Uruchamianie komputera z dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB

Uruchomienie (dokonanie rozruchu) komputera przy użyciu Windows 7 dysku instalacyjnego lub dysku flash USB może być konieczne w następujących sytuacjach:

Uwaga

 • Jeśli jest używany komputer typu Tablet lub innego typu komputer z ekranem dotykowym, w celu użycia narzędzia Naprawa systemu podczas uruchomienia oraz innych narzędzi z menu Opcje odzyskiwania systemu konieczne może być podłączenie klawiatury i myszy.

Aby uruchomić komputer z dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB

 1. Włącz komputer, włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7 lub podłącz dysk flash USB, a następnie wyłącz komputer.

 2. Uruchom ponownie komputer.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, naciśnij dowolny klawisz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

 4. Po wyświetleniu strony Instalowanie systemu Windows kliknij przycisk Zainstaluj teraz, aby rozpocząć proces instalacji, lub kliknij opcję Napraw komputer, aby uzyskać dostęp do opcji odzyskiwania systemu.

 5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Jeśli strona Instalowanie systemu Windows nie zostaje wyświetlona

Jeśli strona Instalowanie systemu Windows nie pojawia się i nie jest wyświetlany monit o naciśnięcie klawisza, być może konieczne jest wskazanie stacji dysków DVD komputera lub dysku flash USB jako pierwszego urządzenia startowego. W tym celu należy zmienić ustawienia w systemie podstawowych operacji wejścia/wyjścia (BIOS) komputera.

Uwaga

 • Większość nowych komputerów można uruchomić z urządzenia USB, ale niektóre starsze komputery mogą nie obsługiwać tej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z komputerem lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

Aby zmienić ustawienia rozruchu w systemie BIOS komputera

Przed wprowadzeniem zmian ustawień systemu BIOS, należy sprawdzić informacje dołączone do komputera lub przejść do witryny producenta w sieci Web. Konkretne procedury uzyskiwania dostępu do systemu BIOS i zmieniania ustawień mogą być różne w zależności od producenta komputera. Ponadto wybranie urządzenia używanego do rozruchu komputera może być możliwe bez zmieniania ustawień systemu BIOS.

Ostrzeżenie

 • Przy zmianie ustawień systemu BIOS należy zachować ostrożność. Interfejs systemu BIOS jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników i jest możliwa zmiana ustawienia, w rezultacie której poprawne uruchomienie komputera może się okazać niemożliwe.

 1. Włącz komputer, włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7 lub podłącz dysk flash USB, a następnie uruchom ponownie komputer.

 2. Nowsze komputery często wyświetlają menu uruchamiania (lub rozruchu). W menu rozruchu wybierz polecenie „BIOS setup” (Konfiguracja systemu BIOS), „BIOS settings” (Ustawienia systemu BIOS) lub podobne.

  Procedury różnią się w zależności od producenta systemu BIOS. Zazwyczaj trzeba nacisnąć klawisz (na przykład F2, F12, Delete, Esc) lub kombinację klawiszy bezpośrednio po włączeniu komputera, ale przed uruchomieniem systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie, czekając na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie wyłączając i ponownie uruchamiając komputer.

 3. Pojawi się ekran konfiguracji systemu BIOS. Na ekranie konfiguracji systemu BIOS wybierz opcję „Boot order” (Kolejność rozruchu) lub podobną. Ustawienia kolejności rozruchu mogą również znajdować się w menu „Advanced settings” (Ustawienia zaawansowane) lub o podobnej nazwie.

 4. Wybierz stację dysków DVD lub dysk flash USB jako pierwsze urządzenie rozruchowe. (Dysk flash USB może należeć do kategorii „Urządzenia wymienne” lub podobnej).

 5. Zapisz zmienione ustawienia, a następnie wyjdź z systemu BIOS.

 6. Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom system Windows 7 z instalacyjnego dysku DVD lub dysku flash USB w sposób opisany wcześniej.