Dostępne jest automatyczne narzędzie do rozwiązywania problemów, które rozwiązuje niektóre problemy z usługą Windows Update. Być może usunie ono ten błąd.

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update

 1. Kliknij następujący przycisk:

  Obraz przycisku Fix it
  Rozwiąż ten problem

 2. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom, a następnie wykonaj kolejne czynności wyświetlane przez kreatora.

 3. Otwórz usługę Windows Update i ponownie spróbuj zainstalować aktualizację.

Jeśli to nie pomogło, poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów z instalowaniem aktualizacji.

Pokaż wszystkie

Podczas próby zainstalowania aktualizacji nie udało mi się zainstalować jednej lub większej liczby aktualizacji.

 • Czy próbowano ponowić aktualizację ręcznie? Zdarzają się błędy, które polegają na złej koordynacji czasowej, a ich przyczyną mogą być zajęte witryny sieci Web, przeciążone połączenia internetowe lub szereg innych czynników. Problemom tym niekiedy można zaradzić przez ponowienie próby aktualizacji. Sposób ręcznego sprawdzania dostępności aktualizacji jest następujący:

  1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

  2. W lewym okienku kliknij pozycję Wyszukaj aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

  3. Jeśli zostaną znalezione aktualizacje, kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje.

   Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij przycisk Zakończ, jeśli aktualizacja tego wymaga. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Uwaga

  • Zakończenie instalowania niektórych aktualizacji może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Przed ponownym uruchomieniem należy zapisać i zamknąć wszystkie programy, aby zapobiec utracie danych.

 • Czy zostały zaakceptowane postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft? Zainstaluj aktualizację ponownie oraz przejrzyj i zaakceptuj postanowienia licencyjne.

  1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

  2. Przejrzyj wszystkie komunikaty o błędach.

  3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący postanowień licencyjnych lub anulowanych aktualizacji, kliknij łącze Spróbuj ponownie i zaczekaj, aż pojawi się monit o przejrzenie postanowień licencyjnych.

  4. Zaakceptuj postanowienia licencyjne i zaczekaj, aby zobaczyć, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana.

 • Czy na komputerze jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku? Jeśli jest potrzebna większa ilość wolnego miejsca na dysku twardym, może wystąpić konieczność odinstalowania programów, usunięcia tymczasowych plików internetowych, usunięcia nieużywanych plików lub opróżnienia Kosza. Następnie można ponowić próbę zainstalowania aktualizacji.

 • Czy proces instalacji został anulowany lub nastąpiło odłączenie od Internetu? Jeśli tak, nic się nie stało. Wystarczy po prostu ponownie sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje, i zainstalować te z nich, które zostały anulowane lub których instalacja została przerwana.

 • Czy była instalowana aktualizacja sterownika? Aktualizacje sterowników urządzeń, takich jak karty wideo, mogą niekiedy powodować błędy, gdy instalowane pliki są uszkodzone lub są nieodpowiednie dla danej wersji systemu Windows. Usługa Windows Update powinna dostarczać najnowsze sterowniki dla danej wersji systemu Windows. Jeśli jednak występuje problem z zainstalowaniem sterowników urządzeń dostarczanych przez usługę Windows Update, należy skontaktować się z producentem urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

 • Co jeszcze można zrobić? Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania nie pomogły w rozwiązaniu problemu, więcej informacji o zaistniałym problemie i możliwych dalszych działaniach można uzyskać, przeglądając wszystkie komunikaty o błędach wyświetlane przez usługę Windows Update.

  • Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

   Jeśli wystąpi błąd, zostanie wyświetlony kod błędu i łącze do Pomocy. Jeśli nie istnieje specjalny temat dla danego błędu, można poszukać pomocy w trybie online, posługując się kodem błędu.

Skąd wiadomo, jakie aktualizacje zostały zainstalowane?

Usługa Windows Update przechowuje historię aktualizacji, aby można było sprawdzić, jakie aktualizacje zostały zainstalowane i kiedy to nastąpiło. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Sprawdzanie zainstalowanych aktualizacji systemu Windows.

System Windows wciąż oferuje aktualizację, której nie chcę lub która już została usunięta.

Można ukryć aktualizację, a wtedy usługa Windows Update nie zaoferuje jej ponownie, dopóki użytkownik nie przywróci tej aktualizacji. Sposób ukrywania aktualizacji jest następujący:

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij łącze, które informuje o dostępności ważnych aktualizacji, jeśli są takie aktualizacje do ukrycia.

  • Kliknij łącze, które informuje o dostępności opcjonalnych aktualizacji, jeśli są takie aktualizacje do ukrycia.

