Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią w systemie Windows 7

Wielu użytkowników korzysta z sieci, lecz większość z nich nie znajduje czasu lub nie ma chęci, aby zostać ekspertami w tej dziedzinie. Zamiast tego często liczymy na pomoc bardziej doświadczonych użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów z siecią. Co jednak zrobić, jeśli taka pomoc nie jest dostępna? Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią w systemie Windows 7 zapewnia sposoby diagnozowania i naprawiania problemów dotyczących sieci dostępne dla każdego.

Sieci to skomplikowany temat

Działanie sieci opiera się na złożonej technologii, więc diagnozowanie głównej przyczyny problemu z siecią jest często trudnym zadaniem. Na przykład jeśli nie można uzyskać dostępu do witryny sieci Web, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, lecz może on nie okazać się pomocny, ponieważ zazwyczaj nie wskazuje właściwego problemu. Przyczyną problemu mogą być różne czynniki związane z komputerem, serwerem sieci Web lub siecią łączącą te urządzenia.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią może pomóc

Jeśli w systemie Windows 7 wystąpi problem dotyczący sieci, narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią może pomóc go zdiagnozować i rozwiązać. Na przykład w przypadku wyświetlenia komunikatów o błędach, takich jak „Nie można wyświetlić strony” lub „Serwer nie jest dostępny”, użytkownik może skorzystać z narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią w celu identyfikacji problemu. Aby otworzyć narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią z poziomu komunikatów o błędach dotyczących sieci, należy kliknąć przycisk Diagnozuj lub Rozwiąż problemy.

Obraz komunikatu o błędzie z widocznym przyciskiem Diagnozuj
Komunikat o błędzie z przyciskiem Diagnozuj

Niektóre programy, takie jak Pomoc zdalna, automatycznie wykrywają problemy i udostępniają użytkownikowi opcję uruchomienia narzędzia do rozwiązywania problemów. Oto kilka innych sposobów na uzyskanie dostępu do narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci (Obraz ikony sieci bezprzewodowej lub Obraz ikony sieci przewodowej) w obszarze powiadomień na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Rozwiąż problemy.
  Obraz opcji Rozwiązywanie problemów
  Opcja Rozwiązywanie problemów
 • Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie w polu wyszukiwania wpisz hasło narzędzie do rozwiązywania problemów. Kliknij polecenie Rozwiązywanie problemów, kliknij polecenie Sieć i Internet, a następnie kliknij typ problemu, który występuje.
  Obraz narzędzi do rozwiązywania problemów z siecią i z Internetem
  Narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią i Internetem
 • Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie w polu wyszukiwania wpisz hasło sieć. Na liście wyników kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij łącze Rozwiąż problemy.
  Obraz opcji Rozwiązywanie problemów w Centrum sieci i udostępniania
  Opcja Rozwiązywanie problemów w Centrum sieci i udostępniania
 • Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie w polu wyszukiwania wpisz hasło karta. W obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij polecenie Wyświetl połączenia sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Diagnozuj.
  Obraz opcji Diagnozuj w oknie Połączenia sieciowe
  Polecenie Diagnozuj w obszarze Połączenia sieciowe

Po zdiagnozowaniu problemu narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią zaproponuje sposoby na jego rozwiązanie. Czasami narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią będzie w stanie rozwiązać problem automatycznie bez udziału użytkownika. Na przykład jeśli występuje problem ze wznawianiem działania karty sieciowej po wyjściu z trybu uśpienia, narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią może automatycznie zresetować kartę i sterownik.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią może również wykryć, czy na komputerze wyłączono obsługę sieci bezprzewodowej. To częsty problem, który w przeszłości mógł powodować konieczność skontaktowania się z działem pomocy technicznej. Teraz, dzięki narzędziu do rozwiązywania problemów z siecią, można go jednak rozwiązać samodzielnie.

Obraz okna dialogowego narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią, w którym obsługa funkcji sieci bezprzewodowych jest wyłączona
Okno dialogowe narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią wskazujące wyłączoną funkcję obsługi sieci bezprzewodowej

Po użyciu narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią raport dotyczący problemu jest zapisywany w obszarze historii rozwiązywania problemów do późniejszego wykorzystania. Jeśli procedura nie pomogła rozwiązać problemu, udostępnienie raportu pracownikowi działu pomocy technicznej może przyczynić się do szybszego zidentyfikowania i rozwiązania złożonych problemów dotyczących sieci.

Raport o problemach zawiera dzienniki zdarzeń. Administratorzy sieci oraz personel działu pomocy technicznej mogą korzystać z informacji w dziennikach zdarzeń podczas analizy problemów z łącznością lub przy interpretowaniu wniosków. Informacje te można znaleźć, klikając polecenie Wyświetl szczegółowe informacje na ostatniej stronie narzędzia do rozwiązywania problemów lub wykonując poniższe kroki:

 1. Otwórz okno Rozwiązywanie problemów, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania, a następnie w obszarze System i zabezpieczenia klikając opcję Znajdź i rozwiąż problemy.

 2. W lewym okienku kliknij polecenie Wyświetl historię.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy raport o rozwiązywaniu problemów, a następnie kliknij polecenie Wyświetl szczegóły.

Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z dzienników zdarzeń Narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią.