przejdź do witryny jego producenta w sieci Web.

Poziom naładowania baterii nigdy nie osiąga 100 procent.

Bateria może być stara. W niektórych przypadkach, gdy bateria jest stara, poziom pełnego naładowania jest przedstawiany jako poziom niższy niż 100 procent. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Jak dokładny jest miernik stanu baterii?

Porady

  • Jeżeli bateria przestała utrzymywać energię, nie należy jej wyrzucać. Zamiast tego należy usunąć ją w odpowiedni sposób; w tym celu należy ją pozostawić w centrum odzysku odpadów lub w zakładzie usuwania odpadów niebezpiecznych.

  • Nie należy kupować zapasowych baterii litowo-jonowych, jeżeli nie zamierza się ich użyć natychmiast. Baterie litowo-jonowe mają trwałość rzędu dwóch do trzech lat, niezależnie od tego, czy są używane, czy nie.

  • Gdy komputer przenośny jest wyposażony w drugą wnękę na baterię i chcesz przedłużyć czas działania komputera przenośnego przy zasilaniu bateryjnym, zainstaluj drugą baterię w drugiej wnęce.

Bateria nie utrzymuje poziomu energii bądź nie wystarcza na tak długo jak wcześniej albo system Windows jej nie rozpoznaje.

Bateria może być stara lub uszkodzona. Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z producentem komputera. Jeśli bateria została kupiono osobno, skontaktuj się z producentem baterii.

Jest wyświetlany komunikat „Należy rozważyć wymianę baterii”.

System Windows wyświetla powiadomienie na mierniku stanu baterii, kiedy pojemność baterii spadnie do 40% pierwotnej pojemności (co oznacza, że po naładowaniu w baterii jest dostępne nie więcej niż 40% energii, która powinna być pierwotnie dostępna). To powiadomienie to nowa funkcja systemu Windows 7 - we wcześniejszych wersjach systemu Windows takie powiadomienia o stanie baterii nie są dostępne. Aby nie otrzymywać tego powiadomienia, można je wyłączyć, czyszcząc pole wyboru miernika stanu baterii.

Obraz miernika stanu baterii wskazującego konieczność wymiany baterii
Miernik stanu baterii wskazujący konieczność wymiany baterii

Jeśli został wyświetlony ten komunikat, prawdopodobnie nadszedł czas na wymianę baterii. Aby sprawdzić, czy wymiana jest konieczna, należy skontaktować się z producentem komputera. Jeśli bateria została kupiono osobno, skontaktuj się z producentem baterii.

Jeśli bateria została niedawno wymieniona, ale komputer przechodzi w tryb hibernacji, mimo że poziom naładowania baterii jest wysoki (nawet 90%), może być konieczne odinstalowanie sterownika baterii, a następnie ponowne uruchomienie komputera. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania, klikając pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze System klikając pozycję Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Kliknij dwukrotnie węzeł Komputer.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Bateria Microsoft o metodzie kontroli zgodnej z ACPI, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

  4. Uruchom ponownie komputer.

Bateria mocno się nagrzewa.

To może być spowodowane przez problem z samą baterią. Aby rozwiązać ten problem, niezwłocznie skontaktuj się z producentem komputera lub baterii.

Ostrzeżenie

  • Gorąca bateria może spowodować poważne poparzenia.

Identyfikator artykułu: MSW700072