 3. Zaznacz dowolną aktualizację, która ma zostać ukryta, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ukryj aktualizację. Powtórz to w odniesieniu do każdej aktualizacji, która ma zostać ukryta.

 4. Kliknij przycisk OK.

Aktualizacja została ukryta, a teraz chcę ją zainstalować.

Należy przywrócić aktualizację na listę dostępnych aktualizacji systemu Windows, a następnie zainstalować ją. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij łącze Przywróć ukryte aktualizacje.

 3. Zaznacz aktualizację, którą chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Przywróć. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 4. System Windows automatycznie sprawdzi, czy są dostępne aktualizacje, a następnie wyświetli monit o zainstalowanie przywróconej aktualizacji oraz wszystkich nowych aktualizacji, które są dostępne.

Ukryte aktualizacje zostały przywrócone, ale nie mogę odnaleźć tej, którą chcę zainstalować.

Jest to spowodowane tym, że nowsza aktualizacja naprawia ten sam problem co aktualizacja, którą próbowano przywrócić. System Windows zaoferuje tylko nowszą aktualizację.

Mój komputer został wyłączony podczas zaplanowanej aktualizacji.

Gdy komputer zostanie uruchomiony po terminie zaplanowanej aktualizacji, sprawdzi dostępność aktualizacji. Będzie je można zainstalować natychmiast lub odłożyć to na później. Jeśli komputer będzie włączony podczas następnej zaplanowanej aktualizacji, aktualizacje zostaną zainstalowane. Jeśli nowe aktualizacje są gotowe do zainstalowania, można je też zainstalować przed wyłączeniem komputera. Gdy aktualizacje będą czekać na zainstalowanie, na przycisku zamykania systemu WindowsObraz przycisku zamykania systemu Windows z tarczą wskazującą, że zostaną zainstalowane aktualizacje będzie widoczna ikona tarczy.

System ciągle monituje o ponowne uruchomienie komputera w celu zakończenia instalacji aktualizacji.

Niektóre aktualizacje zmieniają pliki lub usługi używane przez system Windows. Aktualizacje tego rodzaju nie mogą być zainstalowane podczas działania systemu Windows. Należy więc zapisać swoją pracę, zamknąć wszystkie otwarte programy, a następnie uruchomić ponownie komputer, aby zakończyć proces aktualizacji.

Zostały zainstalowane aktualizacje (lub aktualizacja sterownika) i teraz jedno z moich urządzeń nie działa.

Mogło tak się zdarzyć z kilku powodów. Jeśli komputer zakupiono z urządzeniem, dla którego ma zostać zaktualizowany sterownik, najpierw należy sprawdzić dostępność sterownika u producenta komputera. Większość producentów komputerów korzysta z urządzeń marek innych firm, na przykład kart graficznych lub dźwiękowych. W niektórych przypadkach producent może dysponować zmodyfikowanymi sterownikami przeznaczonymi do użytku z danym komputerem, natomiast firma produkująca urządzenie może dysponować bardziej uniwersalnymi sterownikami. Zainstalowanie uniwersalnego sterownika urządzenia, mimo że jest on napisany przez producenta urządzenia, może niekiedy powodować problemy.

Inną przyczyną może być to, że dana wersja sterownika nie działa z danym urządzeniem lub komputerem. Urządzenia sprzętowe są często modyfikowane, a mimo to zachowują tę samą nazwę. Czasem nawet zainstalowanie najnowszego sterownika nie gwarantuje poprawnego działania urządzenia. W takiej sytuacji może być konieczne przywrócenie poprzedniej wersji sterownika tego urządzenia. Należy sprawdzić w witrynie sieci Web producenta komputera lub urządzenia, czy jest dostępna wersja sterownika przeznaczona specjalnie dla danego urządzenia, lub usunąć sterownik i ponownie uruchomić komputer w celu ponownego zainstalowania starszego sterownika. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tych czynności, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Nie mogę rozwiązać problemu mimo wykonania tych czynności. Co mam zrobić dalej?

Spróbuj skorzystać z jednej z następujących możliwości:

 • Jeśli usługa Windows Update wyświetla kod błędu lub komunikat o błędzie, przeszukaj zawartość Pomocy i obsługi technicznej, podając kod błędu lub treść komunikatu jako wyszukiwane terminy. Aby uwzględnić w wyszukiwaniu najnowszą zawartość Pomocy, należy koniecznie przeszukiwać Pomoc online systemu Windows.

 • Przejdź do witryny Microsoft Answers w celu uzyskania dalszej pomocy.

 • Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów z instalowaniem aktualizacji, skorzystaj z artykułu poświęconego rozwiązywaniu typowych problemów z instalacją usługi Windows Update w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.

Kod błędu, do którego odnoszą się niniejsze wyjaśnienia: WindowsUpdate_dt000